Veverky jsou nakažlivé!

Přes pětadvacet let úsilí se mi bohužel nepodařilo moji dnes skoro sedmdesátiletou matku naučit brát drogy. Nyní se v praxi ukazuje, že mnohem snáze než pozitivní vztah ke kouření marihuany se šíří pozitivní vztah k veverkám.