nahoru

Vše, co potřebujete vědět o koupi automobilu. Přehled vašich práv i možných rizik

Svatava Veverková 22. ledna 2021 • 18:00
Vše, co potřebujete vědět o koupi automobilu. Přehled vašich práv i možných rizik
foto: E15

Koupě automobilu nebývá levnou záležitostí. Vyplatí se proto vědět, na co si dát pozor. V článku, který vznikl ve spolupráci s platformou Právo21, prozradíme, v čem se liší koupě nového auta od toho z bazaru, jak úspěšně reklamovat závady nebo podle čeho poznáte, že ve smlouvě není něco v pořádku.

 

Kupní smlouva na auto:

V jaké formě smlouvu uzavřít?

Kupní smlouva na auto nemusí mít písemnou formu. Stačí se s prodejcem dohodnout ústně a už můžete pomalu chystat klíče do zapalování. Jelikož je nákup vozu zpravidla vysokou investicí, bývají smlouvy písemné. Právě písemnou formu lze oběma stranám výrazně doporučit. Pomoci vám může vzor kupní smlouvy.

Říká se, že co je psáno, to je dáno. U nákupu vozidla to platí dvojnásob. Kupující se písemné smluvní záruky dovolá lépe než ústních slibů prodejce. Někdy však může písemná smlouva spotřebitele pořádně potrápit. Již při jejich uzavírání se totiž často dopouští chyb, protože je důsledně nečtou.

Rozhodně se vyplatí věnovat čas studiu smlouvy a přiložených obchodních podmínek. Zvlášť pokud jde o nákup ojetého vozu. Právě zde není překvapením, že prodejcem glorifikovaný automobil je ve smlouvě popsaný spíše jako soustava náhradních dílů vhodná maximálně k rozebrání. Spotřebitel se potom stěží dovolá toho, že mu prodejce sdělil jiné informace, než jaké stvrdil svým podpisem. 

Lze smlouvu měnit?

Každá smlouva je dvoustranným právním jednáním. Pokud se vám v ní něco nelíbí, požadujte vysvětlení nebo nápravu ještě před jejím podpisem. Návrh smlouvy totiž můžete měnit. Nebude-li vám chtít prodejce vyhovět, smlouvu raději neuzavírejte a najděte si jiného. Dost možná si tímto krokem ušetříte spoustu trápení v budoucnosti.

Co by měla smlouva obsahovat?

Jednoduchá kupní smlouva na auto by měla obsahovat údaje o prodávajícím a kupujícím, specifikaci vozidla (typ, barvu, model, značku, VIN, rok výroby, číslo velkého technického průkazu, počet najetých km, počet klíčů), cenu spolu s informacemi o způsobu platby, datum uzavření a v neposlední řadě podpisy. Dále je vhodné do smlouvy zapracovat další podrobnosti o voze, jako je jeho technický stav, výbava a příslušenství. Neměly by chybět ani popis závad a dohoda o způsobu přepisu vozidla na nového majitele.

Kromě smlouvy může kupující obdržet také předávací protokol. Typicky bývá její přílohou. Prodejce se v něm snaží popsat co nejpřesněji stav vozidla v okamžiku jeho předání kupujícímu. U auta se zapisuje zpravidla značka, model, VIN kód, rok výroby, výrobní číslo motoru, státní poznávací značka, výbava a závady.

Koupě nového auta

Nový automobil budete zpravidla kupovat od autorizovaného dealera. Je proto spíše nepravděpodobné, že by smlouva obsahovala zakázaná ujednání. Přesto se ji vyplatí podrobně přečíst.

Zákonná záruka

Občanský zákoník dává spotřebitelům právo reklamovat vady do 24 měsíců od převzetí, a to nehledě na počet najetých kilometrů. Záruka se ale nevztahuje na opotřebení vozidla způsobené jeho běžným užíváním nebo na vady, které způsobí sám kupující. 

Na co si dát pozor? Někdy smlouvy na nové auto obsahují zkrácení 24měsíční záruky. K takovému zakázanému ujednání se nepřihlíží. Dobré je mít na paměti, že se záruka navíc prodlužuje o dobu vyřizování uznané reklamace. Vždy si proto při problémech s autem nejprve pečlivě zkontrolujte, zda je ještě v záruce, a případně podejte reklamaci.

