Voličský průkaz a žádost o něj: Jak s ním volit v eurovolbách 2019 | Reflex.cz
nahoru

Jak volit na voličský průkaz: Kde a jak o něj požádat a kde s ním letos můžete jít k volbám

Petr Sokol4. května 2019 • 19:11
Jak si vyžádat voličský průkaz v eurovolbách
• video: 
Martin Bartkovský

Pokud se v den voleb nezdržujete v místě svého trvalého bydliště a je pro vás nemožné se dostat do volebního okrsku, kde jste zapsán ve volebním seznamu, neznamená to ještě nutně, že nemůžete volit. Pomoci vám může takzvaný voličský průkaz, který umožňuje volit v jiném volebním okrsku.

Žádost o voličský průkaz

O vydání voličského průkazu můžete požádat obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Můžete to učinit buď osobně, nebo písemnou formou. V druhém případě ale žádost musí obsahovat váš notářsky ověřený podpis, nebo musí být písemné podání doručeno úřadu prostřednictvím datové schránky.

Pro některé volby, včetně těch do Evropského parlamentu, může voličský průkaz vydat také zastupitelský úřad. Na české ambasádě nebo konzulátu ale o jeho vydání mohou požádat pouze ti, kteří mají v bydliště v územním obvodu daného zastupitelského úřadu a jsou vedení ve volebním seznamu tohoto zastupitelského úřadu.

Formulář ke stažení ZDE: Voličský průkaz - žádost

Kdy žádat

O voličský průkaz můžete požádat nejdříve po vyhlášení voleb prezidentem, který tak musí učinit nejpozději 90 dní před konáním voleb. Evropské volby 2019 zatím vyhlášeny nejsou, takže si voliči zatím musí počkat.

Pokud o voličský průkaz žádáte písemnou formou, musí se žádost dostat na úřad nejpozději sedm dnů před konáním voleb. Osobně můžete žádost o voličský průkaz doručit i po této lhůtě, a to nejpozději dva dny před konáním voleb.

Úřad vám po podání žádosti voličský průkaz předá buď osobně, nebo ho vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s notářsky ověřeným podpisem voliče, který o něj žádá, nebo ho voliči zašle. Průkazy se začínají vydávat 15 dnů před konáním voleb.

První světová válka ve filmu. 10 nejlepších snímků o Velké válce, které byste měli vidět

Jak volit s voličským průkazem?

Samotné použití voličského průkazu je velmi jednoduché. Ve vybraném volebním okrsku ho odevzdáte volební komisi, abyste na něj nemohli volit vícekrát. Ale pozor: na voličském průkazu není fotografie, takže nenahrazuje doklad totožnosti. Ten musíte mít s sebou ve volební místnosti i v tomto případě.

Voličský průkaz a volby

Voličské průkazy se vydávají pro volby sněmovní i senátní. S voličským průkazem můžete volit také prezidenta, poslance Evropského parlamentu nebo krajské zastupitele. Ale opět pozor: v každých těchto volbách funguje odlišně.

Volby do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu mají voliči jedno výrazné omezení - mohou hlasovat pouze v okrscích na území České republiky, protože náš stát na základě volebního zákona evropské volby v zahraničí neorganizuje. Účastnit se jich mohou i občané zapsaní do volebního seznamu v zahraničí, ale ti musí požádat na zastupitelském úřadu o voličský průkaz a následně odjet hlasovat na území České republiky.

Voličský průkaz pro evropské volby ale nebude vydán tomu, o kom obecní nebo zastupitelský úřad od Ministerstva vnitra obdrží sdělení, že tento volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě Evropské unie. To by mělo zabránit možnosti, aby volič hlasoval v jedněch evropských volbách ve více členských státech

10 nejlepších hororů dekády a proč se na ně podívat
Jan Cvrček 12. května 2018 • 17:22

10 nejlepších hororů dekády a proč se na ně podívat

Volba prezidenta

Při volbách prezidenta můžeme s voličským průkazem volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, ale také ve speciálních okrscích na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Parlamentní volby

Totéž platí pro volby do Poslanecké sněmovny, při kterých si také můžeme vybrat libovolný volební okrsek doma i v zahraničí.

Krajské volby

V krajských volbách mohou voličský průkaz využít pouze občané s trvalým pobytem na území České republiky, průkaz totiž není vydáván Čechům trvale žijícím a zapsaným pro volby v zahraničí. S voličským průkazem volič ale může hlasovat pouze na území kraje, kde má trvalý pobyt. Pokud jste například z Prostějova, můžete si voličský průkaz vyřídit, když jedete lyžovat do Jeseníků, ale nemůžete s ním hlasovat mimo území Olomouckého kraje.

Senátní volby

Trochu podobná úprava platí pro volby senátní. Pro ně může voličský průkaz získat v první řadě občan, který má trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž se v dotyčném roce volí. Takový volič pak může voličský průkaz využít ovšem pouze na území obvodu, kde má trvalé bydliště. Výjimku tvoří občané žijící a zapsaní k volbám v zahraničí. Ti mohou pro senátní volby získat voličský průkaz a mohou si vybrat, v kterém senátním volebním obvodu ho použijí. Teoreticky proto mohou volit každé dva roky v jiném volebním obvodu. Více se dozvíte ve videu na začátku článku.

Komunální volby

Jedinými volbami, v nichž se u nás voličské průkazy nevydávají a nelze je použít, jsou volby komunální – volby do zastupitelstev měst, obcí a městských částí.

Exkluzivní odhad: Evropské volby přinesou revoluci. Posílí euroskeptici, velká koalice…
Chcete se bát? Nenechte si ujít 10 nejlepších hororů roku 2018
Jakub Smutný 8. listopadu 2018 • 13:49

Chcete se bát? Nenechte si ujít 10 nejlepších hororů roku 2018
Volby 2019 do Evropského parlamentu

Výsledky Kandidáti Jak volit Online Orgány EU Pravomoci EP Celoevropští lídři Volební systém Voličský průkaz Volební komise Kdy budou další volby

24. a 25. 2019 proběhly v Česku volby do Evropského parlamentu. Víte, proč má ČR 21 poslanců? Voby do Evropského parlamentu jsou také zajímavé v tom, že v nich občané států EU mohou volit a být voleni i mimo svůj domovský stát. Jak cizinci mohli ovlivnit volby v Česku? A jak volby 2019 dopadly? Přečíst si můžete také to, jak se liší eurostrany a eurofrakce v EP

Živý přenos, galerie a zajimavosti z voleb.

Vybíráme z placeného obsahu
PREMIUM X JXD: Tachyonová komora funguje! Kouřím o cigaretu méně!
PREMIUM X Jako kůl v plotě: Vystoupení, které vstoupilo do dějin české politiky. Znamenalo začátek konce komunismu
PREMIUM X Dobytí Měsíce: Kdo stál v pozadí? Geniální mladá ajťačka a Hitlerovi inženýři
PREMIUM X Bohumil Pečinka: Proč premiér Babiš přistoupil na vedoucí úlohu prezidenta v politickém systému země
PREMIUM X Karel Steigerwald: Léto horké nebo studené, nikdo nic neví

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější komentáře
Články odjinud
Nejčtenější