nahoru

Janečku, vypal!

JAN POTŮČEK 20. července 2005 • 01:49

Ministr kultury Pavel Dostál navrhuje odvolat generálního ředitele České televize Jiřího Janečka. Prý se spaktoval s Dvořáky, řediteli obou komerčních televizí, a na zlatém podnosu jim donesl miliardu korun, kterou ČT ročně vydělá na reklamě. Místo toho dostal od poslanců zvýšený televizní poplatek.


Dostálova úvaha o paktování ředitelů je zajímavá. Pokud si ale dobře pamatuji, Janeček se nepaktoval z vlastní iniciativy, nýbrž naběhl s oběma Dvořáky na kobereček k premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Tomu se nesmírně hodí necelý rok před volbami řešit problémy, kterým se dostává velké mediální pozornosti. A otázka financování veřejnoprávní televize takovým problémem rozhodně je. Už několik let.
Nakrásně se tak ukazuje, že televize veřejné služby není zdaleka tak nezávislá, jak by se mohlo zdát. Paroubek zkrátka sondoval, jaké řešení by bylo ideální jak pro ČT, tak pro komerční televize a zároveň skousnutelné pro politiky. Tím, že televize přišla o reklamu, se pro diváka neděje nic dramatického a pro několik let dopředu (minimálně do konce Janečkova funkčního období) je finančně zabezpečená.
Janeček to dobře ví. V otevřeném dopise k druhému výročí zvolení do funkce na webu ČT píše: „Postupná redukce reklamního času sice pro televizi veřejné služby není nejideálnější, ale postupné navyšování poplatků představuje řešení, které jí zajistí stabilní způsob financování. Pokud rozhodnutí poslanců schválí Senát i prezident republiky, použije ČT získané finanční prostředky nejen na přípravu digitalizace vysílání, ale také na podporu tvorby a výrobu nových pořadů, a to zejména dramatických a dokumentárních, které tvoří pilíř její produkce. Bude také investovat do rozvoje technického a technologického.“
Malá drobnost, kterou je inflační doložka neboli indexace poplatku v závislosti na výši dotace, jež v zákonu chybí, však ČT opět vrhá do role prosebníka. Za čtyři, pět let se bude opakovat stejný tanec jako v posledních dvou letech: televize bude chtít vyšší poplatek, případně vrátit do vysílání reklamu, a politici zase nějaké záruky. Janeček už u toho možná nebude, dnešním kompromisem ale zavařil situaci svému nástupci.
Nedivím se tedy, že ministr Dostál ředitele kritizuje, nebo že jej chce dokonce odvolat. Na místě by ale bylo vysvětlení, jak vlastně ke schválenému kompromisu bez reklamy v ČT došlo. Jakou roli sehrál premiér Paroubek? Nezajistil si přihráním miliardy Nově a Primě jejich přízeň před parlamentními volbami? Mohl na tom Janeček něco změnit? A proč o schůzce podrobně neinformoval Radu ČT?
Dokud Jiří Janeček na tyto otázky neodpoví, těžko může počítat s důvěrou televizní rady i veřejnosti. Bylo by špatné odvolávat ředitele pouze na základě jedné domněnky, na druhou stranu by bylo velmi vhodné mít v téhle otázce brzy jasno.

JAN POTŮČEK