Prodejci někdy ukládají spotřebiteli do smluv jako povinnost, aby prováděl pravidelné garanční prohlídky pouze v autorizovaných servisech. Jinak dle tohoto ujednání pozbyde právo na reklamaci vozidla. Takové ujednání zkracuje spotřebitelova práva z vadného plnění, a proto se k němu nepřihlíží. Zákaz platí ale pouze u reklamací v zákonné 24měsíční záruční době.

Smluvní záruka

Někteří prodejci nabízí nad rámec zákona smluvní záruku. Typicky jde o rozšíření té zákonné na pět nebo více let. Na první pohled hezky vypadající marketingový tahák mívá háček. Prodejci si mohou určit vlastní podmínky smluvní záruky. Jde totiž o nadstandard. Kupujícímu proto mohou uložit jako povinnost navštěvovat autorizované servisy výměnou za více práv, než které jim garantuje zákon, a to dokonce i po dobu prvních 24 měsíců. Stačí přitom jednou nepřijet na předepsanou prohlídku a smluvní záruka zanikne. Záleží proto na kupujícím, zda bude chtít „výhody“ smluvní záruky přijmout.

Lišit se u prodloužené záruky mohou také nároky z vadného plnění. Ve výčtu zpravidla chybí právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo není stanovena maximální 30denní lhůta pro vyřízení reklamace. Smluvní záruka mívá také spoustu výluk. V nich je uvedeno, za jaké vady prodejce neodpovídá. I tady se opět vyplatí číst si podmínky prodloužené záruky a pečlivě zvážit výhodnost nabídky.

Koupě ojetého auta z bazaru

Kupní smlouva na ojeté auto se bude lišit podle toho, zda je bazar prodejcem, nebo pouze zprostředkovává prodej vozidla, jehož vlastníkem je jiná nepodnikající osoba. Kupující si tuto skutečnost může jednoduše ověřit z kupní smlouvy podle identifikačních údajů prodávajícího. 

Když je bazar prodejcem

Pokud je prodejcem autobazar, odpovídá spotřebiteli za vady vozidla, které může reklamovat po dobu 24 měsíců. Jde o vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem, a proto se uplatní na smlouvu speciální spotřebitelská ochrana. Na rozdíl od nového vozu si mohou strany sjednat, že bude mít spotřebitel práva z vadného plnění pouze po dobu 12 měsíců. Chybí-li takové ujednání ve smlouvě nebo obchodních podmínkách, platí 24 měsíců. Naopak pokud smlouva obsahuje zkrácení na méně než 12 měsíců, platí záruka v délce 12 měsíců. Stejně tak není možné vybrané části vozu ze záruky vyloučit úplně. Vady je možné reklamovat kdykoliv v záruční době.

Spotřebitel nemá právo reklamovat opotřebení vozidla způsobené jeho běžným užíváním nebo vady, které sám způsobí. Při sjednání nižší ceny pro některé vady je také nemůže kupující později reklamovat. Stejně tak nemůže reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou vozidlo mělo při převzetí kupujícím.

Prodejce by měl spotřebiteli vždy co nejpřesněji popsat vlastnosti vozidla a seznámit ho se všemi závadami. Zkontrolujte si, že jeho popis odpovídá tomu, co skutečně uvádí ve smlouvě. Vždy požadujte co nejpřesnější písemnou specifikaci závad. Vyvarujte se smlouvám s obecně shrnujícími informacemi o stavu vozidla. Většinou v sobě zahrnují všechny problémy, které ojeté vozy mohou potenciálně mít. Hůře potom budete prokazovat, že jde o vadu a že za ni odpovídá prodejce.

Prodejce vás naopak nemusí výslovně upozorňovat, že kupujete bourané auto. Nejvyšší soud rozhodl, že tato skutečnost sama o sobě neznamená vadu vozu. To, že je automobil po havárii, může být pouze příčinou jiných vad vzniklých v důsledku havárie či následné opravy. Naopak když prodejce výslovně tvrdí, že vůz havarovaný není a opak je pravdou, můžete ho reklamovat.

