Vratislav Strašil

Vratislav Strašil Zdroj: Robert Tichý / archív VWFS

Vratislav Strašil z Volkswagen Financial Services: Pilířem naší nové strategie je i elektromobilita

Společnost Volkswagen Financial Services, dříve působící jako ŠkoFIN, dlouhodobě zaujímá prvenství ve financování osobních a užitkových vozů v České republice – v dnešní době už má na kontě hodně přes milión uzavřených smluv. Jak roste, rozšiřuje i portfolio svých služeb a produktů, proto se zaměřuje nejen na financování a podporu prodeje automobilů, služby pro fleet (financování a správa vozového parku), ale i související služby, jako například různé typy pojištění a asistence. Jednatelem společnosti je Vratislav Strašil, s nímž jsme se bavili o nové firemní strategii, elektromobilitě, udržitelnosti a také o oslavách letošního významného jubilea firmy.

Firmy se v dnešní době musí naučit velmi pružně reagovat na měnící se realitu trhu, změny v zákaznických preferencích nebo trendy prostupující celým průmyslem. Jak jste zareago­vali vy?

Ve VWFS jsme vytvořili novou strategii, pojmenovanou MOBILITY 2030. Vychází v zásadě z globální vize, která říká, že jsme klíčem k mobilitě a naším hlavním úkolem je nabízet udržitelné řešení mobility, jež odpovídá požadavkům zákazníka. A to navíc v průběhu celého cyklu produktu.

Tato strategie se opírá o pět základních pilířů. Popište je konkrétněji.

Prvním pilířem je samotný vůz, který financujeme. Víme, že podíl koncernu Volkswagen na českém vozovém parku je asi 50 procent. Přitom musíme obsloužit všechny segmenty trhu, jež jsou tři – od nového až po vůz do 10 let stáří. Samozřejmě si uvědomujeme, že věrnost klienta k servisu nebo k financování se stářím vozu klesá. Proto chceme nabídnout a zajistit obnovu všech dosavadních smluv a také obsluhu vozového parku. Dalším bodem nové strategie je zákaznická loajalita, kde se opíráme především o spolupráci s našimi koncernovými značkami. Zde chceme maximalizovat takzvanou penetraci – podíl našich smluv financování na prodeji našich značek. Postupně bychom se rádi dostali v elektromobilech na 80 procent a v konvenčních vozech na 50 procent trhu. Ale protože se strategie jmenuje Mobilita 2030 a v tom stejném roce plánujeme být zároveň bezemisní, je důležité, abychom udrželi především růst podílu elektrických vozů.

Jak konkrétně chcete zajistit ­plnění tohoto bodu?

Především nabídkou několika cyklů financování; tedy financováním nového auta do tří let (za vy­užití operativního leasingu), a až se nám pak vůz vrátí zpět, určitě ho poskytnout jako ojetý, a tím si udržet zákazníky v našem ekosystému. Poté samozřejmě další podporou; firemním zákazníkům například pomůžeme financovat vlastní dobíjecí infrastrukturu v podobě stanic wallbox. Už v průběhu podzimu rovněž spustíme nabídku dobíjecích karet, které budou zahrnovat velké portfolio elektrostanic, a to jak běžných, tak těch u koncernových dealerů. Součástí této služby je i speciální aplikace, v níž klient jednoduše vyhledá volnou dobíjecí stanici nebo monitoruje výdaje za dobíjení.

Dalším důležitým tématem jsou a budou data a technologie. Co chystáte v tomto směru?

Do budoucna se chceme opírat o umělou inteligenci, o práci s daty, o vyhodnocování a samotnou práci se zákazníkem. Nově jsme zavedli CRM (z angličtiny – řízení vztahů se zákazníky), kde na jedné straně máme databázi klientů a na druhé seznam našich vozů – tyto dva aspekty chceme co nejlépe propojit. To znamená najít k určitému typu zákazníka co nejlépe odpovídající vůz. Také bychom rádi využívali data z moderních systémů, například prognózy počasí, jež nám třeba mohou pomoci naplánovat kampaň na zimní pneu. Na naše costumer ID budeme postupně nabalovat různé služby tak, aby zákazníkům maximálně vyhovovaly.

