nahoru

Je antiamerikanismus produktem hlouposti?

Cyril Höschl1. listopadu 2011 • 06:00
hUSA
hUSA
• foto: 
Marek Douša

 

Dobrý den,
pane doktore, zajímaly by mě příčiny dnes hodně rozšířeného antiamerikanismu, obzvláště toho evropského. Myslíte, že si ho Američané zavinili sami, anebo je to pouze produkt lidské hlouposti? Děkuji. V. Petr

 

Cyril Höschl: Rozbor téměř celosvětové averze vůči USA by vydal na několik knih, neb její zdroje jsou mnohé a často velmi různé. Psychologicky anti­amerikanismus souvisí s ambivalencí, již chováme k těžko dosažitelným cílům, jako bychom se uklidňovali, že je vlastně dobře, nemůžeme-li jich dosáhnout. Z tohoto podhoubí vyrůstají „pravdy“, jako že krásné ženy jsou hloupé, bohatí lidé jsou vlastně zločinci, čemu nerozumím, je špatné apod.

 

Komunisté neblahé paměti dštili na Ameriku oheň a síru, zatímco uvnitř je sžíral obdivný plamen zášti: velká auta, jazz, bary, herny, krasavice, burza, jachty, neony, mrakodrapy. To byl svět infantilních představ nejen všech, jimž byla Amerika odpírána, ale i těch, kteří ji odpírali jiným, včetně pohlavárů a samotných vůdců.

 

Soudruh Biľak si prý na ÚV KSČ pouštěl kovbojky a Brežněv miloval velká auta. Amerika po staletí nenechává nikoho klidným. Tyto mechanismy jsou natolik univerzální, že právě národy, etnika, náboženství a společenské vrstvy, nejhlučněji demonstrující své protiamerické postoje a nenávist k Velkému Satanovi (USA), jsou zároveň nejzastoupenější ve frontách žadatelů o azyl či trvalý pobyt ve Spojených státech. Celé zástupy muslimů se valí do Ameriky a studují a pracují v USA, nikoli v KLDR nebo na Kubě. Tam ani náhodou. S nadsázkou řečeno, všichni Ameriku nenávidí a všichni se do ní hrnou.

 

 

Podobný psychologický efekt se nyní uplatňuje v Řecku, jehož obyvatelstvo začíná nenávidět svého největšího chlebodárce – Němce. Je ale pravda, že americká směs nabubřelosti s určitou naivitou, ignorance v zeměpise a nedostatečná rozlišovací schopnost při rozpoznávání potřeb jiných částí světa, dělení na „my“ (US) a „rest of the world“ (zbytek světa), k epidemii antiamerikanismu přispívá. A to všechno úžasné, co Amerika dala a dává světu, od technologií a vědy až po důraz na individuální svobodu a odpovědnost, nešťastně podráží.

 

Příčinou antiamerikanismu tedy není jen hloupost (Ameriku nenávidí i mnozí inteligenti), ale iracionální a emočně sycené psychologické mechanismy zášti, přiživované tu a tam i některými AmeričanyDiskuse ke článku

 

Nejčtenější