Podnikové služby se v ČR rychle automatizují.

Podnikové služby rychle rostou a automatizují se, v ČR zaměstnávají už 100 tisíc lidí

Český sektor podnikových služeb loni vzrostl o 12 procent. V současnosti zaměstnává již 100 tisíc lidí, kteří působí ve třech stovkách center, a na tuzemském HDP se podílí 6 procenty. Výraznou roli hraje v oboru i robotizace. V tuto chvíli zastávají softwaroví roboti práci 4 tisíc zaměstnanců. Údaje vyplývají z průzkumu asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele sdílených podnikových služeb na českém trhu.

„Nejdůležitější skutečností, která z našeho letošního průzkumu vyplynula, je rostoucí vyspělost center, která jim umožňuje soustředit se na služby s vyšší přidanou hodnotou. Celkem 83 % center loni zvýšilo kvalitu poskytovaných procesů, ať už s ohledem na vyšší efektivitu či lepší zákaznickou zkušenost,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Centra se také pomalu odklánějí od ryze transakčních činností, k nimž patří například jednoduché účtování faktur, které je možné automatizovat anebo realizovat v levnějších destinacích, neboť nevyžadují žádné pokročilé znalosti či schopnost hovořit cizími jazyky. Naopak se zaměřují na odborné služby, jako je například projektový management, služby týkající se zavádění automatizace či optimalizace podnikových procesů, výzkum či vývoj.“

Počet robotizovaných pracovních míst prudce roste

Hlavním motorem růstu oboru podnikových služeb je masivní adopce moderních technologií, zejména robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence. „Technologie mění poskytované služby, přispívají k zániku celé řady původních profesí, ale zároveň i ke vzniku profesí nových, vyžadujících jiné vzdělání a schopnosti,“ říká Jonathan Appleton.

Softwaroví roboti již v oboru podnikových služeb odvádějí práci za 4 tisíce zaměstnanců na plný úvazek, což odpovídá 4 procentům celkové pracovní síly českých center. Ve srovnání s loňským rokem to představuje téměř dvojnásobek. A dvojnásobný růst lze očekávat i v příštím roce. Dnes v jednom centru v průměru funguje 14 „robotů“, přičemž automatizováno je v průměru 29 procent procesů zpracovávaných v centrech služeb. Programování a nasazování robotické automatizace se v oboru věnuje 1200 expertů.

Nové pozice si žádají nové dovednosti

Rostoucí orientace oboru na IT spolu s automatizačními projekty napříč centry způsobily zvýšenou poptávku po IT specialistech a odbornících nového typu. V tuto chvíli jde nejčastěji o specialisty na RPA či AI, do budoucna však budou mezi nejžádanější pozice patřit datoví vědci a analytici, experti na digitální transformaci, správci sociálních médií a digitálního obsahu a specialisté na zákaznickou zkušenost – tedy návrháři, testeři či manažeři. Podle loňské studie Future of Jobs, kterou vydalo World Economic Forum, bude z tohoto důvodu do roku 2022 potřebovat 54 procent zaměstnanců center podnikových služeb získat v podstatné míře nové vědomosti a schopnosti. Společnosti se proto budou muset ještě více zaměřit na rozvoj znalostí a dovedností svých zaměstnanců.

Nutnost investic do vzdělávání si uvědomují i česká centra podnikových služeb, 60 procent z nich dnes u svých zaměstnanců vnímá nedostatek dovedností v oblasti technologií souvisejících s automatizací. „Firmy z oboru podnikových služeb proto intenzivně spolupracují s univerzitami a zároveň investují do firemního vzdělávání. V průměru poskytují svým lidem školení v rozsahu 43 hodin ročně, což je podle posledních údajů ČSÚ téměř čtyřnásobek celorepublikového průměru,“ vysvětluje Jonathan Appleton. V rámci firemního vzdělávání se firmy zaměřují také na obor, ve kterém zaměstnanci působí (například vzdělávání ACCA, CIMA či CFA pro obor financí, nebo CISA, ITIL pro obor IT), dále na jazykové kurzy, analytické myšlení, komunikační dovednosti, time management, projektový management a leadership.