nahoru

Čeští muslimové jsou pod vlivem radikálních salafistů. Naše zákony jsou na ně krátké

Lukáš Lhoťan 19. března 2021 • 18:30
Čeští muslimové jsou pod vlivem radikálních salafistů. Naše zákony jsou na ně krátké
foto: Reuters

Před několika dny českými médii proběhly dvě zprávy, které se týkají české muslimské komunity. Tyto zprávy ovšem na jedné straně ukazují na neznalost problematiky českého islámu přítomnou u mnoha českých novinářů a zároveň mohou být pro mnohé radikální muslimy povzbuzením k ještě větší aktivitě v šíření extremistických myšlenek. Ukazuje se, že i přes koronavirovou krizi se aktivity českých islamistů nezastavily, a naopak se prohlubuje jejich mezinárodní spolupráce.

Ve stručnosti si nejprve zrekapitulujme celou záležitost kolem první zprávy. Dne 25. dubna roku 2014 se české bezpečnostní orgány (primárně Útvar pro odhalování organizovaného zločinu – ÚOOZ) rozhodly k zásahu v prostorách muslimské modlitebny a mešity v Praze. Při zásahu byl krátce zadržen i Vladimír Sáňka. Právě on byl po určitou dobu i předsedou Muslimské obce. „Vyšetřování bylo ukončeno s návrhem na podání obžaloby kvůli podezření z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,“ řekl České televizi mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták.

Po několika soudních jednáních a rozsudcích byl s konečnou platností Vladimír Sáňka osvobozen. Osobně se tomu nedivím, protože z podstaty věci kniha, o kterou v případu šlo (Základy tauhídu od Bilala Philipse), neobsahuje rasismus ani výzvy k násilí vůči méněcenným rasám, jak tvrdila policie. V knize je možné nalézt pasáže vyzývající k násilí proti neislámské vládě, případně k ničení kulturních památek (například Tadž Mahal v Indii) apod. Jenže takové pasáže jsou z podstaty platných zákonů České republiky nepostižitelné a jediné, co by mohlo být teoreticky trestné, je organizování hnutí hlásajícího takové myšlenky, na což pamatuje právě zákon definicí hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Autor knihy Základy tauhídu sice patří k teologickému směru mezi muslimy zvanému salafismus. V případě salafistů „o jejich zášti proti šíitům, židům a křesťanům a představitelům (vládám) sekulárního Západu není pochyb,” konstatovali čeští žalobci. Jenže české policii a žalobcům se nijak nepodařilo přesvědčit soud, že jsou tito salafisté v České republice organizovaní jako hnutí, případně že by s takovým zahraničním hnutím Vladimír Sáňka spolupracoval.

Po definitivním osvobození v roce 2019 se Vladimír Sáňka začal snažit o získání odškodnění od českého státu. Požadoval několik milionů českých korun jako kompenzaci za údajnou újmu. V několika soudních řízeních mu bylo nakonec přiznáno několik set tisíc. Jeden z těchto soudů proběhl před několika dny a tehdy o něm psala i mnohá česká média, která Vladimíra Sáňku titulovala jako bývalého šéfa Muslimské obce v Praze.

V tomto případě jde ovšem o mylnou informaci. Vladimír Sáňka se opět stal platným předsedou Muslimské obce v Praze. Ještě v listopadu roku 2020 byl v oficiálním registru ministerstva kultury veden jako předseda muslimské obce v Praze Leonid Kušnarenko (více v článku BIS eviduje možné zdroje islámského extremismu v Čechách. Je to důsledek nezodpovědné azylové politiky). Dnes však již je v dané evidenci ministerstva Kušnarenko vyškrtnut a nahrazen právě Vladimírem Sáňkou. Většina autorů článků o Sáňkově soudu publikovaných před několika dny tuto informaci nejspíše neověřovala a stále o něm píší jako o bývalém předsedovi muslimské obce.

