Obálka knihy

Obálka knihy Zdroj: Archiv nakladatelství Extra Publishing

Do půli těla svlečený prezident Masaryk ve věku 81 let u řeky Svratky v Židlochovicích. Časopis Pestrý týden ke snímku napsal: „Náš president je vždy horlivým zastáncem tělocviku, sportu a tělesného otužování všeho druhu.“ / kolorovala Natálie Saljevová
V + W + W aneb herci Voskovec s Werichem jako elegantní šviháci ve sportovním roadsteru Wikov 7/28, který jezdil v počtu necelých tří stovek kusů, červen 1930 / kolorovala Natálie Saljevová
V zimě před 122 lety již existovalo samostatné Československo, sen legionářů, oni však stále museli snášet sibiřské mrazy jako na stráži u vlaku v Kurganu...
Málokterý autor byl první republikou tolik milovaný a uznávaný jako historik, politik a především spisovatel Alois Jirásek, na snímku z Hronova ze srpna 1924 se svou ženou Marií Podhajskou. (Kolorovala Natálie Saljevová.)
10
Fotogalerie

Kolorovaná republika: Příběh předválečného Československa ve sto třiceti historických fotografiích

Brněnskému nakladatelství Extra Publishing, vydávajícímu mimo jiné mimořádně zdařilé výpravné publikace o naší minulosti a časopisy věnující se historii, nelze upřít odvahu v této koronavirové, kultuře nepříliš nakloněné době. 

Zatímco někteří nakladatelé skomírají a zoufale bojují o přežití, nebojí se totiž přijít na rozkolísaný trh s originálními, kvalitně zpracovanými, a tudíž také cenově nikoli nejlevnějšími publikacemi ve víře, že si najdou své čtenáře, kteří raději vypnou topení a pohrouží se do četby pod peřinou.

První republika očima legionářů i sportovců

Zatím poslední přelomovou publikací Extra Publishing je kniha Pavla Pospíšila a Vojtěcha Klímy PRVNÍ REPUBLIKA V BARVĚ. Na 256 stranách před zvídavým čtenářem defiluje dvacetiletá historie prvorepublikového Československa ve fundovaném doprovodném textu, a především na více než sto třiceti historických, novodobě kolorovaných fotografiích.

Příběh první republiky otevírají ti, kteří se o její vznik bezesporu nejvíce zasloužili – naši legionáři. Ožívají před námi významné události, osobnosti, místa, ale rovněž všední život a kuriozity naší první republiky. K té dodnes nemálo lidí vzhlíží s určitou dávkou nostalgie, i když, jak dnes již víme, zdaleka ne vše připomínalo takovou idylku, jak někteří lidé líčili.

Nechybějí výjevy ze sportovního a v předválečném Československu mimořádně pestrého kulturního života, sokolové coby symbol vlastenectví, „královna volantu“ Eliška Junková, Tomáš Baťa jako ztělesnění úspěšného velkopodnikatele a monumentální dílo symbolicky uzavírají vojáci chystající se během zářijové všeobecné mobilizace v osmatřicátém roce odhodlaně bránit milovanou mladou republiku.

Smutný konec „kolorovaného období“

Odpověď na otázku, zda jim tehdejší vedení státu mělo umožnit přeměnu tohoto odhodlání v činy, ponechme nezodpovězenou, jelikož názory se různí a budou se lišit i v budoucnu; polemizovat s nimi je už nad rámec literárního útvaru zvaného recenze. Každopádně mnichovský diktát představuje tragické završení existence nově vzniklého státu. Kácení hraničního sloupu a příjezd Führera Adolfa Hitlera na Pražský hrad, kam dorazil dříve než prezident Emil Hácha, takže hlavě státu vetřelec udělil audienci v jejím vlastním sídle (!), jsou smutným završením onoho „kolorovaného období“.

Co však zůstává, je vysoká prospěšnost a estetická úroveň této publikace a jí podobných. Kolorované snímky se těšily a těší nevšední oblibě čtenářů, a pokud někteří tuto knihu dostali pod stromeček, jistě se do ní zvědavě ponořili a vychutnali si šarm první republiky v barvě.