Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

Otevírací doba na státní svátek: Kdy mají obchody otevřeno a kdy ne

V České republice platí zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který nařizuje, aby obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů měly ve vyjmenovaných dnech státních svátků zavřeno. V některých případech to působí zmatky, například o Velikonocích, kdy jsou na Velký pátek obchody otevřeny, zatímco na Velikonoční pondělí naopak zavřeny. Podívejte se, jak budou obchody letos otevřené na státní svátky.

Který svátek vás zajímá?

 

Štědrý den – 24. prosince: zavřeno po 12. hodině

Z církevního hlediska jde o den, jehož součástí je Štědrý večer a jde o předvečer Narození Páně. Z hlediska zákona jde o "ostatní" svátek.

1. svátek vánoční – 25. prosinec: zavřeno 

Slavnost Narození Páně či Boží hod vánoční je dnem narození Ježíše Krista.

Zavřené jsou všechny obchody s prodejní plochou nad 200 čtverečních metrů.

2. svátek vánoční – 26. prosince: zavřeno

Svátek svatého Štěpána připomíná prvního mučedníka křesťanství. Vinil židy z Ježíšovy smrti a navíc tvrdil, že je Ježíš roven Bohu. Za to byl ukamenován. Vánoční svátky nejsou svátky státními.

Nový rok – 1. ledna: zavřeno

Příchod nového roku se u nás původně slavil po zimním slunovratu, přesněji 25. prosince. Nový rok v tento den uznávali staří Slované, ale datum vydrželo i po příchodu křesťanství, a to víceméně až do doby krále Václava IV., někdy přetrvával až do 16. století. Naopak 1. leden se coby Nový rok poprvé objevil za krále Přemysla Otakara II. Definitivně 1. leden převážil v 16. století. Samotná Nový rok není státním svátkem, ale podle zákona svátkem "ostatním. Státním svátkem je však Den obnovy samostatného českého státu, který připadá rovněž na 1. ledna.

Velký pátek – 7. dubna: zavřeno

Velký pátek je poslední pátek před Velikonocemi a je součástí Svatého týdne. Velký pátek připomíná utrpení (pašijí) a smrti Ježíše Krista. Datum tohoto svátku je pohyblivé. Velký pátek je rovněž patří mezi ostatní svátky.

Velikonoční pondělí – 10. dubna: zavřeno

Velikonoční pondělí je den, který následuje po Zmrtvýchvstání Páně. Tradiční zvyky jsou spojeny s předkřesťanskou dobou, pro církev je to však symbol Kristova vítězství nad smrtí, tedy vzkříšení.

Svátek práce – 1. května: otevřeno

Jde o mezinárodní svátek dělníků. Poprvé se u nás slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Svátek práce však už o rok dříve ustavila II. internacionála jako připomínku stávky dělníků v Chicagu 1. května 1886. Ani Svátek práce nedefinuje zákon jako svátek státní.

Den vítězství – 8. května: zavřeno

Tento státní svátek připomíná konec druhé světové války. Některé země slaví až 9. května.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – 5. července: otevřeno

První ze dvou oblíbených letních státních svátků připomíná příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863, nemá však s datem příchodu nic společného. Datum oslav na 5. července byl poprvé stanoven papežem Piem IX. v roce 1863. Naproti tomu pravoslavné církve ve slovanských zemích slaví Cyrila a Metoděje 11. května podle pravoslavného kalendáře – to je tradiční datum příchodu věrozvěstů.

Den upálení mistra Jana Husa – 6. července: otevřeno

Také připomínka upálení mistra Jana Husa, římskokatolického kněze a náboženského myslitele koncilem v Kostnici dne 6. července 1415, je dle zákona státním svátkem.

Den české státnosti – 28. září: zavřeno

Svátek sv. Václava byl pro Den české státnosti zvolen proto, že přemyslovský kníže je patronem Čech a Moravy a důležitý symbol české státnosti. Právě 28. září 935 byl Václav zavražděn.

Den vzniku samostatného československého státu – 28. října: zavřeno

Státní svátek je připomínkou dne 28. října 1918, kdy Národní výbor československý vydal zákon o zřízení samostatného státu.

Den boje za svobodu a demokracii – 17. listopadu: otevřeno

Tento svátek připomíná dvě důležité události, obě se staly 17. listopadu, u obou hráli klíčovou roli studeni. 17. listopadu 1939 byly německou okupační mocí uzavřeny české vysoké školy. 17. listopad 1989 je pak považován za klíčové datum sametové revoluce a pádu komunistického režimu v Československu.