Jířo X. Doležalo.

Jířo X. Doležalo. Zdroj: Tomáš Tesař

Doležalo napsalo článek: Buďme genderově korektní!

Genderová propaganda dosahuje takové intenzity, že to připomíná sitcom. Diskuse o tom, zda je těhotná spíš žena, nebo je těhotný spíš člověk, ukazuje na totální prohnilost naší kultury. Jsme díky politické korektnosti odsouzeni k záhubě a nemá smysl klást odpor.

V oběžníku Britské zdravotnické asociace (BMA) se objevil návod, jak se genderově správně vyjadřovat směrem ke klientům. Nemá se říkat těhotná žena, ale těhotný člověk. Doslovně: „Velká většina lidí, kteří jsou těhotní, se cítí být ženami. Můžeme ale mezi ně zahrnout transsexuální muže. A to tak, že použijeme výraz těhotní lidé namísto nastávající matky.“

Míra demence tohoto prohlášení možná víc vynikne, když si vzpomeneme, že: Z jihu Islámský stát. Z východu Putin. Zevnitř katastrofický propad porodnosti v naší kultuře a vytváření neuvěřitelně nesmyslných pseudoproblémů, jež se pokoušíme řešit hlavně v momentech, kdy hoří, teče povodeň, nebo se alespoň ženou imigranti.

Úplně umělé pseudoproblémy, které taková „genderizace“ společnosti vede, je však možná dobrým důkazem faktu, že naše civilizace definitivně zdegenerovala, a její zánik je tudíž žádoucí. A že boj za genderovou nediskriminaci je jen jednou z dalších kapek, jež konec naší civilizace uspíší. A že to bude v pořádku, když vyhyneme. Proto jsme se v Reflexu dohodli, že alespoň já půjdu v britských šlépějích a budu se při psaní článků střežit toho, abych neurazil transsexuály.

Musím přiznat, že můj podpis musí každého transsexuála iritovat. Když se podepíšu Jiří X. Doležal — což je jednoznačně mužské jméno —, tak tím bolestně a neomaleně připomínám těm, co nemají sexuální identitu vyjasněnou, že jsou jiní, odlišní, či možná dokonce zavrženíhodní. Že se nad ně tím, jak svým jménem hulvátsky a okázale zdůrazňuji příslušnost k mužskému pohlaví, vyvyšuji.

Proto jsem dnes přistoupilo k tomu, že budu — do odvolání — psát své články ve středním rodě, a také se jsem se rozhodlo napsat dnešní text. Mimo jiné i proto, že jsem si myslelo, že tím totální kravskost britské novinky lépe vynikne. A doufám, že jsem se nespletlo.