Když je bazar zprostředkovatelem

Pokud je autobazar zprostředkovatelem, smlouvu uzavíráte se třetí osobou. Tou je typicky nepodnikatel, za kterého bazar pouze jedná. Neuplatní se na vás proto speciální spotřebitelská ochrana, která se aktivuje pouze v případě, že uzavíráte smlouvu s podnikatelem. Vždy si tuto skutečnost ověřte. Jinak bude platit totéž, co při koupi ojetého auta od souseda.

Koupě ojetého auta od souseda

Automobil můžete zakoupit přímo od předchozího majitele. Ať už je jím soused, kamarád, kolega z práce nebo inzerent na některém z webových portálu, vždy myslete na to, že nebudete chráněni jako spotřebitelé. To primárně znamená, že se neuplatní 24měsíční zákonná záruka, na vyřízení reklamace nebude mít prodejce maximálně 30 dní a v případě problémů vám nepomůže Česká obchodní inspekce.

Předchozí majitel odpovídá podle občanského zákoníku pouze za vady vozu, které na něm byly při převzetí. Zjevné vady musíte jako kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. Ty skryté do dvou let od převzetí. Když to nestihnete včas, soud vám práva z vadného plnění nepřizná. Předchozí majitel si s vámi může ale sjednat, že nebudete moci reklamovat žádné vady. Taková kupní smlouva na auto bez záruky vás může vyjít pořádně draho. Opět se proto vyplatí číst si smlouvu důkladně. 

I když je vůz předchozího majitele stále v zákonné 24měsíční záruce u původního prodejce, neznamená to, že záruka automaticky přejde také na vás. Musíte uzavřít dohodu o postoupení práv z vadného plnění. Postoupení pohledávky může mít podobu samostatné smlouvy, ale lze jej vložit i do smlouvy kupní. Podpisy si raději nechejte úředně ověřit. Ověření provede za drobný poplatek notář, obecní úřad nebo většina pošt. Jako kupující potom budete mít navíc nárok dožadovat se reklamace i u původního prodejce, kterému prokážete postoupení práv přiložením dohody. Pozor si však dejte na to, že postoupení smluvní záruky může být zakázáno. Jelikož je smluvní záruka nadstandard, může si původní prodejce vymínit, že zanikne při převodu auta na nového majitele.

Rizika při koupi ojetého auta a jak jim předcházet

Kupní smlouva na auto jak stojí a leží

Často se v kupní smlouvě na ojeté auto můžeme setkat s tvrzením, že prodejce přenechává kupujícímu vozidlo „jak stojí a leží“. Nejde o zázračnou kouzelnickou formuli ani o kreativní popis zeměpisných souřadnic vozidla. Kupní smlouva na auto jak stojí a leží zbavuje kupujícího práva reklamovat vady.

Nejvyšší soud upozornil na to, že doložkou „jak stojí a leží“ není možné převádět vlastnické právo k individuálně určené věci, jakou je právě automobil. Podobné ustanovení ve smlouvě je proto bezpředmětné. Mnohé ale odhalí o samotném prodejci. Pokud něco takového ve smlouvě najdete, měli byste zbystřit.

Stáčení tachometru

Nejrozšířenějším podvodem s ojetými automobily je stáčení tachometru. Tedy snížení počtu najetých kilometrů. Motivace prodejce k tomuto postupu je jasná. Když má auto méně najeto, kupující se domnívá, že je zachovalejší a vydrží mu déle bez oprav. Je proto ochoten zaplatit za auto vyšší cenu.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích výslovně zakazuje změnu záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle kilometrů kromě opravy nebo výměny tachometru. Za neoprávněnou manipulaci mu může být uložena pokuta až do výše půl milionu korun. Provozovatel auta má navíc povinnost předat protokol o opravě nebo výměně stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole, jinak mu hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun. Díky tomu je možné informace o stavu tachometru pravidelně přiřazovat k VIN kódu vozidla a chránit pozdější majitele vozu.

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že stáčení tachometru může být kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Počet ujetých kilometrů je při prodeji motorového vozidla jednou z podstatných skutečností určujících výši jeho prodejní ceny. Když stočení navýší kupní cenu nejméně o 10 000 Kč, prodejce tímto uvedení v omyl způsobí kupujícímu škodu nikoliv nepatrnou. Pachatel může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Ani to však některé prodejce neodrazuje.

