nahoru

Svoboda projevu je v ohrožení, zrušte dohodu ACTA, vyzývají aktivisté europoslance

aja25. ledna 2012 • 16:00
Svoboda projevu je v ohrožení, zrušte dohodu ACTA, vyzývají aktivisté europoslance
foto: Pirátské noviny

Evropský parlament se opět začal zabývat dohodou ACTA. Někteří kritici ji vnímají jako ještě nebezpečnější změnu než hojně diskutované americké zákony SOPA/PIPA, nebo dokonce jako ještě horší. Údajně ohrožuje základní svobody.

 

Obavy o svobodu internetu se přesouvají z Ameriky do Evropy a pomalu začínají rezonovat i v České republice.

 

Po protestních akcích kvůli restriktivním zákonům SOPA a PIPA se pozornost zaměřila na dohodu ACTA, která má mimo jiné znamenat větší dohled nad internetem. Nejvýraznější protesty se objevily v Polsku, kde petici proti ACTA podepsalo již 124.000 lidí. Velkou pozornost chce dohodě věnovat i aktivistické hnutí Anonymous.

 

 

"Acta může znamenat kriminalizaci novin," varují aktivisté

 

V Česku vůči ACTA protestuje nezisková organizace Iuridicum Remedium, která přeložila otevřený dopis Výboru pro rozvoj při Evropské unii. Ten měl včera odpoledne dohodu ACTA projednávat. Návrh stanoviska výboru připravil Jan Zahradil (ODS) a stal se za to terčem ostré kritiky od odpůrců dohody. Web laquadrature.net označil Zahradilův text za katastrofální, zavádějící a snažící se ospravedlnit extrémní represivní opatření.

 

 

"ACTA kriminalizuje každodenní používání počítače," varuje Iuridicum Remedium a výzývá ostatní, ať se k výzvě připojí. "ACTA může být také použita ke kriminalizaci novin a internetových stránek odhalující závažné dokumenty, ke kriminalizaci administrativních pracovníků, kteří předají závažné soubory, lidí, které si dělají kopie pro vlastní použití za účelem odhalení nekalých praktik, a to vše ve veřejném zájmu."

 

Reakce se Iuridicum Remedium zatím nedočkalo - s výjimkou Zuzany Roithové (KDU-ČSL / EPP). Ta jejich snažení podporuje s tím, že "stanovisko pana Zahradila mě rozhodně neuspokojilo," jak napsala v e-mailu.

 

I předcházející výzvy z loňského roku směrem k českým europoslancům se setkaly s minimální reakci. "Pouze poslanec Pavel Poc (ČSSD / S&D) nám napsal, že způsob jednání a samotnou dohodu ACTA dlouhodobě zpochybňuje," řekl Reflex.cz Mojmír Janeček z Iuridicum Remedium.

 

 

Znění dopisu:

 

Vážení členové Výboru pro rozvoj, vážený pane poslanče Zahradile,

Tímto dopisem vyjadřujeme naše obavy z podpisu z dohody Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Níže uvádíme body, které jsou nezbytné pro řádné posouzení dopadu dohody ACTA a uvádíme další argumenty proti stávající podobě této dohody.

1. ACTA přesahuje stávající právní předpisy EU, což dokládají a potvrzují významní akademici (European Academics, 2011), ale také studie zadaná Evropským parlamentem - Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) [INTA, 2011]. Přestože právníci Parlamentu došli k závěru, že na první pohled se ACTA zdá být v souladu s platnými právními předpisy EU [FFII-922] je ACTA založena na politice maloobchodních cenách, které by mohly vést k poškození firem na základě fiktivních výpočtů hrubých příjmů, což je cena daleko za skutečnou škodu. INTA Studie doporučuje požádat Evropský soudní dvůr o stanovisko k dohodě ACTA právě v této oblasti.

2. Dohoda ACTA nepodporuje férový obchod, její záměr jde proti rovnováze, kterou se snaží nastolit Světová obchodní organizace a dohod TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví).

3. ACTA je nevyvážená ve vztahu k právu na vlastnictví a právu na svobodu projevu (viz Test ve zprávě Korff a Brown, 2011). Jejich závěry jsou zničující: "ACTA byla sjednávána v utajení, bez dostatečných informací od občanské společnosti a jednotlivých státních parlamentů a v úzké spolupráci s předními korporátními vlastníky práv. Není divu, že to vyústilo v text, který dává nepřiměřenou ochranu velkým korporacím, nezasazuje rovné podmínky mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi v mezinárodních obchodních vztazích, brzdí inovace (zejména malých a středních podniků), nedokáže podporovat místní kulturu, a může bránit šíření znalostí pro lidi po celém světě (například i přístupu ke zdravotní péči a generických léků). "[Korff a Brown, 2011]

