nahoru

Šéf muslimů nezná islámské právo, nebo lže

Lukáš Lhoťan 7. června 2014 • 11:00
Muneeb Hassan Alrawi
Muneeb Hassan Alrawi
• foto: 
profimedia.cz

V pořadu České televize 168 hodin pronesl šéf Ústředí muslimských obcí v České republice tvrzení, jež buď odhalují jeho odhodlání lhát o islámu za jakoukoliv cenu, nebo naopak ukazují na jeho hlubokou neznalost islámského práva.

V reportáži „Ve jménu Alláha“ z neděle, 1. června Alrawi prohlásil: „Nutit ženu, aby si vzala někoho, koho si nepřeje, je naprosto proti islámu. A potom ji trestat za to, že si vzala někoho, tak to je proti islámu. To není exces z islámu, to jsou místní tradice nebo kmenové tradice, které nemají nic společného s islámem.“

V Koránu se doslovně muslimům přikazuje: „Neprovdávejte dcery své za modloslužebníky.“ (Korán, 2:221). Podle islámského práva si muslimka nesmí vzít za manžela nemuslima. Na webu Islámské nadace v Brně www.islamweb.cz , jíž je Muneeb Hassan Alrawi předsedou, se také v sekci náboženské edikty (fatwa) říká, že „islám nedovolil muslimské ženě, aby se provdala za nemuslima.“ O tom, že rodina má právo rozhodovat, koho si jejich dcera vezme a bez souhlasu rodiny i bez souhlasu zástupců ženy není takové manželství platné, hovoří opět tento web: „Většina učenců se domnívá, že souhlas zástupce je podmínka, bez které by sňatek nebyl platný, opírají se přitom o výrok Proroka: „Sňatek jakékoli ženy bez souhlasu zástupce, je neplatný.“

Alrawi by tedy měl vědět, že z pohledu islámského práva je sňatek muslimky s nemuslimem neplatný. Stejně tak sňatek muslimky s muslimem, který neodsouhlasil opatrovník ženy, je neplatný. Vůči ženě, která by přesto s takovým mužem měla sex, postupuje islám stejně jako vůči cizoložnici. Pokud byla svobodná, bude pouze zbičována, avšak pokud byla předtím již rozvedená, bude ukamenována k smrti. Což je přesně podle příkazu zakladatele islámu Mohammeda.

Kladu si tedy otázku, kde je ona svoboda volby ženy pod vládou islámu? A je Alrawi v otázkách islámu opravdu tak nevzdělán nebo záměrně říká jen to, co chce část české společnosti slyšet a co neodpovídá pravdě?

 

Diskuse ke článku