nahoru

Kontakty

16. března 2010 • 13:56

Své názory a dopisy nám posílejte na adresu rxonline@reflex.cz.

Kontakt na redakci Reflexu i reflex.cz: +420 225 977 442

Informace o předplatném: +420 225 977 926, predplatne@cncenter.cz

ADRESA REDAKCE:

Komunardů 42, 170 00 PRAHA 7
E-mail: jmeno.prijmeni@reflex.cz
Telefon: 225 977 442
www.reflex.cz

Šéfredaktor:

Marek Stoniš

Zástupci šéfredaktora:

Bohumil Pečinka, Oldřich Tichý

Vedoucí speciálních projektů:

Dan Hrubý

Asistentka:

Kristýna Jeřábková

Hlavní editor:

Matěj Bartošek 

Komentáře, politika, ekonomika:

Bohumil Pečinka (vedoucí), Jana Bendová, Karel Steigerwald

Reportéři:

Marek Stoniš (vedoucí), tel.: 225 977 442, Veronika Bednářová, Adéla Knapová

Svět, historie:

Dan Hrubý

Kultura:

Milan Tesař (vedoucí), Marek Gregor, Kateřina Kadlecová, Tereza Spáčilová

Reflex.cz:

Leila Chadalíková (vedoucí), Pavel Poslušný, Martin Bartkovský, Petr Vagner, Čestmír Strakatý, Oliver Adámek. Email: rxonline@reflex.cz

Vedoucí vydání:

Iva Ženková

Výtvarníci a fotografové:

Jan Ignác Říha, Štěpán Mareš, Marek Douša, Tomáš Břínek, Nguyen Phuong Thao

Fotoprodukce:

Ilona Proboštová

Grafici:

Michal Kořán (vedoucí), Helena Hrubý Zahrádecká, Blanka Turková

Korektoři:

Jaroslav Šajtar, Milada Čechová

Spolupracovníci:

Cyril Höschl, Jefim Fištejn, Petr Vavrouška, Jan Šibík, Benjamin Kuras, Michal Bystrov, Václav Tikovský, Ota Filip, Jiří Rak, Ivan Steiger, Hana Benešová, Pavel Kučera, Darina Křivánková, Vojtěch Lindaur, Eva Turnová, Richard Erml, Tomáš Vlach, Petr Sokol, Zdeněk Vacek, Jarmila Štuková, Lenka Klicperová, Markéta Kutilová, Viliam Buchert, Lukáš Kovanda, Jan Škoda, Ondřej Szollos, Honza Mudra

Marketing:

Jakub Kouřil

Ředitel inzerce:

David Šaroch tel.: 225 977 227

Inzertní poradkyně:

Dagmar Kubánková tel.: 603 177 798, Jakub Osika tel.: 734 690 510

Příjem inzerce:

Magda Vobořilová tel.: 225 977 133

Ředitel výroby a distribuce:

Libor Berka tel.: 225 977 283

Vydavatel:

Czech news center a. s.
170 00 PRAHA 7, komunardů 42, IČO: 40766713
Generální ředitelka PhDr. Libuše Šmuclerová

Rozšiřují společnosti PNS, a. s.

Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele Česká pošta, s.p. Příjem objednávek, změn a reklamací na bezplatné lince: 800 300 302, e-mailem: predplatne.cnc@cpost.cz.

V SR: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., oddelenie inej formy predaja

P. O. Box 183, Vajnorská 137, 830 00, Bratislava 3

E-mail: predplatne@abompkapa.sk, zelená linka 800 188 826

Tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816, fax: +421 244 458 819

Slovenská pošta, SPT, Nám. Slobody 27, 810 05 Bratislava

Obejdnávky přijímá každá pošta a poštovní doručovatel

Předplatitelský servis vydavatele:

tel.: 225 977 926, predplatne@cncenter.cz

LIDÉ A ZEMĚ

Kontakty:

Pište nám na lideazeme@cninvest.cz
Telefon do redakce: +420 225 977 494
Adresa redakce: Komunardů 1584/42, Praha 7, 170 00

Chcete si Lidé a Země předplatit?

Pište na: lideazeme@predplatne.cz nebo na predplatne@cncenter.cz
Telefon: 800 248 248
Nebo klikněte na https://www.ikiosek.cz/lideazeme

Šéfredaktor

Jan Čermák

Editorka

Andrea Bláhová

Odborná spolupráce a mapy

Tomáš Beránek

Grafická úprava

Václav Zrno

Marketing

Jakub Kouřil

Ředitel inzerce

David Šaroch, tel.: 225 977 227

Inzertní poradci

Michael Patzel, tel. 225 977 512

Ředitel výroby a distribuce

Libor Berka, tel.: 225 977 283

Vydavatel

Czech News Center, a. s.
170 00 PRAHA 7, Komunardů 42, IČO: 40766713
Generální ředitelka PhDr. Libuše Šmuclerová