Vatikán

Vatikán Zdroj: profimedia.cz

Vatikán nedá Spojeným národům informace o zneužívání dětí

Vatikán odmítl poskytnout Výboru OSN pro práva dítěte (CRC) informace o církevním vyšetřování sexuálního zneužívaní dětí duchovními. Svůj postoj podle agentury Reuters zdůvodnil tím, že tyto případy považuje za důvěrné, nicméně je ochoten spolupracovat v procesních záležitostech.

V odpovědi na ožehavé otázky položené CRC Vatikán uvedl, že tyto informace nehodlá zveřejňovat. Učiní tak, jedině pokud o to bude požádán státem nebo vládou v rámci procesní spolupráce.

Výbor OSN uvedl, že se snaží získat podklady pro to, aby mohl posoudit, nakolik katolická církev dodržuje konvenci Spojených národů o právech dítěte, kterou Vatikán rovněž podepsal.

Vatikán v reakci na dotazy CRC uvedl, že vnitřní disciplinární řízení "nejsou přístupná veřejnosti" v zájmu ochrany "svědků, obviněných a čestnosti církevního řízení". Tento postoj by prý ale neměl odrazovat oběti, aby o takových případech informovaly státní úřady - zákony, včetně povinnosti oznamovat trestné činy, musejí být respektovány.

Papežský úřad rovněž uvedl, že v důsledku případů sexuálního zneužívání změnil požadavky kladené na kandidáty kněžství, aktualizoval církevní právo a vyzval biskupskou konferenci, aby stanovila směrnice pro boj s tímto zlem. Současně ale dal najevo, že nemůže být činěn odpovědným za jednání katolických institucí nebo jednotlivců ve světě a že odpovědnost za ochranu práv dětí nesou místní biskupové. Zodpovědný je pouze za události ve vatikánském městském státu.