Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Zdroj: reprofoto Facebook/Twitter

Nový výzkum: Mezi mladými muslimy ve Francii prudce stoupá náchylnost k fanatismu

Mladí francouzští muslimové jsou mnohem náchylnější k náboženskému fanatismu než mladí křesťané a další nemuslimové, jak vyplývá z pilotního výzkumu francouzského Centre National de la Recherche Scientifique (Národní výzkumné centrum – dále CNRS), které zkoumalo názory 7000 mladých Francouzů ve věku 14 až 16 let.

Výzkum probíhal třemi různými formami od září 2016 do března 2017. Hlavní představitelé výzkumného týmu Anne Muxelová a Olivier Galland při prezentaci výsledků projektu zdůraznili, že výsledky nejsou reprezentativním vzorkem francouzské mládeže, ale jsou ovlivněny skutečností, že značná část studentů pocházela z ekonomiky chudých lokalit (odborně ve Francii nazývané citlivé městské zóny, 41 %), z přistěhovaleckého prostředí (38 %) a zastoupení mládeže vyznávající islám bylo také silnější než v běžné francouzské společnosti (25 %).

Anne Muxelová v rozhovoru pro zpravodaj CNRS řekla, že považuje za důležité zdůraznit, že jejich studie není mapováním procesu radikalizace nebo toho, jestli mladí lidé jsou, či nechtějí být radikály, ale snaží se popsat míru náchylnosti k radikalismu mezi mládeží.

Podle Muxelové nebyla studie zaměřena speciálně jen na problém radikalizace muslimské mládeže, ale všeobecně na náchylnost mladých Francouzů k radikálním postojům, kdy definice radikalismu výzkumníků projektu vycházela z pojetí, že radikalismem je vše, co je v rozporu s uznanou společenskou normou a zvyklostí v kombinaci s ochotou použít pro takovou věc i násilí.

Zajímavostí z výzkumu je, že dle měřítek výzkumného týmu je k náboženskému fundamentalismu náchylných 32 % dotazovaných mladých muslimů, ale jen šest procent mladých křesťanů, a celkový průměr náchylnosti k náboženskému fundamentalismu mladých Francouzů je 11 % (výzkumníci to definují jako náboženský absolutismus – přesvědčení o nadřazenosti náboženského přesvědčení dotazovaného nad vědou a jinými náboženstvími).

Když se výzkumníci tázali mladých lidí na postoj k útokům islámských teroristů v Paříži v roce 2015 (například na redakci Charlie Hebdo), tak 32 % mladých lidí odpovědělo, že nemůže plně tyto útoky odsoudit. A také 64 % dotazovaných mladých lidí s muslimským či africkým původem uvedlo, že nepovažuje homosexualitu za přijatelné společenské chování.

Zajímavé je také to, že 44 % mladých Francouzů z těch, kteří odpověděli, že mají fundamentalistické náboženské názory a sklony k násilí, uvedlo, že je v některých případech správné použít násilí při prosazování svého náboženského přesvědčení. A 70 % mládeže z této kategorie uvedlo, že neodsuzuje muslimského pachatele (Amedy Coulibaly) útoku na židovský obchod v Paříži z roku 2015.

Sociolog Galland v rozhovoru pro francouzská média o výsledcích výzkumu zdůraznil, že sice procento radikální muslimské mládeže je větší než u nemuslimské mládeže a radikalismus mezi mladými muslimy se šíří až třikrát rychleji, ale i tak je naprostá většina mladých muslimů proti násilí a extremismu.

Podle Gallanda nelze z radikalismu mladých muslimů činit odpovědnými pouze slabé ekonomické a sociální zázemí dotazované mládeže, ale je třeba brát v potaz i zdroj radikalismu z doslovného lpění na islámu.

V kontextu mediálního ohlasu na první zveřejněné výsledky studie je zajímavé všimnout si odlišných reakcí médií dle jejich zaměření. Například francouzský deník Le Monde o studii informuje s titulkem, že většina středoškoláků je vůči radikalismu nepřístupná, a naopak protimuslimské webové stránky zdůrazňují v nadpisech větší míru náchylnosti mladých muslimů k násilí.

Centre National de la Recherche Scientifique je největší evropská výzkumná organizace, která zaměstnává asi 26 000 lidí (z toho přes 11 600 vědců) a má rozpočet zhruba 2,2 miliardy eur.