Pravidla soutěže o knihu Pekelná knižnice | Reflex.cz
nahoru

Pravidla soutěže o knihu Pekelná knižnice

red6. května 2017 • 12:00

Kompletní pravidla soutěže o knihu Pekelná knižnice.

Jeden výherce, který správně odpoví na soutěžní otázku v hrací době a bude redakcí časopisu Reflex vylosován, získá knihu Pekelná knižnice

Svou odpověď posílají soutěžící od 6. 5. 2017 do 10. 5. 2017 prostřednictvím internetových stránek, resp. k tomu určenému rozhraní formuláře na www.reflex.cz (http://www.reflex.cz/clanek/79266/).

Vyhrává jeden soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku a jehož odpověď byla doručena skrze k tomu určený formulář v hrací době a byl ze všech došlých správných odpovědí vylosován redakcí časopisu Reflex.

Soutěž provozuje a technicky zajišťuje CZECH NEWS CENTER a.s.

Výherce bude zveřejněn nejpozději do 3 dnů ode dne skončení soutěže na webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na příslušných webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve zprávě zaslané se správnou odpovědí skrz k tomu určený formulář. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Pokud si výherce nevyzvedne výhru, propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení zprávy se soutěžní odpovědí skrze k tomu určený formulář je rozhodující čas přijetí zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. O tom, že účastník soutěže byl vylosován, bude daný účastník soutěže informován emailem, a to na emailovou adresu sdělenou při přihlášení do této soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit tj. zaslat zprávu s odpovědí pouze jednou. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly vícekrát, než dovolují pravidla, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a bude vylosován náhradní výherce.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení zpráv skrze k tomu určený formulář. Účastí v soutěži – tzn. odesláním zprávy skrze k tomu určený formulář organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise Reflex a na webových stránkách www.reflex.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společností CZECH NEWS CENTER a.s. a CN Invest a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Hellboy jde do války s Excaliburem v ruce v luxusním vydání. Plus soutěž!

red


Klíčová slova: Hellboy, soutěž, pravidlaDiskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,680
22,420
28,640
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější