nahoru

Byl Karel IV. sociální inženýr?

TOMÁŠ FEŘTEK 24. dubna 2006 • 12:36

Nadávat politikovi nebo novináři do sociálních inženýrů, to je v posledních letech skoro móda. Jako u každého slova, které se používá příliš často, se i tady obsah poněkud vytratil. Sociální inženýr je ten, kdo chce konstruovat a řídit lidské životy, kdo za pomoci zákonů a nařízení „vyrábí“ lidskou společnost, kdo ví lépe, než sami „obyčejní lidé“, jak mají žít a své představy jim vnucuje. Obvykle se tahle nepěkná tendence podsouvá levicovým politikům, jenže věc je složitější. Není „sociální inženýrství“ podstatou lidské kultury? A nebyl jedním z opravdu velkorysých sociálních inženýrů třeba Karel IV?


Poněkud laická představa, že dříve byla lidská společnost přirozená a až postupně byla čím dál víc svazována dozorem a předpisy, je nepřesná. A už vůbec není pravda, že největšími sociálními inženýry byli komunisté a socialisté. Snaha řídit lidskou společnost, včetně velmi soukromých záležitostí, je i v našich historicky poněkud zaostalých krajinách (myslím třeba ve srovnání se Středomořím) jasně patrná přinejmenším od středověku. Těžko hledat důkladnější regulaci lidských sídel, než byly středověké „územní plány“, podle nichž se stavěly vesnice i města. Parcely jasně rozměřené, předem dáno, kde bude dům stát a kde bude mít zahradu. Kdo chtěl stavět, musel se podřídit. Typický projev namyšleného sociálního inženýrství. Přesto dodnes považujeme středověká města za mimořádně zajímavá a přitažlivá. Morální pravidla svazující středověkého člověka už tak neobdivujeme, ale je vcelku zřejmé, že tehdejší regulace nejniternějšího soukromí, jakož i státně - církevní dohled, nebyly o nic menší než za komunismu. A kdybychom se podívali na historické epochy mezi krajními body vrcholného středověku a komunismu, v každé bychom našli sociálního inženýrství co hrdlo ráčí. Není to tedy tak, že sociální inženýrství je lidské kultuře vlastní, že přes všechny naše výhrady právě ono je tvůrcem moderní společnosti?
A ještě jedna pochybnost. Může politik nebýt sociálním inženýrem? Jasně, socialista šněrující společnost předpisy, daněmi a úředním dozorem, nebo konzervativec trvající na nedotknutelnosti instituce manželství si o tuhle nadávku koledují. Jenže liberál, který daně snižuje a hlasuje pro registrované partnerství homosexuálů přece také „konstruuje“ společnost. Jen jinou. Opravdu nevím, jestli má sousloví „sociální inženýr“ dneska ještě nějaký reálný obsah. Mně připadá, že ne.

TOMÁŠ FEŘTEK