4. Pokud jde o základní práva, Korff & Brown v závěru upozorňují: "Celkově lze říci, že ACTA vychýlí rovnováhu ochrany práv duševního vlastnictví k jedné skupině, a to korporátním vlastníkům práv, a nespravedlivě se chová k druhé skupině - lidem a uživatelům těchto práv, ACTA tedy jde proti všem ostatním. Stejně tak nepřiměřeně zasahuje do celé řady dalších základních práv, a nebo neumožňuje pro stanovení těchto práv demokratické řízeních, lidem je znemožněno se bránit a obecně je znemožněno brát v úvahu různé aspekty a protichůdné zájmy. To dělá celou dohodu, podle našeho názoru, neslučitelnou se základním evropským právem a normami". [Korff a Brown, 2011]

 

 

5. Ve třetích zemích s menší úrovní ochrany základních práv, bude ACTA mít více negativních dopadů, než v EU. Ratifikací ACTA by EU v rozporu s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii, kde je zakotvena povinnost podporovat demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, včetně úcty k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva.

Stejně tak není ACTA je v souladu s články 17 a 19 Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech (ICCPR). [Čl. 19, 2011]

 

 

6. Organizace občanské společnosti (např. [Oxfam, 2011] a [Public Citizen, 2011]) a akademické stanovisko [Flynn, Madhani, 2011] poukázaly na problémy s přístupem k lékům. Text ACTA není provázaný s deklarací z Doha (Doha Ministerial Declaration). Kombinace zvýšených opatření bez odkazu na prohlášení z Dohá a DG-Trade a US Trade Representative neposkytuje dostatečné záruky pro přístup k lékům. [FFII-922]

7. Pokud jde o trestní opatření ACTA omezuje politický prostor najít proporcionální řešení sporů, např. omezí možnosti WTO a panelu pro řešení sporů obchodního zaměření (např. USA versus Čína případ). ACTA odstraňuje základní stupnice z definic trestného činu. ACTA neobsahuje výjimku ve veřejném zájmu. Výsledkem ACTA je, že kriminalizuje každodenní používání počítače. ACTA může také být použita ke kriminalizaci novin a internetových stránek odhalující závažné dokumenty, ke kriminalizaci administrativních pracovníků, kteří předají závažné soubory, lidí, které si dělají kopie pro vlastní použití za účelem odhalení nekalých praktik a to vše ve veřejném zájmu. ACTA kriminalizuje téměř každý čin s počítačem - např. i předání e-mailem. ACTA také definuje jako trestný čin napomáhání k trestnému činu a účast na něm a tak vyvíjí tlak na poskytovatele internetových služeb, kteří musí rozhodnout o preventivní cenzuře internetové komunikace. [Čl. 19, 2011, FFII-922]

 

 

8. ACTA nebude mít dopad na uspokojivé řešení globálního mediálního pirátství. Vysoké ceny zboží za média, nízké příjmy a levné digitální technologie jsou hlavní prvky globálního mediálního pirátství. Vzhledem k místním příjmům v Brazílii, Rusku nebo Jižní Africe, cena CD, DVD, nebo kopie Microsoft Office je pětkrát až desetkrát vyšší než ve Spojených státech nebo v Evropě, a to se podílí na rozvíjení [Karaganis, 2011]. Přibližně 90% lidí v rozvíjejících se ekonomikách se může obrátit na nelegální kopie. Silná legislativa typu ACTA nemůže vyřešit tento problém. Cenová politika je globálním problémem a znakem selhání trhu. Navíc náklady na odstranění tvrdých opatření a sociální péče vzniklá postihy definované v ACTA budou enormní. ACTA tedy není v souladu s článkem 15 Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR). [FFII-922]

9. V lednu 2011 vydala Evropská skupina akademiků "Stanovisko akademických pracovníků z evropských zemí na ACTA". Akademici vyzývají evropské instituce, zejména Evropský parlament a národní zákonodárce a vlády odmítnout souhlas s dohodou ACTA a to z důvodu, že mají vážné obavy o základní práva, ochranu údajů a spravedlivou rovnováhu zájmů" [Evropské akademické, 2011]

10. Podle EP INTA studie se ACTA nezdá být bezprostředně prospěšná pro občany EU. [INTA, 2011]

11. ACTA bude mít negativní dopad na inovace, hospodářskou soutěž, vývoj, fair trade, start up firem, projekty masové digitalizace, přístupu k lékům a k rozvoji internetu. ACTA ohrožuje právní stát a základní práva. Tyto negativní důsledky budou mít dopad i na EU.

Vyzýváme Evropský Parlament, aby řekl NE ACTA.

Petra Kubálková a Mojmír Janeček

Iuridicum Remedium
/překlad IURE, zdrojový dokument: Foundation for a Free Information Infrastructur http://acta.ffii.org/?p=1060/

 


aja


Klíčová slova: adamjavurek, rxrx, actaDiskuse ke článku