Česká televize

Česká televize Zdroj: Reflex.cz

Petice za zrušení veřejnoprávní TV: Čtvrt tisíce podpisů!

V pátek zahájený sběr podpisů pod petici za zrušení veřejnoprávní televize má úspěch. Už se nashromáždilo dvě stě padesát podpisů!

Zrušit veřejnoprávní televizi je rozumný požadavek, který je podpořen hned pěti racionálními body:

 

(1.) Podpora televize státem a přinucení občanů platit náklady takové televize televizními poplatky je v době, kdy se primárním médiem k  přenosu občansky relevantních informací stal Internet, nesmysl. Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů je podle zákona úkolem televize veřejné služby. (2.) Kvalitní informace  jsou však zboží jako každé jiné a i naše realita  ukazuje, že de facto státem placená instituce bez majitele (ČT) neobstojí ve srovnání s institucí privátní (webové zpravodajské kanály) nebo institucí menší a s méně drahým provozem (ČTK).

 

Dalším  úkolem televize veřejné služby je  přispívání k právnímu  vědomí obyvatel České republiky. To jest – formovat postoje  a vědomosti  mladých lidí, kteří však v roce 2010 nesedí  před televizí, ale před  počítačem. Proto je další podpora  televize jako media formujícího právní vědomí mladých zbytečná a jde o čiré plýtvání penězi občanů. (3.) Právní  vědomí se formuje zavedením potřebné výuky do škol už od  prvního stupně základní školy a přístupnými zdroji výkladu  i znění zákonů i práva na Internetu.

 

Rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky nelze televizním vysíláním zajistit, neboť kulturní identita nevzniká  konzumováním  televizního programu, ale aktivní účastí subjektu v nějakém  kulturním dění. Jít do divadla je formativní činnost, pustit  si  televizi je pasivní nečinnost, která kromě hemeroidů nezformuje  nic. (4.) Kulturní identitu je potřeba rozvíjet podporou lokálních  kulturních aktivit, spolků, kroužků a občanských sdružení,  ne televizí.

 

Poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel veřejnoprávní televize  – jak ukazuje Česká televize – neumí, za menšiny  jsou bráni v potaz pouze homosexuálové, křesťané a Romové, žádné vysílání pro Židy, sadomasochisty nebo buddhisty na veřejnoprávní  televizi nenajdeme. (5.) Menšiny je potřeba podporovat formou  podpory lokálních komunitních projektů a minoritních serverů, ne televizním vysíláním.

 

Takže snad stojí za to petici podpořit. Když seženu alespoň tisícovku podpisů pod petici na stránkách http://www.zrusmeverejnopravnitelevizi.cz, předám petici parlamentu a o jejím osudu budu referovat v Reflexu.

 

Zaujal vás tento článek? Podpořte nás v anketě Křišťálová Lupa 2010 v kategorii Média - všeobecná. Děkujeme.