nahoru

EU určila, z čeho si můžeme dělat srandu a z čeho už ne. Standardem má být kvalitní německý humor

Dominik Landsman20. září 2018 • 11:30
Sranda musí bejt, i kdyby na plyn nebylo
Sranda musí bejt, i kdyby na plyn nebylo
• foto: 
The Rise of Hitler by Trevor Salisbury

Události z poslední doby donutily Evropskou unii jednat. Žijeme v civilizovaném světě, kde pro zesměšňování určitých skupin lidí už není místo. Pomyslnou poslední kapkou byla nedávná aféra kolem Sereny Williamsové, která hrdinně bojovala na kurtech za ženská práva a místo potlesku ve stoje se dočkala posměšků a karikatur.

Proto abychom jako lidstvo prosperovali a šli vstříc zářivé budoucnosti, je třeba odbourat jeden nešvar, a tím je humor. Ne však humor jako celek. Humoru je třeba. Musíme odbourat humor zesměšňující určité skupiny lidí. Ti se pak cítí dotčení, jsou mrzutí, smutní a vůbec nejdou vstříc zářivé budoucnosti.

Z toho důvodu Evropský parlament minulý týden sestavil komisi pro korektnost, která nejen že vydala kodex humoru, ale rovněž na něj dohlíží a přestupky proti němu hodlá penalizovat.

„Já mám humor rád. Když jeden heterosexuální bílý muž hodí po druhém heterosexuálním bílém muži dort, můžu se potrhat smíchy. Anebo když bílý heterosexuální muž uklouzne po banánové slupce. To jdu vždy do kolen. A o tom ten humor je. O té rafinovanosti a lidskosti, jako je ona zmíněná banánová slupka. Bohužel nám poslední dobou humor sklouzává na tenký led. Humor začíná být zlý a urážlivý. Dotýká se spousty lidí. Tomu musíme zabránit. Musíme vrátit humoru jeho lidskost. To by takhle nešlo, dělat si srandu z menšin nebo jiných ras. To se nikam neposuneme,“ vysvětloval Helmut Klein, předseda nové Evropské komise pro korektnost.

Vyhlášený německý humor

Helmut Klein je Němec a Němci byli vždy zárukou kvalitního humoru. Německý humor je vyhlášený po celém světě.

Evropská komise zaslala členským zemím Evropské unie závazný kodex humoru, který bude česká vláda projednávat v nejbližších dnech, nicméně samotná závaznost kodexu nedovoluje vládě jeho zamítnutí. V rámci informovanosti obyvatel České republiky byly nejdůležitější části kodexu uvolněny pro veřejnost ještě před projednáváním vlády, aby se lidé nedopouštěli přestupků proti humoru, neboť samotný kodex vešel v platnost v den jeho sepsání. Nabízíme proto k prostudování alespoň několik základních informací:

Evropská unie, potažmo Evropská komise pro korektnost, zakazuje dělání humoru na úkor následujících skupin osob.

1. Lidé s odlišnou barvou pleti (myšleno jiní než bílí)

Rasově motivovaný humor bude penalizován do výše ročního příjmu dotyčného humoristy. Ve zvlášť opovrženíhodných případech může být uložen i trest odnětí svobody.

Bílý Evropan nemůže zesměšňovat jinou osobu, jejíž barva pleti vykazuje jakékoliv odchylky od bílé. Pokud bílý Evropan v žertu naznačí, že například černoši umí hrát basketbal a ve volných chvílích rapují a shlukují se do gangů, kde holdují tetování slziček na obličeji, je to nepřípustné a hrozí postih.

Bílý Evropan si v první řadě má hledět svého a svůj humor soustředit výhradně na jiné bílé Evropany.

Lidé s odlišnou barvou pleti (tedy nebílí) si mohou dělat legraci z bílých i barevných lidí podle libosti. V jejich případě je to totiž statečný boj proti útlaku, který řeší s humorem, a proto je na místě před nimi smeknout.

2. Lidé jiné národnosti

Základem opravdového humoru je to, aby dotyčný humor neopustil hranice státu, ve kterém byl vytvořen. Nelze zesměšňovat Poláky, i když to každého láká. Poláky můžou zesměšňovat jen a pouze další Poláci.

Zakazuje se rovněž přiživování stereotypů. Všichni Asiaté nejsou dobří v matematice a neprodávají padělaná trika na tržnicích.

3. Ženy

Ženy jsou křehké bytosti a jako takové nesmí být zesměšňovány. Naopak by měly být podpořeny v jejich snaze za rovnoprávnost, kterou sice mají, ale zaslouží si víc.

V určitých případech si lze dělat srandu z bílé heterosexuální ženy, ale jen jako jedné konkrétní osoby. Například když jedna bílá heterosexuální žena pajdá na jednu nohu, lze si z toho dělat srandu. Nelze však u žen generalizovat a dělat si z nich srandu, že patří do kuchyně.

Z žen si tak lze dělat srandu výhradně po jedné, a to vždy jen v případě něčeho, co nesouvisí s ženstvím. Pokud jedna žena neumí parkovat, nelze se jí za to smát, neboť všechny ženy neumí parkovat a v tom případě je to útok na celé ženské pokolení.

Naopak jestli žena uklouzne na banánové slupce, můžeme se tomu smát, neboť ženy na banánových slupkách většinou neuklouznou.

4. Pohlaví

V Evropské unii je k dnešnímu dni registrováno patnáct různých pohlaví. Vedle tradičních, dnes již téměř přežitých pohlaví, jako je muž a žena, tu máme celou plejádu dalších progresivních směrů v pohlaví a je zakázáno si z těchto nových pohlaví dělat srandu. Ti lidé už to tak nemají lehké, takže si dělejte srandu z něčeho jiného.

S tím souvisí i korektní chování vůči lidem s novým pohlavím. Pokud nějaký progresivní stát zakáže klasické oslovení: „Dámy a pánové,“ jelikož by se ostatní pohlaví cítila odstrčena, je zakázáno si z tohoto rozhodnutí dělat srandu. Menšiny, i ty pohlavní, je třeba podporovat, a ne se jim vysmívat.

5. Náboženství

U náboženství je to složitější. V žádném případě si nesmíme dělat srandu z muslimů. Ani z křesťanů se nedělá sranda, i když v tom případě je humor penalizován mnohem méně. Z hinduistů si nikdo moc srandu nedělá, protože tam není kde brát.

Jediným náboženstvím, ze kterého si tak lze beztrestně dělat srandu, jsou Svědci Jehovovi. Evropská komise pro korektnost se jednohlasně shodla, že Svědci Jehovovi jsou kašpaři, kteří nebudou protestovat, když si z nich bude někdo utahovat. A to je hlavní. Dělat si srandu z někoho, komu to nevadí nebo kdo nebude slyšet.

6. Závěrečné ustanovení

Evropská komise pro korektnost se shodla na tom, že bílý heterosexuální ateistický muž by měl raději držet hubu, protože cokoliv řekne, někoho vždycky nasere.

Divoký kačer je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně. Třeba jako že v době hospodářského růstu a rekordních daňových příjmů vláda schválí rozpočet s deficitem 40 miliard korun >>>

Dominik Landsman
Diskuse ke článku