Dalšími pilíři jsou výkon a ­udržitelnost.

Performance, tedy výkon, spočívá především ve způsobu naší práce. Chceme se chovat maximálně profesionálně, tak jak to trh i náš zákazník požadují. A co se týká poslední strategické dimenze, tou je udržitelnost. V zásadě to znamená nulové emise v roce 2030, jak jsem už zmiňoval. Jsme vůdčí silou v přechodu na bezemisní mobilitu v souladu s EDG zásadami Volkswagen Group. Součástí tohoto bodu jsou ale i naše nové kanceláře. Sídlíme v ekologické a udržitelné budově v Praze 6; projekt Bořislavka Centrum ocenili odborníci celého světa v soutěži International Property Awards v roce 2019 za inspirativní architekturu, vysokou úroveň kvality a právě za její udržitelnost.

To je tedy strategické směřování. Musíte ale žít také nějakou ­firemní kulturou?

Samozřejmě, máme hodnoty, které naši firemní kulturu odrážejí. Je jich víc, ale tou nejdůležitější je costumer centricity, tedy to, že zákazník stojí a bude stát ve středu veškerých našich aktivit.

Na český trh financování vozidel jste vstoupili před 30 lety – tehdy jako ŠkoFIN. Co se za těch třicet let událo?

Je toho opravdu hodně, vývoj byl velmi dynamický. Zažili jsme ekonomické krize, politické změny, přírodní katastrofy i celosvětovou pandemii. To samozřejmě ovlivňovalo i naše zákazníky. Vždy jsme však byli schopni zareagovat rychle, přijít s inovacemi, které nás i naše klienty posunuly dopředu. Pokud jde o zásadní okamžiky, milníky VWFS, tak bych zmínil tři: První je produktový. Naším prvotním produktem v České republice byl pouze finanční leasing, jenž byl v počátku státem daňově zvýhodněn. Postupem času byla produktová nabídka rozšířena i o úvěr a operativní a full service leasing pro koncové zákazníky. Později bylo zavedeno financování pro dealerskou síť (skladové zásoby, investice). Druhý milník vidím ve vývoji Core systému NOIS (Contract management systém), který společně s naší spřátelenou softwarovou firmou vyrábíme nejen pro český trh, ale i pro ostatní vybrané země, v nichž je společnost VWFS zastoupena. A třetím milníkem je přestěhování do nové budovy na Bořislavce. V rámci naší transformace směrem k moderní, nadčasové, digitální, agilní a udržitelné společnosti, která dlouhodobě plní potřeby zákazníků i obchodních partnerů, se jednalo z praktického i symbolického hlediska o velmi důležitý krok.

Letošní rok je tedy rokem oslav – slavíte s významnými partnery, dealery i dobročinnými orga­nizacemi. Dali jste si mimo jiné za cíl vykonat během roku 30 dobrých skutků…

Ano, těmi chceme podpořit naše dlouhodobé, ale i nové partnery. Naposledy jsme pořádali benefiční fotbalový turnaj Sue Ryder Charity Cup na podporu stejnojmenného domova seniorů. Během srpnového golfového turnaje v Karlových Varech jsme se stali oporou handicapovaným z Centra Paraple, jež podporujeme časově nejdéle ze všech.

Kulaté výročí se ale promítá i do akcí směrem k zákazníkům. O jaké nabídky konkrétně jde?

K novým smlouvám nabízíme nyní pět let servisu zdarma, v případě operativního leasingu poskytujeme podporu formou sady zimních pneumatik. Máme také výhodné akce na pojištění. A zmínit musím i naši novinku, Financování CHYTŘE. Ta spočívá v tom, že poslední splátka úvěru je takzvaně nerovnoměrná – existují různé možnosti, jak s ní naložit. Buď může klient vše doplatit, nebo se rozhodne, že bude financovat dál. Anebo si my (či dealer) auto zpět odkoupíme a zákazník dostane peníze. Tento produkt zaznamenal během jednoho roku obrovský úspěch a jeho podíl v objemu smluv nyní činí 30 procent. Jsme moc rádi, že něco takového můžeme v této turbulentní době nabídnout.