Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století

Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století Zdroj: Library of Congress

Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století
Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století
Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století
Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století
Snímky mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století
9
Fotogalerie

Tvrdý život dětí v USA: Práce nezletilých na unikátních historických fotografiích

„Jsou práce, ze kterých mají děti užitek, ale jsou také práce, ze kterých profituje pouze jejich zaměstnavatel. Smyslem zaměstnávání dětí dnes většinou není něco je naučit, ale získat za jejich práci co nejvíce peněz.“ Tato slova pronesl na začátku 20. století americký sociolog a fotograf Lewis Hine, který se v Americe zasadil o změnu zákonů týkajících se dětské práce. Zásadní roli v přemluvení zákonodárců přitom hrály fotografie pořízené Hinem v průběhu několika let po celé Americe.

Barvu se jim pokusil vrátit současný kolorista Tom Marshall. Ve své práci se podle svých slov vždy snaží poskytnout divákovi lepší spojení s objekty na fotografiích. Černobílé fotky ne vždy umožňují vcítění se do zachycených osob. Marshall doufá, že díky barevnosti budou lidé sérii Lewise Hinea věnovat více pozornosti.

Fotografie zároveň představují historický dokument mapující život amerických dětí z nejnižší třídy na počátku 20. století. Hine je pořídil pro potřeby Národní komise pro dětskou práci. Jeho práce skýtala ve své době mnohé komplikace. O práci nezletilých se ve společnosti běžně nemluvilo. Diskuze o morálnosti této součásti života nejchudších byla vytlačena na okraj veřejné debaty.

Lewis Hine se tak během dokumentace podmínek dětské práce setkal s velkým odporem. Jeho úsilí mohlo značně poškodit velké industriální firmy, které děti zaměstnávaly běžně. Fotograf dokonce několikrát obdržel smrtelné výhružky. V pozdější době se tak do továren dostával hlavně v převlečení. Předstíral, že je inspektor nebo technický fotograf, dokumentující vybavení fabrik.

Ve světě dnes podle statistik Mezinárodní organizace práce stále ještě pracuje na 218 miliónů dětí.