Muslimka ve škole

Muslimka ve škole Zdroj: profimedia.cz

Česká šátková aféra: rasismus to je, ale zaměřený proti naší kultuře

Českou veřejnost v těchto dnech radikálně rozdělila kauza dvou muslimských imigrantek, jedné ze Somálska a druhé z Afganistánu. Tyto muslimky si médiím stěžovaly na Střední zdravotnickou školu v Praze v Ruské ulici, která je podle jejich slov měla diskriminovat.

Právníci obou dívek, které se odmlítly vzdát šátků, nyní za podpory neziskových organizací připravují stížnost ombudsmanovi a chtějí přitom ve svůj prospěch využít i antidiskriminační zákon.

Dívky si stěžují, že chtěly chodit do školy v islámském oblečení zahalujícím hlavu (hidžábu), ale škola jim to neumožnila. Zatímco se muslimky odvolávají na „náboženskou svobodu“, ředitelka školy poukazuje na školní řád, který zakazuje všem žákům nosit pokrývky hlavy. Tedy nejen hidžáb muslimkám, ale stejně tak i čepice, kapuce či kšiltovky ostatním žákům a žákyním. K tomu je nutno zmínit i skutečnost, že tyto muslimky požadují v rámci praxe a výuky i další výhody, přičemž jako důvod uvádějí své islámské přesvědčení.

Podle obou muslimek, neziskových organizací podporujících přistěhovalce a části veřejnosti, se vedení školy dopustilo vůči muslimkám náboženské diskriminace a kulturního rasismu. V levicových internetových médiích se již dokonce objevily i výzvy, aby byla ředitelka školy exemplárně potrestána za neúctu k islámským zvykům a vyhozena ze své práce.

Právě tato kauza nám ovšem ukazuje nový trend dnešní doby a tím je zvýhodňování určité skupiny osob a tím diskriminování jiné - to vše pod hesly o rovnosti, toleranci a respektu k odlišným kulturám. Nebál bych se dokonce začít hovořit o nové formě rasismu, která ovšem již není namířena vůči černochům či jiným kulturám, ale proti naší, vlastní kultuře, civilizaci a lidem.

Chtějí zvýhodnění

Střední zdravotnická škola vydala vnitřní předpis (školní řád) a všichni studenti jej respektovali - tedy do chvíle, kdy přišly dvě muslimky a napadly jej jako diskriminační. Chce se říci: „Dobře, předpis bude zrušen a všichni si budou moci chodit oblečeni tak, jak chtějí.“ Jenže ouha, to ani omylem!

Naopak vše směřuje k tomu, že by muslimky měly být zvýhodněny, mohly si chodit oblečeny jak chtějí, ale ostatní žáci diskriminováni, protože školní řád bude pro ně platit i nadále. A přesně to je politika mnoha dnešních neziskových organizací a politiků - zvýhodňovat menšiny na úkor většiny.

A co se bude dít dále? Podle fundamentalistického výkladu islámského práva šaría, které je motivem i pro zahalování obou muslimek, nesmí být žena přítomna ve společnosti mužů, nesmí podat muži ruku, chodit na společné tělovýchovné aktivity, nesmí se účastnit výuky hudební či výtvarné výchovy apod.

Jenže ono ne, že se tak bude dít. Ono se tak již děje. Například české školství se již několik let potýká s konfliktem kolem výuky dětí skupiny kazašských azylantů, které v Kazachstánu kvůli jejich radikálnímu islámskému přesvědčení považovali za hrozbu, zatímco Česká republika jim v počtu několika desítek rodin udělila azyl.

Tito muslimové odmítají posílat své děti na výuku kreslení, hudby či společného tělocviku. Jenže se o tom moc nemluví, neboť neziskové organizace podporující imigranty si uvědomují, že by to jen posílilo odpor české společnosti k přistěhovalectví muslimů a cílem těchto organizací je právě pomoci zde usídlit i muslimské přistěhovalce.

Obama by se měl urazit

A co ona „pozitivní diskriminace“, která není ničím jiným než obyčejnou formou rasismu? Předseda strany Zelených Ondřej Liška před volbami vychvaloval pozitivní diskriminaci a zvýhodňování menšin s tím, že by se prý bez ní Barak Husein Obama nestal americkým prezidentem. Být prezidentem Obamou a vědět co o mně Ondřej Liška prohlašuje, byl bych více než uražen. Neříká vlastně nic jiného, než že černoch je méně schopný než běloch, a proto potřebuje být zvýhodňován, aby mohl vyhrát v soutěži nad bělochem. No není to nádherná ukázka rasistického myšlení?!