Georgi, jdi!

BBC uveřejnila svědectví bývalého palestinského ministra zahraničí ze setkání s Georgem Bushem v roce 2003. Bush prý tehdy shromážděným na mítinku sdělil, že k intervenci v Afghánistánu i Iráku ho vybídl přímo Bůh.


Bush říkal přibližně toto: „Bůh mi řekl, Georgi, jdi a poraž ty teroristy v Afghánistánu. A Bůh mi také řekl, Georgi, jdi a ukonči tyranii v Iráku.“ Původně přinesl tyto informace už izraelský deník Haaretz, jenže se nepodařilo přimět palestinské účastníky schůzky k tomu, aby je potvrdili. To učinili až nyní pro BBC.
Bílý dům slovy Bushova mluvčího vše zásadně odmítl a i BBC sama se k materiálu, který původně ohlásila jako stěžejní, zachovala chladně a přestala ho propagovat. Spekuluje se o tom, že BBC je pod silným politickým tlakem zejména poté, kdy ji kritizoval Tony Blair za zpravodajství o situaci v New Orleansu. Podle Blaira se BBC chovala vysloveně protiamericky a nepřátelsky.
Ať tak či tak vzbudily informace o údajných Bushových výrocích velký rozruch. O jeho vypjaté víře se samozřejmě ví a už i v souvislosti s iráckou válkou byly citovány jeho výroky o svaté válce, média také ráda spekulují o průběhu jeho společné modlitby s Tony Blairem před zahájením války. Nepodařilo se prokázat, že by v Iráku byly jaderné zbraně…Mohla být jedním z důvodů války víra amerického prezidenta? Je to pro Evropana samozřejmě naprosto nepřijatelná a extrémní představa. Nicméně podobné mediální přestřelky k podobným představám vybízejí.
Vybízejí i k vtipným i sarkastickým reakcím samotných médií i čtenářů. Objevila se fotografie Bushe se svatozáří kolem hlavy. Na chatech se lidé ptají, zda ten Bůh, co promlouvá k Bushovi, je ten samý, ke kterému se hlásí sebevražední terorističtí útočníci. Stýskají si, že Bůh sice poslal George do Iráku, ale už mu neřekl, co má udělat potom, nebo se utěšují tím, že pro podobné případy lidí, kteří slyší hlasy a na tom základě jdou zabíjet lidi, jsou v civilizovaném světě připraveny blázince a vězení. No, snad to tak je.