nahoru

Sexuální rovnost? Zeptejte se želv Jiřího X. Doležala

Jiří X. Doležal6. října 2010 • 12:00
Terarium
Terarium
• foto: 
Reflex.cz

VIDEO: Když jsem se zamýšlel nad gender rolemi při psaní článku o rovnosti pohlaví pro nový Reflex, bouchaly do toho zrovna moje želvy - přesněji želvák. A nešlo o naučenou gender roli; on je prostě samec.

 

ŽelvyVIDEO Reflex.cz

 

 

V genderových a feministických zdrojích se dočteme spoustu zajímavých informací. Gender je prý sociální konstrukt. Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích. Gender vzniká v průběhu socializace jedince.Socializace je proces, v němž se jedinec učí společenským normám a hodnotám. V genderové rovině to znamená, že se chlapci učí být chlapci a dívky se učí být dívkami. Učení se genderu probíhá zejména v dětství na základě genderově podmíněných očekávání rodičů a blízkého okolí. V důsledku strategie „pokus-omyl“ se dítě učí, co je pro něj jako pro chlapce či dívku „vhodné“ – které hračky, oblečení, aktivity a chování mu jsou na základě jeho pohlaví „přiděleny“. Tyto tlaky okolí jsou velice silné, což je patrné zejména u chlapců, kterým jsou např. zpravidla přidělovány striktně chlapecké hračky na rozdíl od dívek, jimž je dovoleno hrát si i s autíčky či vojáčky, tedy hračkami přidělenými chlapcům.

 

Když se však podíváme kamkoliv na subhumánní úroveň vývoje, nacházíme u samců zcela typické znaky mužské role - a u samic zase té ženské. A nejen u savců (viz video)! Gender korektně řečeno: Želvák se - nejspíš na serveru feminismus.cz - naučil, že mužská role vykazuje agresivní znaky, a tak se agresivně dvoří želvě. Kdyby ho to tak nenaučili, tak do ní netluče krunýřem, ale donese jí salát. Feminismu a genderové korektnosti zdar!

 

Fandíte želvám Jiřího X. Doležala? Podpořte Reflex.cz v hlasování o Křišťálovou Lupu 2010 v kategorii "Média - všeobecná". Želvy děkují.

 

Článek o rovnosti pohlaví najdete v novém čísle Reflexu.Diskuse ke článku