"Kojícího asistenta" pro otce představila japonská firma Dentsu

"Kojícího asistenta" pro otce představila japonská firma Dentsu Zdroj: Dentsu

Petr Mach: Chlapi půjdou kojit a matky do práce. Rovné příležitosti v podání EU

Evropská unie nařídila, že když si otcové nevezmou za matky dva měsíce rodičovské dovolené, přijdou rodiny za ty dva měsíce o rodičovský příspěvek. Když z toho rychle naši poslanci neudělají zákon, bude Česká republika platit pokutu. Pokud si laskavý čtenář myslí, že by se mělo ponechat na rodičích, kdo bude čerpat rodičovskou dovolenou, a že do sociální politiky nemá EU co mluvit, je zjevně nemoderní sexista podléhající „genderovým stereotypům“.

Dnes v naší zemi může otec čerpat celou nebo část rodičovské dovolené místo matky. Je to zcela věc rodiny, jak si péči o malé dítě uspořádá. Obvykle zůstává doma matka, která umí kojit, zatímco otec, který obvykle vydělává více peněz, chodí do práce, aby rodina nestrádala. Některé rodiny si to ale uspořádají jinak a je to také v pořádku. Lze pružně přenášet právo na dovolenou z matky na otce a naopak.

Nová evropská směrnice „o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem“ to mění. Klíčový je odstavec 2 článku 5, který říká: „Členské státy zajistí, aby dva měsíce rodičovské dovolené nebylo možné přenést.“ Když do dvou let čeští zákonodárci v tomto smyslu nezmění zákon o státní sociální podpoře, zažaluje Evropská komise Českou republiku a budeme platit do Bruselu pokutu.

Co konkrétně bude nová směrnice znamenat? Když si třeba poslední dva měsíce z rodičovské dovolené nevybere místo matky otec, rodičovská skončí. Pokud by rodina zvolila dvouleté čerpání rodičovského příspěvku a muž se nemohl nebo nechtěl na poslední dva měsíce uvolnit z práce, skončí rodičovská dovolená o dva měsíce dříve a rodina přijde o 25 tisíc korun. Při rychlosti čerpání 8 měsíců přijde rodina dokonce o 75 tisíc korun na zkráceném rodičovském příspěvku.

Někdo se může divit, jak to, že vůbec EU mluví členským státům do jejich sociální a rodinné politiky. Směrnice se odvolává na článek 153 Smlouvy o fungování EU, která jí dává pravomoc stanovit minimální požadavky, pokud jde o „rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti“. Lisabonská smlouva zrušila v této věci pravidlo jednomyslnosti, a tak je snadné pro „progresivní“ státy přehlasovat státy staromódní.

Podle směrnice je cílem „motivovat otce, aby dovolenou využívali“, a podpořit „opětovné začlenění matek na trhu práce“. Současný model prý „posiluje genderové stereotypy“.

Co takhle nechat na rodině, jak si své záležitosti uspořádá? To je něco, co si EU nepřeje. Pravomoci Evropské unie v této oblasti jsou produktem ideologie, která popírá rozdíly mezi muži a ženami a různé projevy těchto rozdílů považuje za diskriminaci a za porušování zásad rovnosti. Pokud si myslíte, že je celkem přirozené, když se o malé dítě více stará matka na rodičovské dovolené než otec, že např. muž nemá schopnost kojit, jste obětí genderového stereotypu. 

Autor tohoto článku je otcem malého dítěte a manželem a nepovažuje se za nějak zaostalého. Zhostil se příležitostně přebalování i koupání miminka a rád tráví čas s dítětem. Přesto je přesvědčen, že EU ani nikdo jiný nemá členy rodiny tlačit do toho, jak si rozdělí své role.

Autor je ekonom. V současnosti vyučuje na Vysoké škole finanční a správní.