První nákladní automobil náchodského pivovaru na rozvoz piva - rok 1926

První nákladní automobil náchodského pivovaru na rozvoz piva - rok 1926 Zdroj: primator.cz

Sládek náchodského pivovaru daroval dětem 40 litrů piva ku občerstvení

Psal se rok 1899, když východočeský Červený Kostelec pořádal krajinskou výstavu. Byla to měsíc trvající výstava, která v několika pavilonech ukazovala všechno možné od strojní techniky po umění. Zúčastnily se jí také děti z nedaleké Dolní Radechové. Děti při té příležitosti dostaly ze sousedního Náchoda z dnešního pohledu poněkud překvapivý dar.

“Výrazem úspěchů českého podnikání i podnikatelské síly Červeného Kostelce bylo uspořádání krajinské výstavy v létě 1899 v prostoru dnešního divadla a školy. Ve 14 pavilonech byla mj. prezentována i vyspělá výroba Červeného Kostelce,” píše se dnes na webu města.

“Roku 1899 uspořádána byla krajinská výstava v Červeném Kostelci s velmi krásným výsledkem. Ze školy zdejší vystaveny byly práce Františky Pinkavové a Růženy Prouzové (výkresy), pak Josefa Prokopa a Růženy Prouzové (úlohy) a mnoha žákyň ženské ruční práce,” stojí v Pamětní knize Dolní Radechové, obce mezi Náchodem a Červeným Kostelcem, která tehdy měla zhruba 850 obyvatel.

Dopisnice z krajinské výstavy v Červeném Kostleci Dopisnice z krajinské výstavy v Červeném Kostleci | mfa.org

“Mimo to Ludvík Barták, akademický krejčí z Dolní Radechové č. p. 88 vystavoval krásnou pokrývku ze samých malých odstřižků zhotovenou. Byl odměněn velkou stříbrnou medailí a pochvalným uznáním výstavního výboru za zásluhy. V roce 1919 daroval ji na zlatý poklad republiky československé.

Dne 26. srpna 1899 konala zdejší škola vycházku na tuto krajinskou výstavu. Antonín Cvrček, Josef Štěpánek, František Krejčík, Josef Pinkava a Augustin Vlček 126 zúčastněných dětí zadarmo do Červeného Kostelce dovezli. Místní školní rada za všecky děti zaplatila vstupné a sládek náchodského pivovaru Vojtěch Matějka daroval dětem 40 l piva ku občerstvení.

Zápis z kroniky Dolní Radechové - rok 1899 Zápis z kroniky Dolní Radechové - rok 1899 | E-badatelna webu Východočeské archivy

Pivo dětem?

Je třeba říct, že tehdy to nebylo nic neobvyklého. Citujme z knihy Z dějin české každodennosti (autoři Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková): “Pivo se považovalo za výživný, zdravý nápoj. Konzumovaly ho i děti na školních výletech a tento zvyk se udržel dodnes.”