nahoru

Nejstarší člověk na světě zemřel, když mu bylo 168 let. Povídali, že mu hráli

Jan Berwid-Buquoy7. ledna 2011 • 13:48
Old Man, Lievens
Old Man, Lievens
• foto: 
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Kdo je vlastně nejstarším občanem na Zeměkouli? Toť zapeklitá otázka. Nejstarší biblickou osobou všech dob byl bezesporu Metuzalém. První kniha Mojžíšova (Genesis) nám říká, že tato postava se dožila 969 let. To doposud žádný jiný člověk nezvládl. Upřímně řečeno, ani žádný další biblický „člověk“. Teď se vraťme do střízlivé pozemské skutečnosti. Vrhněme   nyní pohled přímo do areálu bývalé zpravodajské služby SSSR, který by se dal též nazvat „Podvrhy se stářím aneb Nejstarší člověk na světě“.

 

Vzpomínám si, když jsem 1955 chodil do čtvrté třídy jednotřídky v Miletíně (okr. Kutná hora), jak nám řídící školy Josef Novák prezentoval jakousi novinovou fotografii. Byl to klub 110letých staříků z Azerbajdžánu (SSSR) s jejich jmény. Pokud si dobře pamatuji, žádné jméno Širali Muslimov (1805 - 1973) tam nebylo. Údajně nejstarší člověk na světě všech dob (prý zemřel ve věku 168 let), by tam bezesporu figurovat měl. V roce 1955 by mu mělo být přesně 150 let. Takovou propagandistickou perličku by si určitě v SSSR zpravodajská služba GRU nenechala v žádném případě ujít.

 

 

Jaké však bylo obrovské překvapení, když se v roce 1967 ke 50. výročí „Velké říjnové revoluce“ (konala se ve skutečnosti 7. 11. 1917), ve střetnutí občanů starších 150 let, náhle objevuje jakýsi Širali Muslimov. Honosil se stářím 162 roků a prohlašoval sám o sobě, že je jako občan socialistické SSSR nejstarším žijícím člověkem všech dob na naší planetě. Prý byl ještě ve svých 150 letech poslancem místního sovětu (vesnice Barzava, Lerikský okres, Azerbajdžán). Prostě pro GRU nebylo myslitelné, aby nejstarší člověk na zeměkouli nebyl komunistou! V době, kdy slavil své údajné 156. narozeniny (26. 3. 1964) byl o něm dokonce natočen dokumentární film “Širali spuskajetsja z gor“ (Širali se vrací z hor).

 

Pokud si vzpomínám na fotografii, prezentovanou nám řídícím Josefem Novákem, tak ještě 1955 byl prezentován jako nejstarší občan světa Maxim Bagir (1808 - 1960) rovněž ze stejné oblasti jako Muslimov. Po Bagirově smrti v roce 1960 (dožil se údajných “152 let“), patrně potřebovala zpravodajská služba SSSR za něho „patřičnou“ náhradu. Podobně jako Muslimov, nevlastnil ani Bagir žádný rodný list. Matriční záznamy z knihy narození se v Azerbajdžánu v 19. století nikde nevedly. Kdo se kdy narodil se udržovalo pouze šuškandou.

 

 

Mystifikace osoby Širaliho Muslimova doplňuje jím vypracovaný životopis: Jeho otec se prý dožil 110 a matka 90 let. To vše bez jakéhokoli písemného záznamu. Prostě Muslimov si to „pamatoval“. Ve věku 136 let se žení s 57letou Chatumou Chanukovou, po roce se jim narodila dcera. Čím tu dceru v onom biblickém stáří dělal a jak manželka po přechodu rodila, to v tom životopise zachyceno není. Připadá mi to jako stará anglická anekdota: „80letá stařena porodila zdravého chlapečka, ale za živýho boha si nemůže vzpomenout, kam ho položila.“

 

Vystupme nyní z podvodných sfér rafinovaného staříka a podívejme se na střízlivý seznam skutečností: V asijské části carského Ruska existovala matriční a správní džungle. Nelze se spolehnout na nic. Roky byly dokonce počítány dvakrát a to tím, že byly rozděleny na “zimu“ a “léto“. Deduktivně to ad hoc znamená, že Širali Muslimov pakliže se narodil 26. 3., tak rozhodně nikoli  v roce 1905. V okamžiku jeho úmrtí (2. 9. 1973) mu tedy není 168, nýbrž “pouhých“ 84 let. Nežení se se svojí poslední manželkou ve věku 136, nýbrž ve věku 68 let. Protože přechod u ženy (tzv. menopauza) probíhá v průměru mezi 42 - 51 rokem jejího života, odhadoval bych stáří Muslimovovy manželky maximálně na 41 let. Jinak by nemohla rodit - navíc s tak slabým a řídkým semenem 68letého muže.

 

 

Nadprůměrného stáří se zpravidla dožívají lidé ve vyspělých západních státech s vysokou životní úrovní, kde je zajištěna maximální zdravotní péče a nutné pohodlí. Na prvním místě je to USA, kde je registrováno cca 2500 osob 100letých. Z toho 68 osob se dokonce pohybuje ve stáří 110 až 115 let. V tak primitivních podmínkách Azerbajdžánu 19. a 20. století: nízké životní úrovni, jednostranné stravy, nehygienického prostředí a prakticky s neexistující lékařskou péčí, nebylo ani možné dosáhnout průměrné délky života více než 50 let.

 

Podle oficiální statistiky z roku 2010 je současná průměrná délka života v Azerbajdžánu 66,31 let  = 145 místo ve světové tabulce! Tedy hodně u dna. A to v relativně moderní společnosti. Naproti tomu USA 78,14 let. Česká republika v “závěsu“ = 76,62 let. Na prvním místě světové tabulky je Andorra = rekordních 83,53 let. Lidský organismus je stavěn na nejdelší délku života maximálně 130 let. Prokazatelně nejstarší osobou na světě se stala Francouzska Jeanne Calmetová (1875 - 1997). Dožila se 122 let + 164 dní svého pozemského putování. Ještě starší osoba než byla ona na této planetě prokazatelně nikdy neexistovala.


Diskuse ke článku