nahoru

Papež František vyčinil kolegům a odhalil 15 nemocí: Máte spirituálního Alzheimera, řekl

Daniel Baret24. prosince 2014 • 07:00
Ilustrační foto
Ilustrační foto
• foto: 
ČTK

Papež František se v sobotu v Klementinském sále ve Vatikánu setkal se svými spolupracovníky z římské kurie k tradiční výměně vánočních blahopřání. Ovšem jeho promluva byla daleko kritičtější (jak dokazují reakce světových médií), než bývalo obvyklé. František nešetřil kritikou a zde je 15 věcí, podle něho „nemocí“, které škodí církvi. Citoval je web radiovaticana.cz:

1) Nedostatek sebekritiky: Nemoc spočívá v pocitu „nesmrtelnosti“, „imunity“ nebo dokonce „nezastupitelnosti“, přičemž se opomíjí nezbytná a obvyklá kontrola. „Pravidelná návštěva hřbitovů by nám umožnila spatřit jména mnoha lidí, z nichž někteří možná měli za to, že jsou nesmrtelní, imunní a nezastupitelní! Je to nemoc pošetilého boháče z evangelia, který se domníval, že bude žít věčně, a také těch, ze kterých se stali páni a pokládají se za nadřazené vůči všem a nikoli za služebníky všech. Často tato choroba plyne z patologie moci, z komplexu vyvolených, narcismu, který nadšeně hledí na svůj vlastní obraz a nevidí Boží obraz ve tváři ostatních,“ řekl papež.

2) Workoholismus a zanedbávání rodin:Jsou jí postiženi ti, kteří se pohrouží do práce natolik, že nevyhnutelně opomíjejí „ten nejlepší úděl“, totiž posadit se Pánu k nohám. Opomíjet nezbytný odpočinek vede ke stresu a nervozitě. Pro toho, kdo skončil svoje poslání, je odpočinek nezbytný a povinný a je třeba jej trávit seriózně. Pobýt nějaký čas s příbuznými a respektovat volné dny jako chvíle duchovní i fyzické obnovy. Je zapotřebí osvojit si poučení Kazatele, který říká, že „všechno má svůj čas“.

3) Ztráta vnitřního klidu a odvahy, ignorování lidského utrpení: Spočívá podle Františka v mentálním a duchovním „zkamenění“ a jsou jí stiženi ti, kdo mají srdce z kamene a jsou tvrdošíjní; ti kdo postupně ztrácejí vnitřní klid, živost a smělost, skrývají se za papíry, stávají se „mechanismem praktik“ a nikoli „Božími muži“. Je to nebezpečí ztráty nezbytné lidské vnímavosti, která nám umožňuje plakat s plačícími a radovat se s radujícími!

4) Příliš mnoho plánovaní a funkcí: Dochází k tomu, když apoštol všechno puntičkářsky plánuje a věří, že vytvořením dokonalého plánu se věci skutečně pohnou, přičemž se stává účetním či komercialistou. Tato choroba propuká, poněvadž „je vždy snadnější a pohodlnější uvelebit se ve vlastních statických a neměnných pozicích. Ve skutečnosti církev prokazuje věrnost Duchu svatému do té míry, do jaké si nečiní nárok Jej řídit a ochočit. Duch svatý je svěžestí, fantazií a novostí.“

5) Nedostatečná spolupráce členů kurie: Je to špatná koordinace. Nastává, když se oslabuje společenství mezi jednotlivými údy, tělo ztrácí svoji harmonickou funkčnost a ukázněnost a stává se orchestrem produkujícím hluk, protože jednotlivé údy nespolupracují a neprožívají ducha společenství a týmu. Když noha říká ruce „nepotřebuji tě“ anebo ruka hlavě „poroučím já“ působí to rozpaky a pohoršení.

6) Spirituální Alzheimer - zapomenutí na Boha jako svého Stvořitele: Jde o postupný úpadek duchovních schopností, který dříve či později způsobí člověku vážný handicap, takže není schopen konat žádnou autonomní aktivitu a žije ve stavu absolutní závislosti na svých často imaginárních pohledech. Vidíme to na těch, kteří kompletně závisejí na svojí přítomnosti, na svých vášních, rozmarech a mániích; na těch, kteří kolem sebe budují bariéry a zvyky a stávají se stále více otroky idolů, které si vyrobili vlastníma rukama.

7) Boj o místa a uznání v kurii: Nemocí je hašteřivost a prázdná sláva, když se zdání, barva šatů a odznaky cti stanou primárním životním cílem a zapomene se na slova sv. Pavla: „Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího než je sám.“ Je to choroba, která z nás činí falešné muže a falešné ženy.