Toto byla první zpráva. Druhá zpráva je ovšem mnohem zajímavější a znepokojivější. Deník MF DNES totiž přinesl obsáhlou reportáž nazvanou „Tajné služby mají první důkaz. Čeští muslimové vzali peníze od radikálů“. V reportáži se popisuje finanční převod od mezinárodní organizace „Islámská akademie pro vzdělávání a výzkum (iERA)“ na aktivitu Muslimské obce v Praze. V tomto případě opět figuruje Vladimír Sáňka, který se v rozhovoru pro novináře MF DNES snažil celou věc bagatelizovat a tvrdil, že mezi Muslimskou obcí v Praze a iERA žádné propojení není, Muslimská obec pouze pomáhá této organizaci zprostředkovávat překlad jejich propagačních materiálů do češtiny. Mimo Sáňky v celé věci opět figuruje salafistická ideologie.

Jakkoliv ovšem název „Islámská akademie pro vzdělávání a výzkum“ zní odborně, ve skutečnosti se jedná o mezinárodní organizaci ovládanou salafistickými aktivisty, která pod rouškou vzdělávání, šíření islámu a humanitární činnosti šíří myšlenky salafistického směru islámu.

Tato organizace buď přímo, nebo skrze na ni napojené organizace (například v případě Rakouska jde o organizaci – pobočku jménem IMAN) v jednotlivých zemích šíří islámské náboženství a snaží se na první dojem nedávat najevo své ideologické přesvědčení. Na problematičnost a extremistické vazby členů této skupiny upozorňuje například kontrarozvědka Rakouské republiky ve zprávě za rok 2017 (zmiňuje propojení některých členů na salafistické kruhy v Německu), Spolkový úřad na ochranu ústavy německé spolkové země Bádensko-Württembersko (zemská kontrarozvědka – Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg) ve své zprávě z roku 2018, experti z americké The George Washington University i z Vídeňské univerzity v Rakousku a další mezinárodní bezpečnostní služby a odborné instituce. 

Podle facebookového profilu organizace IMAN v Rakousku již v roce 2016 se jejich školicích aktivit účastnili čeští muslimové, například Lukáš Větrovec, známý svými protižidovskými a protidemokratickými kázáními v brněnské mešitě. Tato organizace také provádí školení muslimů na Slovensku, čímž se chlubí na svém facebookovém profilu.

Organizace iERA je nejen personálně propojena se salafistickou scénou po celém světě, ale také již bylo v mezinárodních mediích informováno o její spolupráci a podpoře mnoha kontroverzním muslimským představitelům. Mezi prominentní osoby napojené na lidi ve vedení iERA patří právě Bilal Philips, který je autorem knihy Základy tauhídu, tedy té, kvůli které byl v České republice stíhám právě předseda Muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka.

Byť se v některých českých médiích (například na webu Novinky.cz) tvrdí, že knihy tohoto autora nejsou na Západě zakázány, jde o lež. Naopak například již zmíněná kniha Základy tauhídu je zakázána k distribuci v britských věznicích právě kvůli tomu, že slouží k radikalizaci muslimských vězňů. Philipsovi kvůli jeho radikalismu zakázaly úřady například vstup do Dánska, Velké Británie, Německa, Filipín či Austrálie. Před jeho knihou Základy tauhídu varuje také bavorský spolkový úřad na ochranu ústavy (Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz).

Mezi další muslimské extremisty spolupracující s iERA patří například Zakir Naik, Hamza Tzortzis či Haitham al-Haddad, který opakovaně přednášel v Praze na pozvání pražských muslimů. Jak se tedy ukazuje, návrat Vladimíra Sáňky do funkce předsedy Muslimské obce v Praze nejspíše znamená pokračování rozvíjení vztahu pražských muslimů s celosvětovým salafistickým hnutím a propagováním jejich kontroverzních myšlenek v české muslimské komunitě. Vzhledem k současnému stavu českých zákonů mají tito muslimští extremisté vlastně od českého soudu „potvrzeno“, že mohou své aktivity vyvíjet a myšlenky šířit v České republice bez obav z postihu ze strany českých úřadů.

 

 

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější