nahoru

Vyšehrad odkryl své tajemství – největší kostel střední Evropy

ČTK, Tereza Stonišová23. srpna 2014 • 12:49
Vyšehrad
Vyšehrad
• foto: 
Profimedia

Objev, který se podařil skupině archeologů z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR, může významně posunout pohled na raně středověkou architekturu. Kostel z druhé poloviny desátého století má totiž půdorys, jež podle Ladislava Varadzina z Archeologického ústavu odkazuje na Byzanc.

Ladislav Varadzin objev zdokumentoval, na jeho fotografiích, jež pořídil pro účely Archeologického ústavu, jsou patrné základy, část zdiva a apsida.

„V letošním roce pokračoval systematický výzkum Archeologického ústavu v Praze, který se již několik desetiletí věnuje pražskému Vyšehradu. Výzkum se tentokráte soustředil na východní sousedství baziliky sv. Vavřince v jižní části Vyšehradu. Prostor baziliky byl opakovaně zkoumán v minulých desetiletích,“ píše se na webu Archeologického ústavu.

„Pozornost archeologů se nyní upřela především k předchůdci baziliky, jehož pozůstatky byly poprvé zkoumány již ve 20. letech 20. století, ale jen částečně a bez možnosti jasnější interpretace. Díky projektu obnovy areálu s bazilikou sv. Vavřince měli archeologové možnost provést v roce 2011 revizní výzkum, na jehož základě byl zpracován výzkumný projekt letošní kampaně. V letošním roce se potvrdila existence starší stavby, zachované jen v základech, která je rozměrově srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě. Stavba byla vystavěna na v tehdejších Čechách neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha) a na základě terénního výzkumu ji můžeme datovat do období 2. poloviny 10. století až do 1. poloviny 11. století,“ píše se dále na stránkách Ústavu, který zároveň zdůrazňuje, že objev je třeba ještě podrobit zevrubné analýze. Spojitost s byzantskou říší je však vysoce pravděpodobná již nyní.

Pozůstatky kostela byly nalezeny zhruba 150 metrů od hlavní baziliky na Vyšehradě. Dnes již zaniklá svatovítská rotunda přitom podle Varadzina byla dosud považována za největší kostel svého druhu na území Česka i v prostoru západních Slovanů. Přímo na archeologickém nalezišti zůstanou vědci do pátku, poté budou následovat analýzy v laboratořích, uvedla televize.

ČTK, Tereza Stonišová


Klíčová slova: VyšehradDiskuse ke článku