nahoru

Divy světa

PAVEL TANĚV 30. května 2002 • 16:35

V testu z jednadvacátého čísla Reflexu se můžete přesvědčit o tom, jak dobře znáte nejslavnější stavby světa. Otázky se týkají Machu Picchu, katedrály v Chartres, Svatopetrského chrámu v Římě a dalších ...


Chrám Parthenón v Athénách reprezentuje dórský sloh. Je zasvěcen bohyni války, patronce umění a řemesel Athéně Parthenos, jejíž socha ze zlata a slonoviny od slavného Feidia stála kdysi uvnitř. Svatostánek byl součástí širšího stavebního programu Perikleovy doby, zorganizovaného na počest...


největšího počtu vítězství athénských borců na olympijských hrách
rozhodujícího vítězství spojených řeckých obcí nad Peršany
vítězství nad Spartou v peloponéské válce
odražení makedonských dobyvatelů


Tříarkádový Pont du Gard, ležící ve francouzské Provenci, pochází zhruba z Kristovy doby. Je fascinující kombinací inženýrské techniky a uměleckého díla. Stavba vzniklá za římského vojevůdce a prokonzula Agrippy, přítele a zetě císaře Octaviana Augusta, je...


sídlem římské legie
valem chránícím před nájezdy barbarů
mostem
vodovodem


Od koho nebo čeho je odvozen název římského Kolosea, v němž bojovali gladiátoři a exotická zvířata?


od kolosální sochy císaře Nerona, stojící v dobách provozu stavby v bezprostřední blízkosti
od kolosálních rozměrů amfiteátru, jenž pojal 50 000 lidí
od kolosální rozlohy říše amfiteátrem symbolizované
od Zlatého domu císaře Nerona, kolosálního stavebního komplexu, na jehož území amfiteátr stojí


Čínská zeď, zamýšlená jako ochrana proti Mongolům, stavba započatá roku 220 př. n. l. císařem Čchin Š´-chuang-tim, byla hotova za deset let. I když navazovala na dřívější podobné stavby, při odhadované délce 6000 - 6500 km jde o úžasný výkon. Jakou signalizaci používali její strážci?


akustickou, podobnou morseovce
ve dne kouřové, v noci ohňové signály
drnkali na struny natažené mezi posty
mávali praporky


Podnětem ke zbudování tohoto nádherného mramorového pomníku byl žal panovníka nad ztrátou milované manželky a rádkyně v jedné osobě. Jak se jedna z nejvzácnějších indických stavebních památek, postavená v letech 1632 - 1654, jmenuje?


Kašmír
Čandígarh
Tádž Mahal
Červená pevnost


Nejslavnější z egyptských pyramid nechal postavit faraón Chufew před 4500 lety. Pod jakým jménem tuhle 138 metrů vysokou a ze dvou a půl miliónu dvouapůltunových kvádrů zbudovanou stavbu známe?


Cheopsova
Chefrénova
Mykerinosova
Džoserova


Machu Picchu, objevené roku 1911 archeologem z univerzity v Y ale Hiramem Binghamem v horském sedle peruánských And, kdysi bylo...


sportovním kolbištěm, na němž probíhala incká obdoba řeckých olympiád
hlavním městem indiánské říše
rituálním obětištěm
centrem uctívání Slunce


Smysl a účel tajemných soch z Velikonočního ostrova, vyznačujících se velkými hlavami, vysunutými bradami, prodlouženýma ušima a absencí noh, se zatím nepodařilo objasnit. Zato záhadu, jak se pohybovaly, rozluštil český inženýr Pavel Pavel. Víte, jak se jmenují?


