ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: ÚMČ Praha 21

Zapomenuté klenoty středních Čech: Nové Strašecí a Sadská

Na pouti po středočeských královských městech určitě nesmíme zapomenout na městečka Nové Strašecí a Sadská. Ač svou velikostí nebo významem nemohou soupeřit s mnohými jinými královskými městy, dokážou určitě nejednoho turistu zaujmout svou malebnou krásou a klidem. V jejich minulosti navíc najdeme několik momentů, kdy se ocitly na výslunní královské slávy.

Nové Strašecí

Schované pod větvemi křivoklátských a hříškovských lesů, nachází se středočeské městečko Nové Strašecí. Na mapě ho najdeme mezi Kladnem a Rakovníkem. Region patří mezi nejméně zalidněné vůbec a je oblíbeným rájem houbařů. První osídlení se zde datuje do 10. století, kdy na místo dorazili slovanští osadníci. Nové Strašecí bylo už od počátku ovlivněné děním na nedalekém Křivoklátsku. První doložená městská privilegia městečko získalo až od krále Vladislava Jagellonského na konci 15. století.

Tragédie postihla město ve století 16., kdy jej strávil rozsáhlý požár. Obyvatelé se však odhodlaně rozhodli svá obydlí obnovit. Kvůli kompletní přestavbě původních ulic a domů získalo město svůj dnešní název „Nové Strašecí“. V 17. století se městečko dostalo do rukou šlechty a dále bylo pouze méně významným poddanským sídlem s nijak významnými výsadami.

Návštěvníci města si mohou všimnout středověkého půdorysu, který si historické centrum uchovalo dodnes, přestože městské hradby už dávno nestojí. Za návštěvu určitě stojí městské muzeum. Ze sakrálních památek zaujme kostel Narození Panny Marie nebo sbor Církve československé, který se usídlil v bývalé barokní synagoze. Významné stavby doplňují trojkřídlá radnice s věží, kaple svatého Isidora nebo rozhledna a kaplička svaté Trojice na blízké Mackově hoře.

Nové Strašecí leží na tahu z Prahy na Karlovy Vary, doprava je tedy velmi pohodlná. Ze západního okraje Prahy autem pojedete po dálnici D6 necelou půlhodinu. Vlak vás do městečka dopraví z Prahy přibližně za hodinu.

Sadská

Sadská vznikla původně jako opevnění důležité stezky, ke kterému se později přidal také hrad. Ten už dnešní lidé bohužel navštívit nemohou, zanikl totiž v 17. století. Během vrcholného středověku na hradě poměrně často pobývali čeští panovníci. Důležitým okamžikem se stal pro Sadskou rok 1110, kdy se v ní konal první valný sněm knížete Vladislava I. Kromě hradu byl vybudován ve 12. století také chrám svatého Apolináře. Ten představuje dominantu obce dodnes. Sadská měla také svoji Kapitulu, tu ale nechal Karel IV. přemístit do Prahy. V 16. století povýšil císař Ferdinand I. Habsburský Sadskou konečně na městečko. Ačkoli byl pak během třicetileté války celý kraj zruinovaný švédskými vojsky, Sadská se dočkala roku 1784 od císaře Josefa II. titulu města.

Sadskou obklopují rozsáhlé lesy. Město leží 30 kilometrů východně od Prahy. Kromě zmíněného kostela svatého Apolináře obec zdobí také další barokní památky jako kaple Bolestné Panny Marie, zvonice v Tylově ulici nebo Mariánský sloup na náměstí.

Do Sadské se dostanete autem z východu Prahy za dvacet minut po dálnici D11. Z Černého Mostu vás za necelou hodinu dopraví také autobus.