nahoru

Nová škola se ptá, jak z nečtenářů vychovat čtenáře. Chcete znát odpověď?

Kateřina Kadlecová 15. května 2018 • 15:30
Nová škola se ptá, jak z nečtenářů vychovat čtenáře. Chcete znát odpověď?
foto: Archiv Nové školy

Deset lekcí s odborníky i známou autorkou dětských knih připravila pro širokou veřejnost zdarma pražská neziskovka Nová škola, o. p. s. V pondělí 21. května v prostorách Marianea (Máchova 7, Praha 2) od 9 do 17 hodin bude v rámci Burzy nápadů pro návštěvníky připravena ochutnávka metod a činností, které lze ve výuce, ve čtenářském klubu nebo obecně pro rozvoj dětského čtenářství doma využít.

Jak víme díky výzkumu dětských čtenářů dr. Ireny Prázové a kolektivu, čtení knih sice stále patří ke způsobům trávení volného času českých dětí (odpovědělo tak 47 % z 1519 respondentů ve věku 9–14 let, zkoumaných v září a říjnu roku 2013), ale často je spojeno s nudou (pro 18 % dětí je čtení knih nudné). Frekvence a délka dětské četby se mění v průběhu roku (především podle volného času dítěte a v závislosti na nalezení té správné knihy, která dítě zaujme), s rostoucím věkem více vnímají děti význam četby knih pro vzdělávání (35 %) a třetina dětí sice čte knihy každý den, ale další třetina nepřečte za měsíc ani jednu knihu. Existují výrazné genderové rozdíly: dívky čtou častěji a déle a 59 % dívek považuje čtení za zábavné, u chlapců je to však pouze 37 %. Čtenářství dětí pak je silně ovlivněno čtenářstvím rodičů – a tým pražské neziskové organizace Nová škola se zaměřuje právě zejména na děti, kterým rodiče z nějakých důvodů nemohli nebo nedokázali lásku ke knize předat.

Nová škola, o. p. s., se spolu s desítkami pedagogů a knihovníků snaží vést děti ke čtenářství šestým rokem. Po České republice funguje čtyřicítka Školních čtenářských klubů pro žáky 1. a 2. stupně, z toho třináct klubů je v Praze. „Používáme metody, které fungují i při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s odlišným mateřským jazykem,“ říká Eva Bělinová, manažerka projektu Školních čtenářských klubů, který byl oceněn dvěma cenami Eduína 2014. „Smyslem naší činnosti je předávat naše zkušenosti dále a motivovat pedagogy, pracovníky knihoven, rodiče i samotné děti k založení dalších čtenářských klubů. K tomu účelu vydáváme odborné materiály, které nabízíme školám a knihovnám zdarma, a také pořádáme speciální kurzy.“

 

Jak může vypadat práce se současnými dětskými knihami, se mohou zájemci dozvědět 21. května v prostorách Marianea. Seznámí se s principy čtenářského klubu, se současnými dětskými knížkami či s podobami čtenářských lekcí. V dopoledním bloku na ně čeká třeba dílna čtení na téma ilustrace v dětských knihách nebo odpoledne čtenářská lekce Jany Lejdarové, která prostřednictvím středověké legendy ukáže, jak lze prastarého příběhu využít při budování bezpečného prostředí v dětském kolektivu. S filmovou režisérkou a dramaturgyní pořadů pro Déčko Mariou Procházkovou si pak účastníci akce mohou vyzkoušet techniky výrazového čtení a oživit čtení příběhu nahlas. Dvě kreativní setkání u knihy plné sladkostí si připravila také Milada Rezková, známá autorka dětských knih, třeba těch o doktoru Rackovi.

Bližší informace o akci najdete zde >>>

 

 Klíčová slova: škola, vzdělání, kultura, knihyDiskuse ke článku