Kontakty

Své názory a dopisy nám posílejte na adresu rxonline@reflex.cz.

Kontakt na redakci Reflexu i reflex.cz: +420 225 977 442

Informace o předplatném: +420 253 253 553, predplatne@cncenter.cz

ADRESA REDAKCE:

Komunardů 42, 170 00 PRAHA 7
E-mail: jmeno.prijmeni@reflex.cz
Telefon: 225 977 442
www.reflex.cz

 

Vedení redakce

Šéfredaktor: Martin Bartkovský

Zástupci šéfredaktora: Andřej Kopa, Veronika Bednářová

Hlavní editor: Viliam Buchert

 

Asistentka redakce: Doubravka Nekvasilová

 

Komentáře, politika, ekonomika

Vedoucí: Jana Bendová

Pavel Páral, Kryštof Pavelka, Bohumil Pečinka, Karel Steigerwald

 

Reportéři:

Adéla Knapová, Lenka Matoušková

 

Byznys X

Jitka Menclová

 

Kultura

Vedoucí: Veronika Bednářová

Kateřina Kadlecová, Vojtěch Rynda, Tereza Spáčilová

 

Historie

Hana Benešová

 

Spolupracovníci

Michal Bystrov, Richard Erml, Jefim Fištejn, Cyril Höschl, Lukáš Kovanda, Jiří Rak, Petr Sokol, Ondřej Szollos, Jan Škoda, Jiří Štefek, Zdeněk Vacek, Vašek Vašák, Tomáš Vlach, Marek Gregor, Martin Straka, Jakub Švejkovský

 

Výroba

Šéfgrafik: Michal Kořán

Výtvarníci: Jan Ignác Říha, Marek Douša                                     

Fotografové: Nguyen Phuong Thao, Zbyněk Pecák

Grafici: Martin Vágner, Blanka Turková

Fotoprodukce: Ilona Proboštová

Korektoři: Jaroslav Šajtar, Milada Čechová

 

Reflex.cz

Pavel Poslušný, Petr Vagner, Jan Příplata, Martin Bryś, Filip Horáček, Jan Studnička, Kateřina Ondráčková, Oliver Adámek

 


 

Marketing

Ředitel: Pavel Renčín

Jana Královič, Diana Senová

Inzerce

Obchodní ředitel – print David Šaroch tel.: 225 977 227

Inzertní poradci

Barbora Chromečková, tel.: 603 231 713

příjem inzerce: Magda Vobořilová tel.: 225 977 133

Výroba a distribuce

Chief Customer Officer: Libor Berka

 


 

Vydavatel

Czech News Center a. s.

170 00 PRAHA 7, komunardů 1584/42, IČO: 02346826

CEO: Martina Říhová

COO: Karel Žalud

 


 

Rozšiřují

v České republice: Společnosti PNS a.s. Na Slovensku: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

 


 

Předplatné

Distribuci pro předplatitele v ČR provádí v zastoupení vydavatele Česká pošta s.p.

Příjem objednávek, změn a reklamací

tel.: +420 253 253 553, e-mail: predplatne@cncenter.cz

Přímé objednávky a prodej starších čísel na www.ikiosek.cz

v SR: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 BRATISLAVA, Infolinka: 0800 188 826

SLOVENSKÁ POŠTA, SPT, NÁM. SLOBODY 27, 810 05 BRATISLAVA

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁ KAŽDÁ POŠTA A POŠTOVNÍ DORUČOVATEL

TISKNE

SLOVENSKÁ GRAFIA a. s.

 


 

MK ČR E 5216     ISSN 0862–6634

Náklady ověřuje a zveřejňuje ABC ČR, člen mezinárodní federace ABC

Publikování nebo jakékoli jiné formy dalšího šíření obsahu týdeníku ­REFLEX jsou bez souhlasu vydavatele zakázány.

© Czech News Center a. s.