Video placeholde

Epidemie politické zvůle: Reflex odhalil, kdo může za nezákonná covidová opatření MZ

Časopis Reflex získal exkluzivně neveřejnou nahrávku z červnového jednání Legislativní rady vlády. Té předložil vedoucí legislativního oddělení na ministerstvu zdravotnictví Jan Knytl návrh nového mimořádného opatření, které chce jeho šéf, ministr Adam Vojtěch, projednat o tři hodiny později na vládě. Z důvodu časové tísně se jedná online. Elitní čeští právníci, kteří jsou členy legislativní rady, návrh cupují na kousky a přesvědčují Knytla, že tohle Nejvyšší správní soud smete. Ten ale nemůže couvnout. Ministr si objednal návrh opatření a to také musí dostat. Poslechněte si nahrávku, ze které je jasně slyšet, jak se na ministerstvu šijí nezákonná vládní nařízení horkou jehlou na pokyn nejvyššího vedení.

Je pátek před prázdninami, tři hodiny odpoledne. Zasedá Legislativní rada vlády. On-line, přes telekonferenci. Svolána je narychlo na podnět ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten chce za pár hodin předložit vládě ke schválení další mimořádné opatření. Jeho poradci z mezioborové skupiny MeSES mu doporučili nařídit všem zaměstnancům ve státních podnicích a firmách, aby se po návratu z dovolených testovali. Oficiálně proto, aby se zamezilo zavlečení a šíření nové covidové mutace delta v Česku.

Z neoficiální zvukové nahrávky z jednání legislativní rady, kterou Reflex získal, však vyplývá, že skutečným cílem bylo nahradit plošné testování zaměstnanců, které Nejvyšší správní soud označil jako nezákonné, diskriminační a ministerstvo je muselo zrušit. Nahrávka zároveň potvrzuje, že i o nově navrhovaném opatření jeho tvůrci vědí, že je pravděpodobně opět v rozporu se zákonem.

Úředník u zubaře, právnická esa v rozpacích

„Zkrátka v okamžiku, kdy končí plošné testování zaměstnanců, má tohle být do jisté míry méně plošná náhrada,“ přiznává na záznamu úředník legislativní sekce ministerstva zdravotnictví Jan Knytl. On jediný zastupuje při jednání vládní rady legislativce z Vojtěchova úřadu a má za úkol obhájit návrh mimořádného opatření.

Jak už bylo řečeno, jednání Legislativní rady vlády probíhá přes telekonferenci. Knytl je k němu připojen z čekárny u zubaře. Renomovaní právníci a advokáti mu po telefonu sdělují spoustu výhrad. Konstatují, že plánované testování zaměstnanců po dovolených je v návrhu epidemicky a právně nepodložené, nelogické, diskriminační a nepřiměřeně by zasahovalo do lidských práv.

Vojtěchův podřízený Knytl si je nedostatků zjevně vědom a snaží se oponentům přiblížit situaci, za níž návrh opatření na ministerstvu zdravotnictví vznikl. „Musím souhlasit s řadou připomínek, které padaly. Ale bohužel, my píšeme něco na základě politického zadání, které není v tuhle chvíli pro nás měnitelné,“ přibližuje pozici úředníků z hygienické i legislativní sekce ministerstva zdravotnictví. Dodává, že jeho kolegové dostali na přípravu návrhu pouze pár hodin a ještě v době jednání Legislativní rady vlády formálně dopisují odůvodnění.

Ve vaší kůži bychom nechtěli být!

Reakce Jana Kněžínka, místopředsedy legislativní rady a náměstka ministryně spravedlnosti, je na záznamu překvapivá. Vyplývá z ní, že tvorba mimořádných opatření na základě politického zadání místo odborného postupu pro něj není nic, o čem by slyšel poprvé. „Já tomu plně rozumím. To není kritika na vás. Já s vámi soucítím a ve vaší kůži bych být nechtěl. A asi nikdo z nás tady. Ono se vždycky dobře kritizuje zpovzdálí,“ konstatuje a dává tak najevo, že o tristní, dost možná nezákonné praxi ví i vedení ministerstva spravedlnosti.

V závěru jednání legislativní rady se Knytl, Kněžínek i další experti shodují, že takový návrh ministerstva zdravotnictví, jak nařídit testování po dovolených, nemůže být vládě předložen. A to i kdyby právníci pominuli výhrady týkající se chybějícího zdůvodnění.

V té souvislosti na závěr Kněžínek přidává další zarážející praktiku: „Na vládu to chodí bez odůvodnění. To se pak dopisuje podle toho, co se tam ještě případně upraví. Samozřejmě to je přesně cesta do pekel, proč se ty soudy prohrávají.“

Plošné testování místo nezákového opatření

Když jednání legislativní rady skončilo, kompletní záznam zamířil na ministerstvo zdravotnictví a na Úřad vlády ČR. Úředníci připomínky vládních legislativců písemně ihned zapracovali. Kabinet ministra Vojtěcha nakonec návrh opatření na jednání vlády ani neposlal. Ministerstvo plošné testování lidí při návratu z dovolené ve formě mimořádného opatření muselo oželet. Namísto toho ještě ten večer jinou formou ochranného opatření nařídilo, že testovat se musí povinně kaž­dý, kdo se vrátí i z takzvané zelené země. Zkrátka každý, kdo se o prázdninách vrátí z ciziny.

Za celou dobu vydávání mimořádných protiepidemických opatření jde vůbec o první případ, kdy návrh plánovaného protiepidemického nařízení ministerstva byl předložen Legislativní radě vlády k posouzení. Prošel, alespoň částečně, řádným legislativním procesem. Před schvalováním vlády jej viděli a připomínkovali členové rady a pravděpodobné nezákonnosti v něm ihned odhalili. Nestalo se to nikdy jindy za celou dobu nouzového stavu ani po něm, kdy od 12. dubna vláda schvaluje protiepidemická opatření na návrhy ministerstva zdravotnictví podle pandemického zákona.

V popisovaném případě to bylo jinak jen proto, že novináři upozornili, že ministerstvo zavedený úřední i legislativní proces obchází, že návrhy před jednáním vlády neprocházejí řádným připomínkovým řízením, nevkládají se do elektronického systému Úřadu vlády ČR, a očím úředníků z ostatních ministerstev tak zůstávají skryta. Stejně tak i veřejnosti. Návrhy mimořádných opatření vlády před jednáními na svých stránkách ministerstvo nezveřejňuje.

Velký text o tom, jak nezákonná vládní nařízení vznikala na politickou objednávku najdete v Reflexu č. 37/2021, který je od 16. září k dostání v trafikách a na webu ikiosek.cz >>>

Reflex 37/2021Reflex 37/2021|Archív