Praktika žehlení poprsí se v Británii šíří mezi nově přicházejícími komunitami ze severní Afriky.

V Británii se šíří praktika žehlení poprsí. Stát mrzačení dívek zatím systémově neřeší

Britský deník Guardian publikoval článek, ve kterém shrnuje poznatky týkající se šíření praktiky tzv. žehlení prsou v současné Británii. Zdraví ohrožující bolestivou praktiku podstoupilo podle odhadů v zemi okolo 1 000 mladých žen. Žehlení horkými kameny je prováděno většinou ženami, na rozdíl od obřízky dívky kvůli výkonu, který je navíc opakovaný, nejsou odváženy ze země. Státní autority deklarovaly, že s problémem, který byl doposud podceňován, budou systémově bojovat.

Praktika žehlení poprsí se do Británie šíří s nově přicházejícími komunitami ze severní Afriky. Jejím účelem je zpomalit vývin poprsí a tím ochránit dospívající dívky od nechtěné pozornosti mužů. Podle odborníků je praktika bolestivá, a navíc vysoce nebezpečná. Dívkám po ní zůstávají jizvy, hrozí riziko neschopnosti kojení, rozvinutí deformit a rakoviny.

Podle Margaret Nyuydzewira, jež stojí v čele neziskové organizace věnující se právům žen a jíž rodina v mládí také stejným způsobem mrzačila, může v Británii v současnosti žít na 1 000 jí podobných žen. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje studie, která by problém zkoumala systematicky, mohou být odhady nepřesné.

Aktivistka z londýnského Croydonu, která nechtěla být jmenována, redakci Guardianu dále upřesnila, že žehlení se ujímají jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní matky, babičky nebo tety nezletilých. Tlakem a teplotou se snaží poškodit rostoucí tkáň a její růst tak zpomalit. Domnívají se, že tímto způsobem dívky účinně ochrání před obtěžováním nebo dokonce znásilněním.

Zprávy o šířící se praktice přicházejí z celé země. Ačkoliv v jednotlivých případech sociální pracovníci s rodinami postižených komunikují, nedochází k trestnímu stíhání a systematické edukaci komunit, jichž se problém bezprostředně týká. Čarovným slovíčkem je podle Margaret Nyuydzewira „kulturní praktika“, kterou mají Britové tendenci omlouvat i zvyky, které jsou fyzické i psychické zdraví ohrožující.

Podle Organizace spojených národů patří žehlení poprsí ve světě mezi pět nejpodceňovanějších způsobů násilí praktikovaných na ženách.