nahoru

Raëlisté: Francouzská sekta, která věří v mimozemšťany a meditační sex

Martin Mrázek12. dubna 2018 • 17:20
Raëlisté: Francouzská sekta, která věří v mimozemšťany a meditační sex
foto: Flickr

Samotní následovníci velkého Raëla mluví o své víře jako o regulérním náboženství. Kritici ale jejich bizarní společenství nenazvou jinými slovy než sekta či kult. A mají k tomu poměrně dost oprávněných důvodů. Stačí se podívat na znak v úvodní fotografii k tomuto článku. Evidentní spojení svastiky jakožto jednoho ze symbolů holocaustu a Davidovy hvězdy na první pohled naznačuje, že zde opravdu nebude všechno v pořádku.

Raëlismus vymyslel Claude Vorilhon. Bývalý francouzský novinář, který se zabýval především automobilovými závody, od roku 1973 tvrdí, že je prorokem z přání lidu Elohim. Tedy mimozemšťanů, již údajně na zem přišli před 25 tisíci lety proto, aby stvořili život. Tito návštěvníci měli dle Vorilhona alias Raëla „obličeje plné lásky“ a předali mu knihu učení, která se stala jakousi biblí tohoto hnutí.

Dle ní raëlisté věří spíše ve vědecký pokrok než v boha či bohy jako takové. Podporují klonování lidí a v roce 2002 dokonce tvrdili, že úspěšně naklonovali člověka. Údajnou Evu ale samozřejmě nikdy nikdo neviděl. Od tradičních náboženství se ale úplně neodvrací. Věří například v události ze Starého i Nového zákona. Jen pro ně mají vlastní vysvětlení. Taková velká potopa byla dle nich skutečná, ale šlo jen o vedlejší produkt nukleární exploze způsobené lidem Elohim. Ježíš Kristus byl pak dle nich také reálný. Byl ale jen obyčejným prorokem lidu Elohim, stejným jako je v současnosti Claude Vorilhon.

Vysvětlování původu lidstva zásahem cizí civilizace není mezi náboženskými hnutími až tak ojedinělé. Například scientologie, tedy americká sekta, do níž patří i Tom Cruise, rovněž věří v mimozemský inteligentní život, který měl stvořit lidstvo. V čem se ale raëlisté od scientologů a jim podobných výrazně liší, je jejich vztah k sexualitě.

Raëlisté totiž věří, že na návrat lidu Elohim se máme připravovat intenzivní sexuální meditací. Právě kontroverzní akce spojené se sexualitou, to je koneckonců to, co raëlisty proslavilo. Od těch pokojných, jako byl pochod „nahoře bez“ Torontem, až po ty kontroverzní, jakým je např. uskupení Raëlovy dívky, do nějž jsou přijímány jen ženy živící se prostitucí. Protože jak říká sám Raël „neexistuje důvod pro pokání za kvalitní striptýz“. Obdobné uskupení pro pány ale kupodivu neexistuje.

Samotný Raël se na návrat lidu Elohim připravuje sexuální meditací opravdu usilovně. A to navzdory tomu, že v roce 2035, kdy se mají mimozemšťané vrátit, by mu bylo úctyhodných 90 let. Kromě „obyčejných“ věřících, kteří jsou rozděleni do šesti různých úrovní, je mu totiž k dispozici ještě také skupina tzv. Raëlových andělů. Ti přísahají, že případně obětují vlastní tělo při ochraně Raëlova života. O ten ale dosud nikdy nikdo neusiloval, a tak jejich jedinou náplní práce zůstává sexuální meditace s prorokem. Do skupiny mimochodem, čirou náhodou patří pouze velmi mladé a velmi atraktivní ženy. Ty stojí zcela mimo hierarchii raëlistů, ale i ony jsou Vorilhonem děleny do úrovní podle barvy pírek, které smějí nosit kolem krku.

Hlavní aktivitou raëlistů je v současnosti pokus o vybudování vesmírné ambasády, jež by přivítala vracející se Elohim. Její stavba by měla probíhat v Izraeli, což je samozřejmě zcela neproveditelné, a je otázkou, zda se o to Vorilhon vůbec reálně pokouší. Je pravděpodobné, že na rozdíl od svých oveček ničemu z výše uvedeného nevěří. Přesto má dle současných odhadů na 70 tisíc následovníků v 90 zemích po celém světě. Ti všichni napjatě čekají na 7. října roku 2035. Nejpozději tehdy se mají totiž mimozemšťané vrátit. A pomocí supervýkonného počítače, jenž zaznamenává každou lidskou myšlenku i DNA, vzkřísit ty, kteří nebudou mít to štěstí, aby se vytouženého dne dožili.

Tak si držme palce, ať se mimozemšťanům líbíme!

Diskuse ke článku