Voličský průkaz a žádost o něj: Jak s ním volit v eurovolbách 2019 | Reflex.cz
nahoru

Jak volit na voličský průkaz: Kde a jak o něj požádat a kde s ním letos můžete jít k volbám

Petr Sokol4. května 2019 • 19:11
Jak si vyžádat voličský průkaz v eurovolbách
• video: 
Martin Bartkovský

Pokud se v den voleb nezdržujete v místě svého trvalého bydliště a je pro vás nemožné se dostat do volebního okrsku, kde jste zapsán ve volebním seznamu, neznamená to ještě nutně, že nemůžete volit. Pomoci vám může takzvaný voličský průkaz, který umožňuje volit v jiném volebním okrsku.

Žádost o voličský průkaz

O vydání voličského průkazu můžete požádat obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Můžete to učinit buď osobně, nebo písemnou formou. V druhém případě ale žádost musí obsahovat váš notářsky ověřený podpis, nebo musí být písemné podání doručeno úřadu prostřednictvím datové schránky.

Pro některé volby, včetně těch do Evropského parlamentu, může voličský průkaz vydat také zastupitelský úřad. Na české ambasádě nebo konzulátu ale o jeho vydání mohou požádat pouze ti, kteří mají v bydliště v územním obvodu daného zastupitelského úřadu a jsou vedení ve volebním seznamu tohoto zastupitelského úřadu.

Formulář ke stažení ZDE: Voličský průkaz - žádost

Kdy žádat

O voličský průkaz můžete požádat nejdříve po vyhlášení voleb prezidentem, který tak musí učinit nejpozději 90 dní před konáním voleb. Evropské volby 2019 zatím vyhlášeny nejsou, takže si voliči zatím musí počkat.

Pokud o voličský průkaz žádáte písemnou formou, musí se žádost dostat na úřad nejpozději sedm dnů před konáním voleb. Osobně můžete žádost o voličský průkaz doručit i po této lhůtě, a to nejpozději dva dny před konáním voleb.

Úřad vám po podání žádosti voličský průkaz předá buď osobně, nebo ho vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s notářsky ověřeným podpisem voliče, který o něj žádá, nebo ho voliči zašle. Průkazy se začínají vydávat 15 dnů před konáním voleb.

Jak volit s voličským průkazem?

Samotné použití voličského průkazu je velmi jednoduché. Ve vybraném volebním okrsku ho odevzdáte volební komisi, abyste na něj nemohli volit vícekrát. Ale pozor: na voličském průkazu není fotografie, takže nenahrazuje doklad totožnosti. Ten musíte mít s sebou ve volební místnosti i v tomto případě.

Voličský průkaz a volby

Voličské průkazy se vydávají pro volby sněmovní i senátní. S voličským průkazem můžete volit také prezidenta, poslance Evropského parlamentu nebo krajské zastupitele. Ale opět pozor: v každých těchto volbách funguje odlišně.

Volby do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu mají voliči jedno výrazné omezení - mohou hlasovat pouze v okrscích na území České republiky, protože náš stát na základě volebního zákona evropské volby v zahraničí neorganizuje. Účastnit se jich mohou i občané zapsaní do volebního seznamu v zahraničí, ale ti musí požádat na zastupitelském úřadu o voličský průkaz a následně odjet hlasovat na území České republiky.

Voličský průkaz pro evropské volby ale nebude vydán tomu, o kom obecní nebo zastupitelský úřad od Ministerstva vnitra obdrží sdělení, že tento volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě Evropské unie. To by mělo zabránit možnosti, aby volič hlasoval v jedněch evropských volbách ve více členských státech

Volba prezidenta

Při volbách prezidenta můžeme s voličským průkazem volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, ale také ve speciálních okrscích na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Parlamentní volby

Totéž platí pro volby do Poslanecké sněmovny, při kterých si také můžeme vybrat libovolný volební okrsek doma i v zahraničí.

Krajské volby

V krajských volbách mohou voličský průkaz využít pouze občané s trvalým pobytem na území České republiky, průkaz totiž není vydáván Čechům trvale žijícím a zapsaným pro volby v zahraničí. S voličským průkazem volič ale může hlasovat pouze na území kraje, kde má trvalý pobyt. Pokud jste například z Prostějova, můžete si voličský průkaz vyřídit, když jedete lyžovat do Jeseníků, ale nemůžete s ním hlasovat mimo území Olomouckého kraje.

Senátní volby

Trochu podobná úprava platí pro volby senátní. Pro ně může voličský průkaz získat v první řadě občan, který má trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž se v dotyčném roce volí. Takový volič pak může voličský průkaz využít ovšem pouze na území obvodu, kde má trvalé bydliště. Výjimku tvoří občané žijící a zapsaní k volbám v zahraničí. Ti mohou pro senátní volby získat voličský průkaz a mohou si vybrat, v kterém senátním volebním obvodu ho použijí. Teoreticky proto mohou volit každé dva roky v jiném volebním obvodu. Více se dozvíte ve videu na začátku článku.

Komunální volby

Jedinými volbami, v nichž se u nás voličské průkazy nevydávají a nelze je použít, jsou volby komunální – volby do zastupitelstev měst, obcí a městských částí.
Prezidentské volby v USA

Kandidáti Volby online Donald Trump Elizabeth Warrenová Joe Biden Bernie Sanders Kamala Harrisová

Americké prezidentské volby budou probíhat po většinu roku 2020 a vyvrcholí 3. listopadu 2020. Volby už v únoru začínají primárkami. Přes špatný mediální obraz existují důvody, proč Donald Trump může znovu vyhrát. Ovšem uniklé průzkumy naznačují, že to bude mít těžké.

Reflex.cz mapuje volby po celém světě. Podívejte se na volební speciál.


Diskuse ke článku

 

Nejčtenější komentáře
Články odjinud
Nejčtenější