8) Existenciální schizofrenie – dvojí život, jeden žijí a veřejnosti a druhý v soukromí: Je to plod typického pokrytectví průměrnosti a postupující duchovní prázdnoty, kterou nemohou zaplnit doktoráty či akademické tituly. Choroba, která postihuje často ty, kteří opustí pastorační službu a zabývají se pouze úředničinou, čímž ztrácejí kontakt s realitou a s konkrétními lidmi. Vytvářejí si tak svůj paralelní svět, ve kterém dávají stranou všechno, co přísně učí druhé, a ve skrytu sami začínají žít životem značně nevázaným.

9) Pomluvy a drby: Je to vážná choroba, která začíná snadno, někdy třeba jen pár slovy, zmocní se člověka a učiní z něj „rozsévače koukolu“ (kterým je satan) a v mnoha případech „chladnokrevného vraha“ pověsti vlastních kolegů a spolubratrů. Je to nemoc zbabělců, kteří nemají odvahu mluvit zpříma a mluví za zády. Bratři, střežme se terorismu klevet!

10) Zbožštění svých nadřízených: Je to choroba těch, kdo nadbíhají představeným a doufají, že se jím od nich dostane přízně. Jsou oběťmi kariérismu a oportunismu, prokazují čest lidem a nikoli. Jsou malicherní, nešťastní a inspirovaní pouze vlastním a fatálním sobectvím. Tato choroba může postihnout i představené, když nadbíhají některým svým spolupracovníkům, aby si vymohli jejich poddanost, loajalitu a psychologickou závislost.

11) Nezájem o ostatní: Když někdo myslí pouze na sebe a ztrácí upřímnost a vřelost lidských vztahů; když někdo zkušenější nedá své poznání k dispozici méně zkušenému kolegovi; když se někdo dobere určitého poznání a drží si jej pro sebe, místo aby jej pozitivně sdílel s ostatními; když se někdo z nevraživosti či potměšilosti těší ze selhání druhého, místo aby jej pozvedl a povzbudil.

12) Chlad v srdci: Nemoc nevrlých a sveřepých lidí, kteří se domnívají, že k vážnosti potřebují melancholickou a přísnou tvář a s druhými – zvláště těmi, které považují za podřadné – zacházejí rigidně, tvrdě a arogantně. Tato teatrální přísnost a neplodný pesimismus jsou ve skutečnosti symptomem strachu a vlastní nejistoty.

13) Chamtivost: Nemoc hromadění majetku nastupuje, když se apoštol snaží zaplnit existenciální prázdno ve svém srdci materiálními statky nikoli z nezbytnosti, nýbrž proto, aby se cítil bezpečným. Hromadění jenom obtěžuje a neúprosně zpomaluje cestu! Napadá mne anekdota, řekl papež: „Kdysi španělští jezuité popisovali Tovaryšstvo Ježíšovo jako lehkou kavalerii církve. Vzpomínám si na jednoho mladého jezuitu, který během stěhování nakládal na kamion svoje věci: Kufry, knihy, předměty a dárky, a přitom poznamenal: to má být ta lehká kavalerie církve?“ Naše stěhování je příznakem této choroby.

14) Sdružování se do uzavřených skupin: Příslušnost k nějaké skupince se stává silnější než příslušnost k Tělu a někdy i k samotnému Kristu. Také tato nemoc začíná vždycky dobrými úmysly, ale postupem času zotročuje a stává se rakovinou, která ohrožuje Tělo a způsobuje mnoho zla – pohoršení – zvláště těm nejmenším našim bratřím. Nejzáludnějším nebezpečím je sebeničení či palba do vlastních řad. Je to zlo, které zasazuje rány zevnitř A Kristus praví, že „každé království proti sobě rozdvojené zpustne“.

15) Touha po moci: Poslední je nemoc světského profitu a exhibicionismů, když apoštol svoji službu transformuje na mocenské postavení a svoji moc na zboží, za něž získává světské zisky či větší moc. Je to choroba lidí, kteří nenasytně usilují o růst vlastní moci a za tímto účelem jsou schopni očerňovat, pomlouvat, nactiutrhat a diskreditovat druhé dokonce i v novinách a časopisech. Přirozeně proto, aby se exhibovali a dokázali, že jsou schopnější než druzí. Také tato nemoc Tělu velmi škodí, protože přivádí lidí k ospravedlňování jakéhokoli prostředku, jen aby se dosáhlo cíle, často ve jménu spravedlnosti a transparentnosti!

Papež svůj sobotní projev zakončil metaforou o kněžích a letadlech: “Kdysi jsem četl, že knězi jsou podobní letadlům. Stejně jako se o letadlech píše, když nějaké spadně, tak se o kněžích píše, když některý z nich selže. To, že drtivá většina dělá svoji práci dobře, se do novin nedostane. Musíme se těchto karambalů do budoucnosti za každou cenu vyvarovat.”

Proč už jsme čtyřicet let nic podstatně nového nevymysleli? Bojíme se riskovat

Daniel Baret


Klíčová slova: reflex, vatikan, papežDiskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,530
21,710
28,450
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější