nahoru

Pankáči čichají toluen!

Jiří X. Doležal 30. října 2006 • 00:35

MF Dnes opět v jednom ze svých článků komentujících bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce ukázala, jak je drogová realita jejím komentátorům vzdálena a jak do ní fakt nevidí...

„ V průběhu jarní kampaňe do Poslanecké sněmovny se "elegán" Pavel Němec tvářil jako pankáč, který bez jointa marihuany nedá ránu. Do této image vybrané restaurace a luxusní styl života moc nesedí. “, napsal snaživý komentátor Pavel Eichler. Tento mladý novinář - byť jako reportér navštěvuje i akce, kde by se mohl o hulení něco dozvědět, třeba Czechtek - totálně propadl třicet let starému bludu a chápe marihuanu jako jakousi součást protestující kultury hippies. Obzvláště v Praze je podobný koncept zcela nesmyslný.
Je pravda, že v šedesátých letech se hippies ujali trávy jako kultovního symbolu. Hippies však rozhodně nebyli první, kdo THC užívali, a jejich image v dějinách konzumace konopí rozhodně nebyla univerzální image kuřáka trávy.
V devatenáctém století, kdy se do Evropy začaly konopné drogy masověji šířit, byla jejich konzumace záležitostí měšťanů, kteří už nevědí, co roupama. Právě v takovém prostředí vzniká Baudellairova Báseň o hašiši, v takovém prostředí funguje Klub hašašínů, a koneckonců ani pražská Mayrinkova povídka Hašiš a jasnozřivost se neodehrává ve slumu, ale v měšťanských salónech.
Po krátkém období šedesátých let, kdy byla skutečně tráva „drogou vzpoury“, se alespoň v Evropě její konzumenti vracejí k měšťanské kultuře konzumace. Hašiš je samozřejmě nahrazován hygienicky mnohem méně problematickým skunkem - šlechtěným, vysoce potentním konopím - a také dochází k vytlačení nešlechtěného konopí (ganji) na okraj zájmu. Konopná kultura se rozvíjí do forem šlechtění značkových modelů, do forem celosvětových přehlídek v pěstování (amsterodamský Cannabis Cup) či celonárodních fotografických soutěží (Reflex Cannabis Cup). Prostě - nic, co by marihuanu jakkoliv spojovalo s těmi patry společnosti, kde se vyskytuje punk.
Berte proto, prosím, výkřiky o punkerech, jaké se objevily v MF Dnes, jako utkvělý blud komentátorů. V realitě se dnes tráva kouří spíše v dražších techno a housových klubech než na smetišti. A pankáči jí nekouří - ti čichají toluen.