nahoru

V Londýně objevili kryptu, která ukrývala rakve slavných arcibiskupů

Tereza Stonišová 18. dubna 2017 • 15:25
V srdci Londýna byl objeven prostor ukrývající ostatky arcibiskupů canterburských
V srdci Londýna byl objeven prostor ukrývající ostatky arcibiskupů canterburských
• foto: 
Garden Museum

V srdci historického Londýna, mezi hlavní dopravní tepnou a Westminsterským opatstvím stojí kostel sv. Marie, který slouží jako muzeum. Jeho podzemí nyní odkrylo staletí ukrytý poklad: třicet rakví s ostatky významných duchovních, mimo jiné pěti arcibiskupů canterburských.

Stavitelé, kteří na odsvěceném kostele Panny Marie provádějí rekonstrukci, objevili včera odpoledne kryptu. Ihned po zjištění, že se pod kostelem nachází prostor, o němž doposud nikdo nevěděl, byly veškeré práce přerušeny a stavaři se zaměřili výhradně na zjišťování obsahu krypty. Prostor prozkoumali amatérsky pouze s telefonem na tyči, na němž byla zapnutá kamera. Díky tomu zjistili, že se v kryptě nachází rakve z počátku 18. a konce 19. století. V rakvích jsou mimo jiné nejvýznamnější anglikánští duchovní – arcibiskupové canterburští.

Jedním z pochovaných arcibiskupů je také Richard Baneroff, jehož jméno je ve Spojeném království všeobecně známé. Baneroff byl totiž nejen arcibiskupem, ale také hlavním jazykovým a obsahovým redaktorem možná nejznámějšího anglického textu – Bible sv. Jakuba neboli anglicky King James Bible. Bibli dal vyhotovit v roce 1601 Jakub I. Stuart.

Text je dodnes zdrojem zkoumání a analýz, protože obsahuje „zakonzervovanou“ angličtinu přelomu 16. a 17. století. Českou obdobou Bible krále Jakuba by mohla být Bible kralická, která je jen o několik let mladší. I ona užívá archaického výraziva a stala se jakýmsi konzervantem českého jazyka.

Bible krále Jakuba však souvisí i se vznikem anglikánské církve. Poté, co se tato církev díky Jindřichovi XIII. odtrhla od té římskokatolické kvůli roztržce Jindřicha ohledně papežského nesouhlasu s anulováním jeho manželství, vyvstala potřeba vlastního liturgického textu v jazyce, kterému by rozumělo co nejvíce lidí.

Latinské texty, které byly využívané do té doby, nemohly být věřícím zprostředkovávány jinak než skrze duchovní. Díky svatojakubské bibli, jejíž znění se užívá dodnes, se k biblickým textům dostal i prostší lid. I proto je nález ostatků hlavního supervizora tohoto překladu bible unikátním nálezem.

Kostel sv. Marie u Westminsterského opatství patří k nejsvětějším místům Londýna. A to i přes to, že byl v roce 1972 odsvěcen a nyní slouží jako muzeum. Od října roku 2015 ale v místě probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která má místo kompletně zrenovovat. Této rozsáhlé rekonstrukci tedy vděčíme za unikátní objev. Jakým způsobem bude nově objevená krypta zrenovovaná a kdy se zpřístupní veřejnosti, ukážou až její podrobnější zkoumání.

Diskuse ke článku