nahoru

Temelín a pedofilové

Jiří X. Doležal28. dubna 2008 • 02:36
Temelín a pedofilové

Česká strana by konečně měla ukončit svou pštrosí politiku vůči Rakousku a měla by na patologické společenské jevy, které se u našich sousedů více než často vyskytují, začít odpovídat stejnou mincí, jakou se Rakušané vtírají do věcí kolem Temelína. To jest – česká diplomacie by měla žádat důrazná opatření proti rakouským pedofilům.


Další případ rakouského úchyla věznícího tentokrát dokonce vlastní dceru, se kterou navíc za léta věznění zplodil sedm dětí, ukazuje, že rakouské deviace jsou takové intenzity, že ohrožují bezpečnost celé střední Evropy a jsou reálnou hrozbou pro děti (nejen) v celých jižních Čechách.
Především by bylo dobré vytvořit jakési zrcadlo dohody z Melku, ve kterém by se Rakušané zavázali, že budou Prahu informovat podrobnou zprávou o výskytu každého dalšího rakouského pedofila věznícího děti nejpozději do šesti hodin od jeho odhalení.
Dále je třeba zavést kastrace všech rakouských mužů, kteří budou překračovat hranici České republiky; toto opatření samozřejmě nebude nijak v rozporu se schengenskými dohodami, protože ony turisty by měly rakouské úřady odchytávat ještě na rakouském území.
Dále je třeba zvážit, zda bude skutečně možné v Rakousku plošně zavést profylaktická opatření proti věznění lidí ve sklepě, a pokud se to ukáže jako nerealizovatelné, má česká strana morální právo žádat vybití všech dospělých Rakušanů mužského pohlaví.