Olga Tokarczuková

Olga Tokarczuková Zdroj: Polský institut

Zelený thriller přichází do Česka: Příroda se mstí

Olga Tokarczuková, jedna z nejvýznamnějších polských autorek současnosti, se ve svém „zeleném“ románu, netradiční detektivce Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých, rozhodla strhnout masku pokrytectví, která vrostla do tváře našeho světa, a především vzbudit v čtenářích zděšení a hněv.

 

Člověk má ve vztahu k některým problémům, jež se ho jako lidské bytosti dotýkají, oči potažené blánou lhostejnosti. Ve světě panuje utrpení a krutost. Někde „v softwaru“ se stala chyba a živí tvorové pojídají jiné živé tvory. Není to zarážející? Literatura nemusí být jen netečným pozorovatelem, i ona se může stát angažovaným uměním a čtenáře znejišťovat, snažit se je vyvést z rolí pasivních konzumentů do módu aktivních přemýšlejících bytostí. Alespoň tak věci vidí polská prozaička, básnířka, esejistka a scenáristka Olga Tokarczuková.

 

 

Od bývalé studentky psychologie a psychoterapeutky si můžeme v češtině přečíst sedm knih, vyšla i audiokniha Skříň. Přikývnutím odborníků spisovatelčině čtenářské oblibě byla nejprestižnější polská literární cena Nike, kterou získala za svůj román Běguni v roce 2008. Její poslední kniha, která u nás vychází jen s ročním zpožděním, se svou detektivní zápletkou s prvky hororu z kontextu předešlých prací poněkud vymyká. Ukazuje se ovšem, že i v této oblasti nám má členka mimoparlamentní politické strany Zieloni 2004 co říct.

 

Příběh záhadných vražd v Kladské kotlině je nazírán pohledem Jany Dušejkové, jejíž příjmení lidé v okolí komolí na Dušinková. Starší paní se svéráznou životní filozofií je bláznivá a naivní „hipísačka“, která obývá osadu zvanou Plošina, malý uzavřený svět v česko-polském pohraničí. Stojí na okraji společnosti a věnuje se zájmům, které v dnešním světě nepůsobí jako důležité – astrologii a romantickému básníkovi a mystikovi Williamu Blakeovi, jehož verše spolu se svým bývalým studentem Dionem překládá. Oba motivy se vinou celým románem a verš z Blakeových Pekelných přísloví se dostal až do názvu knihy.

 

V bývalé stavitelce mostů a současné učitelce angličtiny i přes její prostotu dřímá nestandardní moudrost. Spřádá teorie, jimiž vykládá svět okolo sebe, lidi pojmenovává na základě toho, jací jsou, a pracuje na projektu, ve kterém se věnuje astrologii smrti. Každému byly dány dispozice k životu, ale i to, jak umře. Horoskopy zavražděných mužů se snaží pomoci policii objasnit jejich smrt. Vše v duchu své hypotézy, že vrahy byla zvířata, která se lovcům mstí za vykonaná příkoří. Jako jejich milovnice svádí marný boj s mocí. Policii zasypává stížnostmi na kruté zacházení se zvířaty a jejich zabíjení místními zlořády. Na jednu hromadu přitom hází pytláky i myslivce.

 

 

Román Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých je temnou výpovědí o našem světě, již podtrhují černobílé ilustrace Jaromíra 99, člena skupiny Priessnitz, známého také jako kreslíře komiksové trilogie o nádražákovi Aloisi Nebelovi. Obyvatele České republiky navíc zaujme idealizování našeho státu.

 

Milovníkům napětí se do rukou dostává netradiční detektivka, která udržuje neklid až do posledního řádku. Zároveň nutí čtenáře klást si otázku, zda člověka péče o vlastní duševní zdraví opravňuje k nevědomosti a pasivitě, a zamyslet se nad morálním problémem zabíjení a pojídání zvířat.

 

Olga Tokarczuková: Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Přeložil Petr Vidlák. Vydal Host. 2010, 264 s.