Kon-Tiki
Ra
Moai
Tiahuanaca


Katedrála v Chartres, archetyp gotických chrámů, stojící na starém posvátném místě, v relikviáři uchovává svatou košili, již měla mít na sobě Maria při porodu Ježíše. Jak se stavba jmenuje? V Paříži stojí významná církevní stavba stejného jména.Stella Maris
Notre-Dame-de-la-Belle-Verrie`re
Notre-Dame, česky Matka boží
Sacré-Coeur, česky kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova


Moskevský Kreml zná každý. Co však slovo kreml, psáno s malým k, obecně znamená?


městský hrad
centrální tržiště
koňský trh
svaté místoSvatopetrský chrám v Římě je zbudován nad hrobem apoštola Petra, ukřižovaného roku 64. Na jeho současné podobě se podíleli téměř všichni významní italští architekti 16. století. Jaký primát si podržel až do roku 1990?


na jeho vzhledu se podepsal rekordní počet architektů
stavělo jej nejvíce dělníků v dějinách církevních staveb
má ze všech církevních staveb nejhlubší základy
byl největším křesťanským kostelem na světě
Versailles byly původně skromný lovecký zámeček Ludvíka XIII. Kdo měl největší zásluhu na jeho proměně v impozantní královské sídlo, jež dokázalo pojmout neuvěřitelně početný a předimenzovaný francouzský královský dvůr?Jindřich IV. Navarrský
Marie Antoinetta
král Slunce Ludvík XIV.
Ludvík XVI.Tato unikátní stavba se zrodila v hlavě španělského krále Filipa II., vznikla v letech 1563 - 1584 a originálně slučuje panovnické sídlo, klášter a pohřebiště králů. Jak se jmenuje?Prado
Escorial
Sagrada Familia
Fiesta
Socha Svobody u vjezdu do newyorského přístavu je darem francouzského národa Američanům, proto se na jejím projektu podílel slavný francouzský inženýr, po němž v Paříži stojí slavná železná stavba, zbudovaná u příležitosti Světové výstavy roku 1889. Jak se autor železné rámové konstrukce sochy Svobody, podpírané centrálním stožárem, jmenoval?Gustav Eiffel
Maurice Koechlin
Edouard de Laboulay
Frédéric-Auguste Bartholdi


Které čtyři americké prezidenty zobrazuje unikátní památník, nazývaný také svatyně demokracie, vytesaný do žulové skály v Mount Rushmore v Black Hills v USA?


George Washingtona, Abrahama Lincolna, Franklina Delana Roosevelta a Ronalda Reagana
Franklina Delana Roosevelta, Harryho Trumana, Dwighta Eisenhowera a Johna F. Kennedyho,
George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna
George Washingtona, Thomase Jeffersona, Edgara Hoovera a Franklina Delana Roosevelta


K jaké příležitosti byla na kopci Corcovado na podzim 1931 vztyčena monumentální socha Krista, shlížející na bývalé hlavní město Brazílie Rio de Janeiro?


prvnímu titulu fotbalových mistrů světa
padesátému karnevalu v Riu
vyhlášení republiky
stému výročí brazilské nezávislostiTa stavba je symbolem australského města Sydney. Byla drahá a obtížně realizovatelná, ale vydobyla si pověst nejkrásnější poválečné architektury; vypadá jako obrovská labuť, chystající se vzlétnout. Dvacátého října 1973 ji britská královna slavnostně otevřela. K jakému účelu slouží?


opera
víceúčelová sportovní hala
most
obchodní centrum


Správné odpovědi:
1a, 2d, 3a, 4b, 5c, 6a, 7d, 8c, 9a, 10a, 11d, 12c, 13b, 14a, 15c, 16d, 17a
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Jste přesvědčeni, že jsou důležitější věci v životě, a máte pravdu. Nicméně až třeba pojedete na dovolenou a na některou ze zmíněných staveb narazíte, zkuste si místo pokukování po místních krasavcích či krasavicích nebo pouhého debužírování něco zapamatovat. Dělá to dobrý dojem.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Slušný výkon. Je znát, že si leccos zapamatujete a správně zařadíte. Důležitý je právě kontext, neboť žádná stavba není pouhým nakupením zdiva, ale výpovědí o lidských světech, jejich chudobě či bohatosti.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


To je na medaili. Vaše zázemí signalizuje mnohé: informace vás nejen uspokojují, ale nejspíš i živí a na zahrádce nemáte trpaslíky.

PAVEL TANĚV