nahoru

Advokátka Samková dostala pokutu za „prokletí“ velvyslance Turecka. A co svoboda projevu?

Viliam Buchert25. května 2018 • 16:30
Klára Samková - ilustrační snímek
Klára Samková - ilustrační snímek
• foto: 
Petr Horník / Právo / Profimedia

Česká advokátní komora potrestala advokátku Kláru Samkovou za slova, kterými „proklela“ tureckého velvyslance Ahmeta Bigaliho, který je akreditovaný v České republice. Komora tvrdí, že Samková se nezachovala čestně, slušně a důstojně, jak to popisují etická pravidla profesionálního chování advokátů. Přestože nejsem ani právník, ani advokát, dovolím si upozornit na některé společensko-politické aspekty této kauzy.

Klára Samková je dlouhé roky známá kvůli některým razantním prohlášením. Ta vyplývají z jejího psychologického ustrojení. Jak by se lidově řeklo, je to „žena od rány“. To ale neznamená, že by jen tak povídala nějaké nesmysly. Podívejme se proto, co se při „prokletí“ tureckého diplomata vlastně stalo.

I nesprávný názor je názor

V květnu 2016 Samková v Poslanecké sněmovně na semináři „Máme se bát islámu?“ kromě jiného řekla: „Islám si osobuje právo budovat paralelní právní systém,“ prohlásila advokátka a to bychom podle ní neměli v žádném případě dopustit. Řekla, že samotná podstata islámu by měla být označená za zločinnou. „Islám je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus. Je státní zločinnou a zločineckou ideologií,“ prohlásila. „Jste na cestě vrahů, nezbude po vás nic, název vašeho náboženství bude vyslovován s odporem,“ dodala ještě.

Turecký velvyslanec Bigali po projevu Samkové na protest společně s dalšími diplomaty opustil sál, advokátku posléze obvinil z urážky islámu a vyzval k jejímu stíhání. Na podporu Samkové se pak v červnu 2016 sešlo několik desítek lidí před tureckým velvyslanectvím a advokátka tam na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho emotivně prohlásila: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“ Dovolávala se u toho příkladů českých žen z historie. „Budete-li zasahovat do našich věcí, pošleme na vás své syny,“ pohrozila.

S názory Samkové nemusíme souhlasit, ale jsou to pouze názory a proklamace, na které má každý právo.

Například šaríu, muslimský náboženský systém práva, který je odvozen z islámu, zejména z Koránu a hadísů, skutečně někteří radikální muslimové prosazují i v Evropě jako paralelní právní systém. V tom má Samková pravdu. Že šaría v mnohém zcela popírá naše právní hodnoty a demokratický systém, je také zjevné.

Samková ale nemá pravdu v tom, že samotný islám je zločinný, protože jeho výklady jsou různé. Pravdou naopak je, že část muslimských radikálů, extrémistů a fundamentalistů můžeme označit na zločince. Stačí vyjmenovat odpornou organizaci jakou je Islámský stát, nebo teroristické skupiny Al-Káida či Boko Haram.

Komora trestá

Česká advokátní komora ale vyhodnotila slova Samkové o „prokletí“ velvyslance za nesprávná a udělila jí za to pokutu 25 tisíc korun. Samková se odvolala, takže rozhodnutí není pravomocné. Kárné řízení bude proto pokračovat před odvolacím kárným senátem komory a advokátka se poté případně může obrátit ještě na soud.

„Kárný senát dospěl k závěru, že advokátka JUDr. Samková se kárného provinění dopustila, neboť způsob, jakým na veřejnosti projevila své osobní názory, byl v rozporu s její zákonnou a stavovskou povinností všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ vysvětlila mluvčí advokátní komory Iva Chaloupková. Podle ní totiž etická pravidla profesionálního chování advokátů říkají, že se advokát nejen při výkonu advokacie, ale i ve svém osobním životě, musí chovat čestně a tak, aby nesnižoval důvěru veřejnosti v advokátní stav, nebo aby nesnižoval jeho důstojnost a renomé.

Nemyslím si, že by se Klára Samková chovala v tomto případě nečestně. Opakuji – jen vyslovila názor. Možná pro někoho nepřijatelný, ale to není přece žádný zločin. Ani si nemyslím, že by tím jakkoli snížila důvěru veřejnosti v advokátní stav a jeho renomé. Možná tomu bylo právě naopak.

Otázka svobody projevu

Advokátní komora v „kauze Samková“ ale zabrousila do citlivých politicko-společenských vod a je patrné, že se ocitla na tenkém ledě.

Komora má sice svoje předpisy, ale Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky v „oddíle druhém“ v „článku 17“ například praví, že „svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“. Že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“, také že „cenzura je nepřípustná“ a že „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“.

Neřekl bych, že něco z toho Klára Samková porušila. Neříkala nic nepoctivě, nečestně a neslušně, jak se jí to snaží komora podsunout. Ano, bylo to hodně expresivní a emotivní, ale to by měl unést i turecký velvyslanec. Nebo snad máme citovat některé výroky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana? U něj bychom totiž mnoho vět, které by si skutečně zasloužily soudní projednání, totiž lehce našli.

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější