nahoru

Ministerstvo školství protestuje: Chládek prý jen plní v případě církevních škol zadání vlády

Reflex8. července 2014 • 18:49
Ministerstvo školství
Ministerstvo školství
• foto: 
Profimedia

Ministerstvu školství se nelíbil článek na Reflexu.cz, který kritizoval návrh ministra školství Marcela Chládka k církevním školám, kterým chce škrtnout část dotací. Prý to ministrovi uložila vláda, že on za to nemůže. A proč představitelé církví říkají, že dohoda s úřadem zní zcela jinak?

Tisková mluvčí ministerstva školství MgA. Klára Bílá nám k tomu poslala toto vyjádření:

„Na základě usnesení vlády České republiky č. 437 ze dne 16. června 2014, bylo ministrovi školství uloženo, aby neprodleně předložil vládě návrh novely zákona o poskytování dotací soukromým a církevním školám. Ministerstvo školství dlouhodobě tvrdí, bez ohledu na to, kdo resort vedl, že v případě financování církevních škol dojde ke změně až v okamžiku majetkového vyrovnání s církvemi.

Připravovaná novela má zajistit spravedlivé rozdělování veřejných prostředků ve školství - především sladit dosud nejednotná pravidla financování soukromých a církevních škol. Nejedná se tedy o krok směřovaný proti církvím či jimi zřizovaným vzdělávacím institucím. Cílem je naopak sjednotit podmínky financování všech škol ze státního rozpočtu.

V současné době totiž nejsou podmínky stejné pro všechny. Církevní i soukromé školy dostávají příspěvek jak na žáka, tak na provoz, zatímco u škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů - tedy obcí a krajů - platí pravidlo, že provozní výdaje hradí zřizovatel.

Dosud totiž v případě církevních škol plnil roli zřizovatele stát prostřednictvím MŠMT. Důvodem bylo, že do doby přijetí restitučního zákona nedošlo k vypořádání majetkových vztahů státu s církví a církve nedisponovaly potřebnými finančními zdroji na pokrytí těchto nákladů. Naproti tomu školy veřejné, respektive jejich zřizovatelé, mají zdroje financování provozních výdajů dlouhodobě vyřešené díky zákonu o rozpočtovém určení daní.

MŠMT připravuje řešení, které proběhne postupně ve dvou fázích. Pro soukromé školy budou výdaje omezeny od školního roku 2015/2016 (tj. od 1. 9. 2015), pro církevní školy pak – kvůli pevně dané lhůtě v zákoně o církevních restitucích – od školního roku 2016/2017 (tj. od 1. 9. 2016). Během zmíněného přechodového období vznikne dostatečný prostor, aby soukromé a církevní školy mohly potřebné financování zajistit.“

Původní článek o církevních školách na Reflex.cz najdete zde:

Reflex
Diskuse ke článku