Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Zdroj: Blesk - Jan Kálal

Nechme obchody o svátcích otevřené, páni politici. Zbavme se zbytečné koule na noze

Jak známo, české a moravské větší obchody (s prodejní plochou nad dvě stě metrů čtverečních) musely mít loni i letos o některých státních svátcích povinně zavřeno. Tak jim to uložil „moudrý“ zákon.

Aby to nebylo jen tak jednoduché a obyvatelstvo patrně nevyšlo ze střehu, některé svátky může být otevřeno a v jiné bylo a je povinně zavřeno. Připomeňme si, kdy musí být ze zákona zavřeno: Velikonoční pondělí (cestuje nám sice v čase, ale zpravidla vyjde na pondělí), 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince a pak 1. ledna.

Dodejme, že restrikce se týká i ateistů a populárního Štědrého dne, kdy zmíněné velké obchody musí zavřít nejpozději v poledne. (Neprošel návrh, že v Brně by to mělo být již v jedenáct, jelikož zde se poledne od pradávna zvoní už v jedenáct).  

Logiku v těch omezeních moc nehledejme, proč je otevřeno 1. května, 8. května nikoliv, tomu rozumí asi jen poslanec-navrhovatel sám.

In media res – Dost sociálnímu inženýrství! Zrušme tyto nesmyslné zákazy a nechme na obchodnících, kdy nechají otevřeno. Pokud platí řádně daně a dodržují další stovky právních předpisů, nevidím rozumný důvod pro zmíněnou restrikci. Pokud obchodník uzná za vhodné, že je nesmysl mít 25. 12. nebo na Velikonoční pondělí otevřeno, nechť tak učiní, ale ponechejme to na jeho vůli.

Zdvořile vyzývám tímto zákonodárce, aby dále zbytečně neomezovali českým a moravským lidem dobu, kdy mohou nakupovat, a zrcadlově aby nenařizovali obchodníkům, kdy mohou ve svých obchodech prodávat.

Přehled svátků, při kterých je ve velkých obchodech zavřeno >>>

Zaznělo to již mnohokrát, ale jde zde i o diskriminační přístup, buď by se prodej měl omezit všem, nebo nikomu. Z čeho vlastně zákonodárce vypočetl citovaných dvě stě metrů čtverečních?

Rodinné hodnoty

Jedním z hlavních motivů předkladatelů byla snaha o udržování a prohlubování rodinných hodnot. Tedy aby bylo zavřeno a rodiny byly více spolu.

O pozitivním dopadu si nejsem úplně jist, psychologové doporučují, aby partneři netrávili spolu všechen volný čas, jistě znáte ze svého okolí páry, které vydržely spolu právě proto, že muž či žena pobýval často pracovně mimo domov, třeba i v zahraničí. Jak říkají psychologové, partneři si tak rychle nezevšední, mohou se na sebe více těšit. Takže i v tomto aspektu vidím důvod pro povinné zavření obchodů jako krajně problematický.

Stoupla snad návštěvnost divadel, muzeí a galerií ve státní svátky, kdy jsou obchody zavřené? À propos, pracovníci muzeí nemají nárok být se svými rodinami, jsou snad něco horšího než pracovníci a pracovnice hypermarketů?

Obecněji pojato – pro pět ran do čepice „osvíceného regulátora“, v čem se výrazněji odlišuje pracovní vytížení prodavačů a skladníků v supermarketech a gigamarketech od policistů, řidičů, herců, pracovníků hotelů a restaurací, hasičů anebo lékařů a zdravotních sester? Tímto se laskavý autor omlouvá dalším důležitým profesím, na které zde neprávem zapomněl.

Pokud chtěl zákonodárce opravdu posílit rodinné hodnoty, proč nezavřel místo obchodů raději hospody, herny a kasina?

À propos, provokativní otázka z jiné palební pozice – není zákaz prodeje o církevních svátcích (jakým je ze své prapodstaty třeba Velikonoční pondělí či svátky vánoční) v protikladu s dlouholetým úsilím o odluku církve od českého státu?

Závěr

Jedná se o zbytečnou, umělou a diskriminační regulaci a měla by být co nejdříve zrušena. A je lhostejno, zda se úkolu chopí pravice či levice, anebo jak se dnes říká, politické strany tradiční či „netradiční“.