Propalestinský protest v Bruselu. (26. 10. 2023)

Propalestinský protest v Bruselu. (26. 10. 2023) Zdroj: Reuters

Demonstrace na podporu Palestiny v Paříži (4. 11. 2023)
Demonstrace na podporu Palestiny v Paříži (4. 11. 2023)
Propalestinský protest ve Washingtonu (4.11.2023)
Propalestinský protest ve Washingtonu (4.11.2023)
8
Fotogalerie

Petr Havlík: Antisemitismus – černé svědomí lidstva. Protižidovská propaganda zaměňuje oběť a viníka

Výzvy k likvidaci Státu Izrael, k zabíjení Židů, k ubližování Židům, anebo napomáhání takovým činům a jejich ospravedlňování ve jménu radikální ideologie nebo extremistického náboženského názoru jsou v mnoha zemích (včetně ČR) trestným činem. Antisemitismus pracuje již od nepaměti s narativem obviňování Židů ze spiknutí škodit lidstvu a mnohdy činí z Židů viníky toho, že se „nic nedaří“. S tímto schématem pracovala i nacistická propaganda, která určila Židy odpovědné za to, že údajně bránili rozmachu německé říše. Výsledkem byl holocaust. Židé přišli nejprve o svůj majetek, pak o lidskou důstojnost a nakonec o život.

Ještě dnes se šíří zejména po anonymních sociálních sítích nebezpečné lži, které zpochybňují existenci koncentračních táborů a brutální excesy holocaustu. Podle tvůrců a vykonavatelů holocaustu Židé nebyli lidé… Myslím, že dokumenty o Norimberském procesu by se měly ve veřejnoprávních televizích pouštět minimálně jednou za měsíc. To, co se stalo 7. října 2023 u hranic s Pásmem Gazy, oživilo vzpomínky na hrůzy holocaustu. Jako bychom se vraceli o osmdesát let zpět. Někteří dnešní vyznavači tzv. palestinské otázky si často ani neuvědomují, že nestojí na straně svobody a mírového soužití, nýbrž na straně teroristů z Hamásu, na straně osy zla v čele s Íránem. Relativizace událostí 7. října eskaluje napětí, které je nyní již beze sporu globální.

Těsně před druhou světovou válkou se odhadoval počet Židů ve světě na 16,6 mil. To znamená, že ani po cca osmdesáti letech od holocaustu není Židů více. Dnešní počet se odhaduje na 14–16 mil. Během války zahynulo 6 mil. Židů. Počet obětí v tehdejším Československu (protektorát Čechy a Morava, plus Slovenský stát) se podle posledních bádání odhaduje na 343 tisíc. Z nich bylo 277 tisíc Židů (nebo lidí, kteří měli nějakou vazbu na Židy), včetně 15 tisíc dětí. Převážně zahynuli v koncentračních táborech. Před válkou v roce 1939 bylo v židovských obcích u nás registrováno asi 117 tisíc Židů praktikujících judaismus. Celkový počet Židů však byl výrazně vyšší. Jen pro srovnání – dnes je v židovských obcích v ČR registrováno asi 3 tisíce Židů a celkový počet je přibližně 20 tisíc.

Hitler dával český model likvidace Židů za příklad zničení židovské rasy v Evropě. Ještě dnes je v židovských rodinách patrný transgenerační přenos traumatu z holocaustu. Jde o svíravé pocity ohrožení a strachu. Dnes se ta schémata vracejí, protižidovské nálady ožily s nebývalou intenzitou. Pogromy proti Židům nebyly jen otázkou německých nacistů, nezřídka se jich tak či onak účastnili i příslušníci většinové populace v různých zemích, zejména ve střední Evropě, ale platilo to i v Rusku, kde žila velmi početná minorita Židů.

Antisemitismus je černým svědomím lidstva. Současné útoky na Izrael při demonstracích na podporu Palestinců oživují vzpomínky na nejstrašnější válku v dějinách lidstva. Protižidovská propaganda vědomě zaměňuje role oběti a viníka, vztah mezi příčinou a následkem. Těchto demonstrací se neúčastní jen radikální muslimové, ale i část mladé generace, která se nechává zneužívat mýtem o „mučednickém étosu utlačovaných Palestinců“. Blahoslovení chudí duchem aneb zneužití nevědomosti a naivity. Světové společenství je bezradné. Neumí reagovat na modely živých štítů v Pásmu Gazy.

Nesledujeme válku dvou armád. Podporovatel Hamásu je každý obyvatel Gazy, který nereagoval na výzvu k evakuaci. Dobře vyškolení imámové z mnoha mešit po celém světě už vědí, jak a co interpretovat. Jde o podobný model demagogie, který používali autoři vylhané propagandy v nacistickém Německu v průběhu druhé světové války a v době, která tomuto běsnění předcházela. Světovému společenství svítí všechny červené kontrolky. Útok na Izrael je útokem na naši civilizaci. Bez vzájemného respektu a důvěry lidstvo zahyne a ještě se bude tvářit, že je to ve jménu dobra, neboť ten moudřejší by měl přeci vždy ustoupit. Ale kam až? Má se smířit s cynickým vražděním civilistů, včetně dětí, které předvedli příslušníci Hamásu 7. října 2023?

Odpustit utlačovatelům lidskosti jejich krutosti je fatálním omylem, chybou, která se nám nejen vrací, ale i násobí v čase. Zbabělost a lhostejnost v politice jsou zločinem. Kdo nezná pravdu, tak může být jen nevzdělaným hlupákem, ale ten, kdo pravdu zatajuje a překrucuje, je zločinec.