nahoru

Zveme vás na akademické setkání Dialogy s Ruskem: rozvoj otevřeného vyučování v ruštině

Prezentace klienta 24. listopadu 2020 • 00:00
• foto: 
Danilin Roman Albertovich

Na konci listopadu se na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni uskuteční akademické setkání „Dialogy s Ruskem: rozvoj otevřeného vyučování v ruštině“. Setkání je zaměřeno na šíření, podporu ruského jazyka a vzdělávání v ruštině.

K účasti na programu zveme univerzitní profesory, učitele ruských škol a dalších vzdělávacích organizací zabývajících se problematikou ruské literatury a další zájemce o toto téma. Registrace pro účast je k dispozici na webových stránkách OpenEducationRussian.cz.

Podle programu se plánuje uspořádat akademické setkání po dobu dvou pracovních dní. První den se očekává koordinovaná samostatná práce účastníků s materiály na webových stránkách akademického setkání. Druhý den proběhne setkání ve smíšeném formátu - tváří v tvář a dálkově (online). Řečníky programu budou vědci a odborníci s bohatými relevantními zkušenostmi pro vědeckou a praktickou práci v oblasti výuky ruského jazyka, literatury a ruštiny jako cizího jazyka.

Dne 23. listopadu proběhne první den setkání ve vzdáleném formátu na interaktivní platformě specializovaného webu projektu OpenEducationRussian.cz a bude obsahovat: online přednášku, průzkum o roli ruského jazyka ve světě, sérii miniprezentací „Konverzace o ruské literatuře (problémy moderní literatury a jazyka)“ a mnoho jiného.

Dne 24. listopadu se uskuteční druhý (prezenční) den, který zahrnuje různé formy interakce s univerzitními profesory, učiteli ruských škol a dalších vzdělávacích organizaci v České republice. Na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni s využitím distančních technologií se bude konat akademická posluchárna, mistrovské kurzy a jednání u kulatého stolu.

Všechny dotazy týkající se účasti na programu projektu lze zaslat na e-mail: openeducationrus@yahoo.com

Pro referenci. V prosinci 2020 Autonomní nezisková organizace dalšího odborného vzdělávání „Meziregionální centrum pro inovativní technologie ve vzdělávání“ pořádá s vědeckou podporou Federální státní rozpočtové vzdělávací instituce vyššího vzdělávání „Vyatska Státní univerzita“ akademická setkání zaměřená na plné fungování a rozvoj ruského jazyka. Tyto činnosti jsou prováděny v rámci resortního cílového programu „Vědecká, metodická a personální podpora výuky ruského jazyka a jazyků národů Ruské federace“ podprogram „Zlepšení řízení vzdělávacího systému“ státního programu Ruské federace „Rozvoj vzdělávání“ s podporou Ministerstva školství Ruska.Klíčová slova: reklama, Rusko, prclanek