Islámský fanatik není vrah, pouze vykonal svou náboženskou povinnost. Zdá se vám to jako sci-fi? | Reflex.cz
nahoru

Islámský fanatik není vrah, pouze vykonal svou náboženskou povinnost. Zdá se vám to jako sci-fi?

Lukáš Lhoťan31. října 2018 • 15:50
Mohammed Boujeri si odpykává doživotní trest za vraždu režiséra Thea van Gogha
Mohammed Boujeri si odpykává doživotní trest za vraždu režiséra Thea van Gogha
• foto: 
Twitter

Píše se rok 2050 a dvaasedmdesátiletý Mohammed Boujeri je rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku osvobozen z doživotního vězení, kam byl odsouzen v roce 2005 za vraždu filmového režiséra Thea van Gogha, který veřejně hanobil islám a zakladatele islámu Mohameda, a proto bylo povinností muslimů režiséra zabít – tak to totiž přikazuje islámské právo šaría. Boujeri tedy vykonal pouze svou náboženskou povinnost.

Ano, jde o fikci, ale rok od roku se ukazuje, že se stále více ustupujícím postojem evropské legislativy k požadavkům ortodoxních muslimů je tato možnost stále více reálná. S nárůstem muslimské populace a sílícími hlasy evropských multikulturalistů volajících po dobrovolném podřízení islámskému právu šaría, aby se muslimové neurazili a případně zase někde někoho nezabili nebo nevystříleli nějakou redakci satirického časopisu, to již není otázka jestli, ale spíše kdy.

Zatím můžeme být relativně v klidu. Ani evropská legislativa zatím neschvaluje trest smrti za hanobení islámu nebo Mohameda, zatím vám pouze hrozí likvidační finanční pokuta nebo uvěznění. Ale dlouhodobý trend je stále zřetelnější. Z islámu se stává tabu, které se nesmí zpochybňovat, a obyčejný člověk stále více vnímá, že islám má větší ochranu ze strany tzv. zákonů proti nenávisti než jiná náboženství.

Karel Steigerwald: Velikost a ubohost Čechů aneb 10 důvodů k existenci České republiky

Když náhodou dojde k tomu, že nějaký muslim celou nedočkavostí jde a zavraždí kritika islámu nebo toho, kdo islám rovnou zesměšňuje, tak se nám hned ze strany obhájců islámu ozvou hlasy, že jde o čin extremismu, který nemá s islámem nic společného. Že prý takový čin je v rozporu s islámem – ale opravdu?

Pravdou je, že zabití člověka obviněného z urážky islámu a hlavně proroka Mohameda není žádným projevem extremismu nebo úchylky, ale je nedílnou součástí islámského práva a jeho výkladu hlavního proudu islámu.

Nohavica zase sedí s děvkou v kavárně a za chvíli ji vezme na pokoj. Přijetím Putinova…

Muslimové požadující zabití osob obviněných z urážky Mohameda či islámu se opírají o verše koránu:

„A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný.“ (Korán 5:33, překlad Ivan Hrbek.)

Sami muslimové přiznávají, že zakladatel islámu Mohamed jasně přikázal zabít každého, kdo by ho nějak urazil: „Kdokoli prokleje proroka, zabijte ho. Kdokoli prokleje mé společníky, zbijte ho.“ (Citováno z knihy Posel Alláha: Aš-Šifa od Qadi Ijad ibn Musa al-Džahsubi, překlad do angličtiny Aiša Abdarrahman Bewlej, první anglické vydání 1991 Kanada.)

Zeman není velký státník, ale provinční žvanil. Svými móresy kazí 100. výročí…

Muslimské posvátné texty zaznamenávají několik případů, kdy Mohamed poslal své věrné, aby zavraždili osoby, které měly Mohameda urážet, a dokonce těmto muslimům Mohamed dovolil lhát, aby se mohli vetřít do přízně svých obětí a ty neměly podezření a nebyly tak ostražité. Také je zaznamenáno, že jeden z Mohamedových stoupenců zavraždil jednoho ze svých rodičů, který Mohameda proklínal, a Mohamed to mlčky schválil.