Zjistíte-li u vašeho ojetého vozu problém se stočeným tachometrem, neváhejte podat trestní oznámení na Policii ČR nebo na státní zastupitelství. Kromě toho máte právo vozidlo reklamovat. Pokud je rozdíl ve skutečném náběhu kilometrů a stavu tachometru zásadní, požadujte jako reklamační nárok odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Variantou je také požadovat po prodávajícím slevu z kupní ceny.

Omlazování vozidel

Dalším častým nešvarem je omlazování vozidel paděláním dokladů o ojetinách nebo zamlčováním data výroby automobilu. Cíl zde je jediný. Upravit informace o autě tak, aby vypadalo mladší, a kupující za něj byl ochoten zaplatit vyšší částku. Podobně jako u stáčení tachometru doporučujeme vozidlo v takovém případě reklamovat.

Auto v exekuci

Pořádně potrápit dokáže také auto v exekuci, jehož prodej bazar pouze zprostředkovává nebo které kupujete napřímo od nepodnikatele. Exekuční řád zakazuje, aby osoba, proti níž je exekuce vedena, auto prodala. Kupní smlouva je proto neplatná, když vznese námitku neplatnosti exekutor nebo věřitel. Mohlo by se tak stát, že vám exekutor auto sebere. Peníze, které jste za auto zaplatili, budete muset vymáhat po původním majiteli.

Občanský zákoník chrání vlastníka, který měl dobrou víru v to, že původní majitel může auto prodat. Dobrou víru musíte prokázat vy jako kupující. Ideální je proto ověřit si v případě pochybností z Centrálního registru exekucí, zda poslední majitel není veden v exekuci. Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda musí kupující vyvinout investigativní činnost a ověřovat si, zda nebyla exekuce vedena i na dřívější majitele vozidla než toho posledního. Dle jeho závěru to nelze po kupujícím spravedlivě požadovat. Postačí proto alespoň ověření posledního majitele.

Co si ověřit a jak

Ať už kupujete auto od bazaru, třetí osoby či souseda, vždy se vyplatí trvat na jeho kontrole v nezávislém servisu nebo přizvat vlastního mechanika. Právě zde totiž platí důvěřuj, ale prověřuj. Pomůže také provedení diagnostiky, která může odhalit drobné i zásadní závady.

Trvejte na dostatečně dlouhé zkušební jízdě a všímejte si stavu motoru za studena i po ohřátí. Ideální je nechat si ověřit některou z dostupných služeb také v historii vozidla dle VIN, tedy pomocí čísla karosérie přiděleného vozidlu výrobcem za účelem identifikace. Když se bude prodejce cukat, opět to nevěstí nic dobrého.

Důkladné prověření vyžaduje také to, zda není auto předmětem zástavy, exekuce nebo na něm neváznou jiná práva třetích osob. Notářská komora ČR vede Rejstřík zástav. Z něj může notář vydat každému za drobný poplatek na jeho žádost opis, výpis nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitá věc není evidována jako zástava. Exekutorská komora vede Centrální evidenci exekucí. Výpis lze po zaplacení poplatku získat na webu, osobně v sídle EK ČR v Praze nebo Brně a na pobočce České pošty s Czech POINTem. Prověřit byste si měli také to, zda předchozí majitel není v insolvenci. K tomu vám pomůže insolvenční rejstřík, který je bezplatně přístupný veřejnosti. Na stránkách Policie ČR je veřejně přístupná bezplatná databáze obsahující záznamy o vozidlech, jejichž odcizení bylo oznámeno.

Reklamace

Když chce kupující vrátit auto, nemusí to být jednoduché. Občanský zákoník stojí primárně na zásadě, že smlouvy by měly trvat. Vrácení auta, jinak řečeno odstoupení od kupní smlouvy, je proto krajním řešením.

Kromě nároku na reklamaci má kupující právo na uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s uznanou reklamací. Spadá sem třeba hovorné nebo jízdné. Když si necháte zpracovat znalecký posudek, abyste rozporovali zamítnutí reklamace a prodejce nakonec reklamaci uzná, bude vám ho muset proplatit.

