nahoru

Jak volit na voličský průkaz: Kde a jak o něj požádat a kde s ním letos můžete jít k volbám

Petr Sokol 9. září 2021 • 10:15
Voličský průkaz
Voličský průkaz
• foto: 
ČTK

Pokud se v den voleb nezdržujete v místě svého trvalého bydliště a je pro vás nemožné se dostat do volebního okrsku, kde jste zapsán ve volebním seznamu, neznamená to ještě nutně, že nemůžete volit. Pomoci vám může takzvaný voličský průkaz, který umožňuje volit v jiném volebním okrsku.

Žádost o voličský průkaz

O vydání voličského průkazu můžete požádat obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Můžete to učinit buď osobně, nebo písemnou formou. V druhém případě ale žádost musí obsahovat váš notářsky ověřený podpis, nebo musí být písemné podání doručeno úřadu prostřednictvím datové schránky. Žádost o voličský průkaz nemá stanovenou přesnou podobu, využít můžete vzor.

Kdy žádat

O voličský průkaz můžete požádat nejdříve v den vyhlášení voleb. Občané České republiky, kteří žijí trvale v zahraničí, mohou žádat o voličský průkaz pouze pro evropské volby, prezidentské, do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu. U krajských a komunálních voleb není možnost volit ze zahraničí.

Pokud o voličský průkaz žádáte písemnou formou, musí se žádost dostat na úřad nejpozději sedm dnů před konáním voleb. Osobně můžete žádost o voličský průkaz doručit i po této lhůtě, a to nejpozději dva dny před konáním voleb.

Úřad vám po podání žádosti voličský průkaz předá buď osobně, nebo ho vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s notářsky ověřeným podpisem voliče, který o něj žádá, nebo ho voliči zašle. Průkazy se začínají vydávat 15 dnů před konáním voleb.

Jak volit s voličským průkazem?

Samotné použití voličského průkazu je velmi jednoduché. Ve vybraném volebním okrsku ho odevzdáte volební komisi, abyste na něj nemohli volit vícekrát. Ale pozor: na voličském průkazu není fotografie, takže nenahrazuje doklad totožnosti. Ten musíte mít s sebou ve volební místnosti i v tomto případě.

Voličský průkaz a volby

Voličské průkazy se vydávají pro volby sněmovní i senátní. S voličským průkazem můžete volit také prezidenta, poslance Evropského parlamentu nebo krajské zastupitele. Ale opět pozor: v každých těchto volbách funguje odlišně.

Parlamentní volby

Totéž platí pro volby do Poslanecké sněmovny, při kterých si také můžeme vybrat libovolný volební okrsek doma i v zahraničí.

Senátní volby

Trochu podobná úprava platí pro volby senátní. Pro ně může voličský průkaz získat v první řadě občan, který má trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž se v dotyčném roce volí. Takový volič pak může voličský průkaz využít ovšem pouze na území obvodu, kde má trvalé bydliště. Výjimku tvoří občané žijící a zapsaní k volbám v zahraničí. Ti mohou pro senátní volby získat voličský průkaz a mohou si vybrat, v kterém senátním volebním obvodu ho použijí. Teoreticky proto mohou volit každé dva roky v jiném volebním obvodu. Více se dozvíte ve videu na začátku článku.

Krajské volby

V krajských volbách mohou voličský průkaz využít pouze občané s trvalým pobytem na území České republiky, průkaz totiž není vydáván Čechům trvale žijícím a zapsaným pro volby v zahraničí. S voličským průkazem volič ale může hlasovat pouze na území kraje, kde má trvalý pobyt. Pokud jste například z Prostějova, můžete si voličský průkaz vyřídit, když jedete lyžovat do Jeseníků, ale nemůžete s ním hlasovat mimo území Olomouckého kraje.

Volby do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu mají voliči jedno výrazné omezení - mohou hlasovat pouze v okrscích na území České republiky, protože náš stát na základě volebního zákona evropské volby v zahraničí neorganizuje. Účastnit se jich mohou i občané zapsaní do volebního seznamu v zahraničí, ale ti musí požádat na zastupitelském úřadu o voličský průkaz a následně odjet hlasovat na území České republiky.

Voličský průkaz pro evropské volby ale nebude vydán tomu, o kom obecní nebo zastupitelský úřad od Ministerstva vnitra obdrží sdělení, že tento volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě Evropské unie. To by mělo zabránit možnosti, aby volič hlasoval v jedněch evropských volbách ve více členských státech

Volba prezidenta

Při volbách prezidenta můžeme s voličským průkazem volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, ale také ve speciálních okrscích na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Komunální volby

Jedinými volbami, v nichž se u nás voličské průkazy nevydávají a nelze je použít, jsou volby komunální – volby do zastupitelstev měst, obcí a městských částí.
Volby 2021

 

Volební programy Glosář Bohumila Doležala

Výsledky voleb

Kompletní přehled k parlamentním volbám 2021. Přinášíme aktuální informace o politických stranách, rady jak si zařídit voličský průkaz, jak se stát členem volební komise. Může vás zajímat také přehled budoucích voleb

 

 

 

 

 

 


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.