Mezi známými lidmi, které Mohamed nechal zavraždit za jeho urážku, jsou: Abdullah bin Ubajj bin Salul al-Aufi, Abu Afak, Sallam Ibn Abu-l-Huqajq, Kab bin Ašraf, a Mohamedovi věrní stoupenci se nezastavili ani před vraždou ženy a matky malých dětí Asmy bint Marwan, kterou zavraždil jeden z muslimů na pokyn Mohameda, když spala v noci mezi svými dětmi.

Psycholog: Islám je jiná liga, migranti můžou za neuvěřitelný růst znásilnění a Evropa…

Islámský duchovní Abd Al-Rahman al-Barak ve svém náboženském ediktu k otázce urážení Mohameda píše:

„Pokud člověk, který jej hanobí, je nemuslimem žijícím podle smlouvy s muslimským státem, je to porušení smlouvy a musí být popraven, ale mělo by to být ponecháno úřadům. Pokud muslim uslyší křesťana nebo někoho jiného hanobit Proroka (pokoj a požehnání Alláha s ním), musí ho silnými slovy odsoudit. Je přípustné tuto osobu urážet, protože on s tím začal. Jak bychom mohli nepostavit se za Proroka (pokoj a požehnání Alláha s ním)? Je také povinnost nahlásit ho úřadům, které jej mohou potrestat. Pokud není nikdo, kdo by mohl vykonat trest Alláha a postavit se za Posla (pokoj a požehnání Alláha s ním), pak muslim musí dělat, cokoli je v jeho silách, pokud to nepovede k dalším zlým činům a poškození jiných lidí. Pokud však muslim uslyší nevěřícího, jak hanobí Proroka (pokoj a požehnání Alláha s ním), a on zůstane klidný a nezareaguje ze strachu, že ho pak tento člověk může hanobit ještě víc, jde o nesprávné myšlení.“

Evropští muslimové se v otázkách postojů islámského práva k problému urážky Mohameda také vzdělávají z příručky Ahmada ibn Naqiba al-Misriho (Umdat Al-Salik/Reliance of the Traveller: The Classic Manual of Islamic Sacred Law, v anglickém překladu Nuhy Ha Mim Kellera), muslimského právníka z dob středověku, kde se popisuje povinnost potrestat smrtí ty, kdo urážejí Mohameda.

Okamura mění taktiku. SPD hodlá zastavit diktát EU a říct islámu NE z komunální úrovně

Jak je tedy zřejmé, v muslimských posvátných textech se nachází ospravedlnění pro muslima, který se rozhodne zavraždit člověka obviněného z urážky zakladatele islámu Mohameda. Byť se někteří dnešní muslimští učenci snaží omezit dopad takovéto výzvy k vraždě od samotného zakladatele islámu pomocí argumentace, že muslimové žijící mimo muslimské země nemají právo uchýlit se k zabití osoby urážející Mohameda, místo toho by měli muslimové usilovat o zavedení zákonů zakazujících hanobení Mohameda a islámu. Najdou se ovšem i muslimští duchovní, kteří schvalují zabití lidí urážejících Mohameda, ať žijí kdekoliv na zeměkouli.

Podle mého názoru nepomáhá snaha obhájců islámu z řad multikulturalistů a orientalistů bagatelizovat či přímo popírat existenci této problematické části islámského práva. Spíše to jen posiluje nedůvěru vůči nim samotným a brání to přiznání si, že zde máme velký problém s vnímáním společenských hodnot a pojetím lidských práv u stále větší části evropské populace, protože muslimů v Evropě stále více přibývá.

Karavana imigrantů míří k USA, neziskovky pomáhají „podivným lidem“ přejít hranici

Bohužel, také postoje části evropských politiků a právníků, například právě výše uvedeného Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, napomáhají postupnému podřízení evropského právního systému požadavkům muslimů a jejich zvýhodňování na úkor jiných věřících, protože je víc než dost případů beztrestného hanobení Ježíše Krista a víry křesťanů, ale naopak za urážku Mohameda vám (zatím) hrozí pouze pokuta a případně vězení.

Již před mnoha lety řekl syrsko-německý umírněný muslim Bassam Tibi proroctví: „Buď se islám poevropští, nebo Evropa poislámští.“ A toto proroctví se stále více naplňuje.

Feminista Fila: Češi jsou jako islám, znásilnění vidí stejně, spousta si ani nemyslí,…
Švédsko se drasticky proměnilo, migranti v ulicích používají i nastražené pumy, říká…

Diskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,670
23,040
29,760
Nejčtenější komentáře
Články odjinud
Nejčtenější