nahoru

Jak volit na voličský průkaz: Kde a jak o něj požádat a kde s ním letos můžete jít k volbám

Petr Sokol5. září 2018 • 12:40
1080p720p360p
Voličský průkaz a senátní volby: Jak volit mimo místo trvalého bydliště.
• video: 
Martin Bartkovský

Pokud se v den voleb nezdržujete v místě svého trvalého bydliště a je pro vás nemožné se dostat do volebního okrsku, kde jste zapsán ve volebním seznamu, neznamená to ještě nutně, že nemůžete volit. Pomoci vám může takzvaný voličský průkaz, který umožňuje volit v jiném volebním okrsku.

Žádost o voličský průkaz

O vydání voličského průkazu můžete požádat obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Můžete to učinit buď osobně, nebo písemnou formou. V druhém případě ale žádost musí obsahovat váš notářsky ověřený podpis, nebo musí být písemné podání doručeno úřadu prostřednictvím datové schránky.

Pro některé volby může voličský průkaz vydat také zastupitelský úřad. Na české ambasádě nebo konzulátu ale o jeho vydání mohou požádat pouze ti, kteří jsou vedení ve volebním seznamu tohoto zastupitelského úřadu.

1080p 720p 360p
Voličský průkaz a komunální volby: Lze volit mimo trvalé bydliště?VIDEO Martin Bartkovský

Kdy žádat

O voličský průkaz můžete požádat nejdříve po vyhlášení voleb prezidentem, který tak musí učinit nejpozději 90 dní před konáním voleb. Letos už jsou volby hlavou státu vyhlášené, takže úřady již žádosti přijímají.

Pokud o voličský průkaz žádáte písemnou formou, musí se žádost dostat na úřad nejpozději sedm dnů před konáním voleb, což letos vychází na pátek 28. září. Ale pozor – tento den máme svátek Svatého Václava a úřady jsou zavřené. Osobně můžete žádost o voličský průkaz doručit i po této lhůtě, a to nejpozději dva dny před konáním voleb, což letos vychází na středu 3. října.

Úřad vám po podání žádosti voličský průkaz předá buď osobně, nebo ho vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s notářsky ověřeným podpisem voliče, který o něj žádá, nebo ho voliči zašle. Průkazy se začínají vydávat 15 dnů před konáním voleb.

Jak volit s voličským průkazem?

Samotné použití voličského průkazu je velmi jednoduché. Ve vybraném volebním okrsku ho odevzdáte volební komisi, abyste na něj nemohli volit vícekrát. Ale pozor: na voličském průkazu není fotografie, takže nenahrazuje doklad totožnosti. Ten musíte mít s sebou ve volební místnosti i v tomto případě.

První světová válka ve filmu. 10 nejlepších snímků o Velké válce, které byste měli vidět

Voličský průkaz a volby

Voličské průkazy se vydávají pro volby sněmovní i senátní. S voličským průkazem můžete volit také prezidenta, poslance Evropského parlamentu nebo krajské zastupitele. Ale opět pozor: v každých těchto volbách funguje odlišně.

Volba prezidenta

Při volbách prezidenta můžeme s voličským průkazem volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, ale také ve speciálních okrscích na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Parlamentní volby

Totéž platí pro volby do Poslanecké sněmovny, při kterých si také můžeme vybrat libovolný volební okrsek doma i v zahraničí.

Eurovolby

Omezenější výběr mají voliči s voličským průkazem při volbách do Evropského parlamentu, při nichž se může hlasovat pouze v okrscích na území České republiky, protože náš stát na základě volebního zákona evropské volby v zahraničí neorganizuje. Účastnit se jich mohou i občané zapsaní do volebního seznamu v zahraničí, ale ti musí požádat na zastupitelském úřadu o voličský průkaz a následně odjet hlasovat na území České republiky.

10 nejlepších hororů dekády a proč se na ně podívat
Jan Cvrček 12. května 2018 • 17:22

10 nejlepších hororů dekády a proč se na ně podívat

Krajské volby

V krajských volbách mohou voličský průkaz využít pouze občané s trvalým pobytem na území České republiky, průkaz totiž není vydáván Čechům trvale žijícím a zapsaným pro volby v zahraničí. S voličským průkazem volič ale může hlasovat pouze na území kraje, kde má trvalý pobyt. Pokud jste například z Prostějova, můžete si voličský průkaz vyřídit, když jedete lyžovat do Jeseníků, ale nemůžete s ním hlasovat mimo území Olomouckého kraje.

Senátní volby

Trochu podobná úprava platí pro volby senátní. Pro ně může voličský průkaz získat v první řadě občan, který má trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž se v dotyčném roce volí. Takový volič pak může voličský průkaz využít ovšem pouze na území obvodu, kde má trvalé bydliště. Výjimku tvoří občané žijící a zapsaní k volbám v zahraničí. Ti mohou pro senátní volby získat voličský průkaz a mohou si vybrat, v kterém senátním volebním obvodu ho použijí. Teoreticky proto mohou volit každé dva roky v jiném volebním obvodu. Více se dozvíte ve videu na začátku článku.

Komunální volby

Jedinými volbami, v nichž se u nás voličské průkazy nevydávají a nelze je použít, jsou volby komunální – volby do zastupitelstev měst, obcí a městských částí. Více se dozvíte v druhém videu výše.

20 nejlepších akčních filmů 21. století. Tady jsou důvody, proč se na ně podívat
Nejočekávanější filmy roku 2018: Velký přehled podle kategorií, který jinde nenajdete

Diskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,950
22,720
29,240
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější