nahoru

Může si občan na demonstraci, anebo když jej pokutuje, natáčet policistu?

Petr Kolman 9. května 2017 • 16:30
Demonstrace na 1. máje v Brně.
Demonstrace na 1. máje v Brně.
• foto: 
Marie Stránská / Mafra / Profimedia

Máme zde 19. týden tohoto roku, který je druhým květnovým týdnem. Nedávno byl 1. máj – lásky a demonstrací čas. A opět musela zasahovat policie jak proti (extrémně) levicovým, tak i pravicovým demonstrantům. Letos vynikalo zejména město Brno. Policie zde zadržela jedenáct lidí. V tomto ohledu předběhlo i svého odvěkého pražského rivala.

S mírným odstupem se dovolím zamyslet nad jednou právní otázkou, politiku nyní přenechám povolanějším.

Možná jste si už položili otázku: Mohu si na demonstraci policistu natáčet na kameru či si ho fotografovat? Tedy bez jeho souhlasu! Ale nemusí se jednat samozřejmě jen o demonstraci, obdobně se můžeme zamyslet nad natáčením občanem například při pokutování za dopravní či jiný správní delikt.

Ano, můžete.

V českém právu platí pro občany (ne však pro stát či správní orgány) dlouholetá ústavněprávní zásada — každý může činit vše, co není zákonem zakázáno – viz čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Správní řád, zákon o policii, přestupkový zákon a ani jiný zákon pořizování zvukových nebo obrazových záznamů policistů nezakazují. K zmíněné možnosti natáčení se kladně vyjádřilo dokonce ve svém stanovisku i ministerstvo vnitra ČR.

Z něj mj. vyplývá, že policista při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů nevystupuje jako soukromá osoba, ale vykonává působnost orgánu veřejné správy. Nevztahuje se tak zde na něj ani zákon na ochranu osobních údajů – tedy z. č. 101/2000 Sb. – a též není v rozporu s občanským zákoníkem.

Musíme mít souhlas natáčeného policisty?

Nikoliv — audio- či videozáznam policisty, který vás třeba pokutuje (či vás umravňuje na demonstraci) je možné pořídit i bez souhlasu zobrazených policistů. A to mj. proto, že policisté vystupují veřejně (tedy nikoliv soukromě) v záležitosti veřejného zájmu. Též jsou placeni z veřejných peněz.

A rovněž tak vaše audio- či videonahrávka může později relevantně posloužit jako případný důkaz. Respektive jako záruka zákonnosti – kontrola práce Policie ČR ze strany občanů. Na tom, že přiměřené nahrávání je přípustné, se s právní doktrínou dlouhodobě shoduje i judikatura českého Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 5 As 37/2009–94).

Pozor ovšem na nahrávání tzv. třetích osob – tedy nepolicistů –, od těch byste měli mít souhlas, že je můžete přiměřeně natáčet. Totéž platí i pro fotografování policistů, při výkonu služby je můžete fotit i bez jejich souhlasu.

Vím, že některým (zejména) starším či konzervativnějším čtenářům se to nemusí líbit, nicméně dnes takové oprávnění, jak bylo popsáno výše, skutečně existuje.

Samozřejmě je právně nepřípustné, pakliže byste chtěli fotit policisty či policistky v jejich volném čase nebo při činnostech nesouvisejících s výkonem jejich služby – rozumnějším čtenářům netřeba zdůrazňovat, že nemožno natáčet či fotit policisty na toaletách, při svačině či jiných obdobných „nepracovních“ činnostech.

Autor je právník a VŠ pedagogKlíčová slova: demonstrace, policie, komentářeDiskuse ke článku

 

Nejčtenější