Když je prodejcem podnikatel

Spotřebitel má právo reklamovat vady auta v zákonné záruce 24 měsíců. U ojetých vozů může dojít ke zkrácení až na 12 měsíců. V hierarchickém pořadí může spotřebitel požadovat opravu, výměnu za nový kus a odstoupení od smlouvy. Přiměřenou slevu může žádat vždy přednostně. U ojetého vozu má spotřebitel místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.

Pokud se na vozidle vada objeví, nejprve si zkontrolujte, zda je v záruce. Nezapomeňte, že se záruka mohla prodloužit o dobu vyřizování předchozích uznaných reklamací. Kontaktujte svého prodejce, případně se obraťte na autorizovaný servis, kterého pověřil k vyřizování reklamací. Takový servis najdete zpravidla uveden v záručním listu, kupní smlouvě nebo obchodních podmínkách. Rozhodně nenavštěvujte jakýkoliv servis nebo servis bez pověření s tím, že si vozidlo necháte nejprve opravit a potom budete chtít po prodejci opravu proplatit. V takovém případě vám nemusí vyhovět. Občanský zákoník totiž říká, že co lze řešit skrze reklamaci, nemůže být řešeno prostřednictvím nahrazování škody.

Uplatněte reklamaci a zvolte si jeden z nároků: oprava, výměna, odstoupení nebo sleva. Neodcházejte bez reklamačního protokolu, ve kterém bude zejména popsána vada a současný stav vozidla. Prodejce, případně jím pověřený servis, má povinnost vyřídit reklamaci maximálně do 30 dnů. Pokud je možné vyřešit závadu opravou, nejspíš se odstoupení od smlouvy nedočkáte, i když ho budete preferovat.

Jinak je tomu ale v případě, kdy je vada podstatným porušením smlouvy. Typicky když zjistíte, že jde o vůz kradený, se stočeným tachometrem nebo s vadou, u níž prodejce věděl či musel vědět, že byste smlouvu neuzavřeli, kdybyste ji předvídali. V takovém případě máte přednostně nárok na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel má přednostně nárok na vrácení vozidla také v případě opakovaného výskytu vad nebo většího počtu vad. Nejvyšší soud říká, že za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje situace, kdy stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se opětovně vyskytne. Zároveň kvůli ní není možné věc řádně užívat. O stejné vadě hovoříme tehdy, kdy má vada stejné projevy ve vlastnostech věci. To znamená, že pokud vám již potřetí nestartuje motor a nejméně předchozí dvě reklamace byly uznány a řešeny opravou, máte nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení plné kupní ceny vozidla. O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři různé vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci.

Prodávající nemá v žádném případě nárok na kompenzaci za znehodnocení vozidla, když bude reklamace vyřešena odstoupením. Musí vám vrátit vždy plnou kupní cenu vozu.

Pokud prodejce neplní svoje povinnosti, mohou se spotřebitelé obrátit na ADR České obchodní inspekce a bezplatně u ní zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Když je prodejcem nepodnikatel nebo kupujete auto na IČO

Při nákupu od nepodnikatele nebo na IČO se neuplatní spotřebitelská ochrana. Hlavní rozdíl spočívá v nemožnosti obrátit se na Českou obchodní inspekci, v absenci zákonné záruky a chybějící maximální 30denní lhůtě pro vyřizování reklamací.

Další rozdíl je v tom, že musí kupující zjevné vady reklamovat ihned a skryté do 2 let. Strany si navíc mohou toto oprávnění vyloučit ve smlouvě nebo ho jakkoliv modifikovat. Nejde o záruku. Kupující reklamuje pouze ty vady, které byly na vozidle již v okamžiku převzetí, byť se projevily později, nedohodne-li se s prodejcem jinak. 

Nároky kupujícího se liší podle toho, zda jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy si může kupující vybrat, zda chce opravu, výměnu, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy. Při nepodstatném porušení, o které půjde většinou, má nárok pouze na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Článek připravila pro Reflex mediální platforma Právo21, která jednoduchým a srozumitelným způsobem přibližuje právo veřejnosti na webu Právo21.

Svatava Veverková
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.