nahoru

Zápisky českého vězně: Koronavirus za mřížemi aneb Vězení je poměrně dobře střežená karanténa

-red-28. března 2020 • 16:00
Ilustrační kresba
Ilustrační kresba
• foto: 
Archív autora

Nový typ koronaviru zběsile řádí po celém světě a tam, kde se objeví, způsobuje paniku a strach z neznámého. Téměř všechny země, včetně té naší, nařizují různá bezpečnostní opatření omezující běžné životy všech občanů. Ovšem i v tuzemských věznicích dochází k citelným změnám a právě o nich si povíme více v dnešním díle našeho seriálu.

Autorem seriálu Zápisky českého vězně, který vám přinášíme každé úterý, je odsouzený, který si odpykává trest odnětí svobody v délce 9,5 roku. Za co byl odsouzen, si přečtěte zde.

Není to dlouho, co byl vyhlášen zákaz návštěv v italských věznicích. Na základě takového nařízení došlo k vlnám nepokojů, jež vyústily až ke vzpourám vězňů. V důsledku toho vyhaslo nejméně osm životů. Také vězeňská služba ČR musela reagovat na stávající pandemickou situaci a vydala mnoho omezujících mimořádných opatření, mezi která patří, stejně jako v Itálii zákaz návštěv. Ovšem také učinila opatření, kterými se snaží daná omezení kompenzovat tak, aby co nejvíce eliminovala riziko možnosti vzniku nepokojů vězňů.

Doposud mohli odsouzení telefonovat pouhých dvacet minut denně. Nyní je doba telefonování prodloužena o deset minut, tedy na půl hodiny denně. Jako další „bonus“ byl všem odsouzeným povolen jeden mimořádný nárokový balík, na který mají vězni běžně nárok pouze dvakrát do roka. Tedy dalších pět kilogramů hygienických či kuřáckých potřeb nebo potravin mohou rodiny poslat svým blízkým, kteří se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. Také byl navýšen povolený limit jednorázového nákupu ve vězeňské kantýně ze stávajících 800 Kč na 1500 Kč. Dále byl navýšen i rozpočet vězeňské kuchyně, aby dostávali odsouzení více ovoce a zeleniny.

Věznice dělá vše pro to, aby odsouzené zabavila, avšak do žádných činností je nenutí násilně. Přesto se najde pár tupců, kteří mají hloupé řeči a snaží se ostatní vězně pobuřovat. Takovíto jedinci jsou okamžitě zpacifikováni a zajištěni do cel se zvýšeným stavebnětechnickým zabezpečením. Jakákoli snaha o pobuřování ostatních vězňů je nekompromisně eliminována.

Kromě zákazu návštěv odsouzení nijak zvlášť nepociťují žádná stávající omezení. Jinak je tomu však u samotných zaměstnanců věznice. Na bráně slouží pracovník v ochranném oděvu, který bezkontaktně měří teplotu všem příchozím. Což se netýká jen zaměstnanců, ale také různých dodavatelů. Jakmile je někomu naměřena byť jen lehce zvýšená teplota 37 °C, je mu vstup do věznice zamezen.

Vězeňská kuchyně naplnila své sklady trvanlivými potravinami natolik, že je schopna v případě zásobovacího kolapsu zajišťovat odsouzeným stravu po dobu tří týdnů. Jiné nařízení se týkalo kompletního vystěhování jednoho oddílu, který je tak vyčleněn jakožto oblast karantény v případě podezření na nákazu koronavirem.

Velmi často zasedá bezpečnostní komise věznice, která rychle reaguje na jakékoli změny a nařízení vlády a je neustále připravena vydávat nová opatření zamezující průniku nákazy do areálu věznice. Mezi poslední takováto nařízení patří například dodržování téměř dvoumetrového odstupu od ostatních a podobně. Zaměstnanci věznice pořádají aktivity (sezení) s koordinátory za jednotlivé oddělení z řad odsouzených, kdy jsou informováni o všech důležitých změnách a nařízeních. Také se pořádají aktivity na ubikacích se všemi odsouzenými, kdy jim jsou předávány základní informace a je jim dán i prostor k přednesu nejrůznějších dotazů. Na nástěnkách všech oddílů pak visí všechny důležité informace o tom, jak se mají odsouzení chovat, aby co nejvíce snížili riziko nákazy či přenosu, především je však kladen důraz na dodržování zvýšené hygieny. Za tímto účelem je i tolerovaná větší spotřeba teplé vody.

Přes kvalitní informovanost však mnoho odsouzených ani pořádně nechápe, co to ten koronavirus vlastně je. Z velké konzumace jak rozhlasových, tak i televizních zpráv vyvozují mylně domněnky a pouštějí se do vášnivých diskusí. Někteří vězni zpravodajství bedlivě sledují a striktně se drží „faktů“ předložených médii, jiní žijí běžným každodenním životem, jako by se vůbec nic nedělo. Ovšem jsou i tací, kteří diskutují na poli konspiračních teorií a snaží se druhé přesvědčit, že jde o biologickou zbraň, kterou Čína stvořila za účelem potlačení nepokojů, které se čínské vládě vymkly kontrole.

Opírají se tak o video, které se objevilo na internetu a šíří se rychlostí nového typu koronaviru. Někteří vězni mají strach z kontaktu se zaměstnanci věznice, neboť je považují za rizikové, protože se pohybují v oblastech nákazy. Jiní chápou koronavirus jen jako nový druh chřipky, na niž je statisticky nízké riziko úmrtnosti (cca 2 %). Ovšem globální situace nenasvědčuje tomu, že by šlo o zanedbatelnou chřipku.
Z pohledu vězněné osoby však můžu říct, že jsme de facto v dobře střežené karanténě a riziko nákazy je mnohonásobně nižší, než kdybychom se pohybovali na území našeho hlavního města. Všichni zaměstnanci nosí ochranné roušky a stejně tak je nosí i odsouzení. Zkrátka vedení věznice se snaží, aby riziko nákazy bylo opravdu minimální, a není tak nic, co bych jim mohl vytknout. Dokonce samotní zástupci vedení věznice osobně procházejí jednotlivými ubikacemi, ptají se nás, zdali je všechno v pořádku, diskutují s námi a jejich přístup k dané situaci je naprosto profesionální.

Rodiny a příbuzní osob, jež jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, mají o své blízké strach. Skutečnost, že mohou zaměstnanci věznice přenést koronavirus na odsouzené, je nezpochybnitelná, avšak jsou opravdu učiněny maximální kroky k tomu, aby se něčemu takovému zabránilo.

Každou chvíli nás všechny postihuje nějaká tragédie či neštěstí, tedy i takové události, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Je sice přirozené mít strach z neznámého a z toho, co nedokážeme ovlivnit. To však neznamená, že bychom měli dovolit tomuto strachu, aby řídil naše životy. Co se má nevyhnutelně stát – stane se. Do té doby by neměl žádný člověk podléhat konzumaci přemíry zpravodajství, ale měl by najít cestu, jak dál žít co nejplnohodnotnějším životem. Nastává jaro a celá příroda se po zimním spánku probouzí k životu. Snažte se proto nepropadat panice a depresím. Uvolněte se a zkuste si najít chvilku k relaxaci, neboť jen odpočaté tělo a duše posílí váš imunitní systém a ochrání vás mnohonásobně víc než desítky roušek. Nechť se vám onen koronavirus, ale i jiné nemoci vyhýbají obrovským obloukem.

Další díly seriálu Zápisky českého vězně si přečtěte zde >>>

-red-
Diskuse ke článku