nahoru

Chytré telefony: Nový bič na úředníky?

Petr Vrabec 19. června 2014 • 09:00
Lepší místo
Lepší místo
• foto: 
Archív

Stačí vám běžný smartphone, v něm bezplatnou aplikaci a okamžitě můžete úředníky popohánět, že ve vašem městě není něco v pořádku. Neziskovka Lepší místo z Kolína vyvinula aplikaci, pomocí které lze napřímo a na otevřené platformě komunikovat s konkrétním úředníkem nad konkrétním problémem.

„Lepší místo je dnes v českém prostředí něco absolutně výjimečného. Systém je propracovaný a přitom uživatelsky velmi jednoduchý. Je to dárek pro každé město a každé by se ve vlastním zájmu mělo do Lepšího místa pustit,“ hodnotí její skoro dvouleté používání v Kolíně starosta Vít Rakušan.

Oč jde? Především je nutno předeslat, že aplikace je bezplatná pro všechny, úřady i občany. Vyvinutá je pro operační prostředí Androidu i iPhone. Když občana něco v jeho okolí pálí, může danou věc vyfotit, dokonce navrhnout vlastní řešení a vše odeslat. Může jít třeba o černou skládku, rozbité lavičky nebo dotaz, jak dlouho bude trvat oprava chodníku či parku. Tzv. Tip se dostane okamžitě do elektronické pošty daného úředníka a ten ji musí řešit. Prostřednictvím aplikace, kdy vývoj mohou sledovat všichni obyvatelé daného města nebo městské části. „Občané mají možnost rychle upozornit na konkrétní problém. Pro radnice to zase představuje možnost udělat si lepší obrázek o názorech a představách občanů,“ tvrdí k tomu spoluautorka projektu Lepší místo Hana Kružíková.

Ilustrativním příkladem budiž Tip občana na nevhodně umístěný radar v Bělomlýnské ulici v pražských Čakovicích. Vyfotografoval, popsal a navrhl řešení. „Rád bych tímto inicioval změnu umístění radaru na vhodnější místo, nejlépe před vjezd do obce a hlavně před přechod pro chodce. Pokud by se ke vjezdu do obce podařilo umístit i nepopulární zpomalovací práh, zamezilo by se častým nebezpečným situacím a kolizím, které v důsledku nepřiměřené rychlé jízdy vznikají,“ píše ve svém tipu občan Čakovic Milan Novák. Na tento podnět ihned reagoval starosta Alexander Lochman, změnil stav Tipu na V realizaci a postoupil ho svému místostarostovi Jiřímu Vintiškovi, který má danou oblast v gesci.

„V minulém roce jsme vytipovali (ve spolupráci s experty) následující kritická příjezdová místa do intravilánu v naší MČ. Jde o tato místa:

- Kostelecká (zast. MHD Na Lukách - oba směry)
- Polabská (do Miškovic od Čakovic a obráceně)
- Bělomlýnská (do Třeboradic od Čakovic a obráceně)
- Všetatská (do Miškovic od Kbel)
- Schoellerova (do Třeboradic od Hovorčovic)
- Schollerova (oba směry u přechodu do MŠ Čtyřlístek)

V minulém roce se na 7 z výše uvedených míst podařilo v rozpočtu nalézt prostředky na pořízení nových radarů. Zbytek (vč. tohoto místa) bude řešen v další etapě po zajištění financí. Protože v majetku MČ byl dále jeden starý, nicméně funkční radar, rozhodli jsme se jej dočasně umístit na příjezd do Třeboradic do Čakovic. Bohužel nalezení umístění zde bylo problematické, protože tento typ musel být umístěn na sloup veřejného osvětlení, což je v tomto případě zrovna na opačné straně vozovky, než by bylo potřeba. Dále je potřeba si uvědomit, že radar jsme nemohli umístit na sloup s dopravní značkou, což dále vyloučilo několik míst v daném úseku.

Po dohodě s dotčenými stranami se dojednalo, že radar se umístí do zatáčky, protože tím, že je na protilehlé straně vozovky, tak mělo být docíleno efektu, aby se dostal více do zorného úhlu řidiče, a také aby radar snímal vozidla na potřebnou vzdálenost. Proti tomuto, dočasnému řešení byla varianta nedávat tento radar do této lokality vůbec a počkat na další etapu doplnění radarů v městské části. To mi, jako osobě odpovědné za dopravu, přišlo škoda a navrhl jsem, byť provizorně, tento radar umístit alespoň sem.

Po instalaci nového radaru se solární výbavou cca před křižovatku s ulicí Mezi Hřbitovy, který bude na příjezdu do Třeboradic umístěn jako stálé řešení, může být tento starý radar otočen do opačného (správného) směru a "hlídat" i výjezdový směr z Třeboradic v této zatáčce. Nebo může být po provedení stálého řešení přesunut na jiné místo v městské části.“

Odpověděl místostarosta a od občana Milana Nováka se mu dostalo poděkování za vysvětlení. A to je přesně gró aplikace. Občanovi se dostane vyčerpávajícího vysvětlení, pro které si nemusí chodit na úřad klepat na dveře v úředních hodinách. Nadto, celou věc mohou on line sledovat všichni obyvatelé Čakovic. Což pro úřad městské části nebo města znamená, že se dotazy k jedné problematice nedublují.

Za necelé dva roky se aplikace Lepší místo díky podpoře Fondu Otakara Motejla propracovala z rodného Kolína i do dalších měst. Například, do Kutné Hory, do Českého Brodu, Lysé nad Labem, Čelákovic, Prahy Čakovic a do Nového Města na Moravě. Z mapy na webových stránkách www.lepsimisto.cz je patrné, že občané se na své úředníky takto obrátili ve více než tisíci případech. Pro ty, kteří ještě chytrý telefon třeba nemají lze dodat, že své podněty radnicím mohou umístit přes webové stránky projektu.Klíčová slova: reflex, lepsimistoDiskuse ke článku