Komunistická strana Ruské federace chce, aby země vlastnila copyright na rudou hvězdou

Komunistická strana Ruské federace chce, aby země vlastnila copyright na rudou hvězdou Zdroj: archiv

Josif Vissarionovič Stalin na propagandistickém plakátu, na pozadí vlajka se srpem, kladivem a hvězdou
Heineken má rudou pěticípou hvězdu také za svůj symbol
Logo rudé hvězdy používá třeba italský výrobce minerálních vod San Pellegrino
Americké obchoďáky Macy's.
11
Fotogalerie

Ruští komunisté chtějí, aby se na rudou hvězdu vztahoval copyright

Komunistická strana Ruské federace chce, aby země vlastnila copyright na rudou hvězdou, někdejší symbol komunismu, a zakázalo se cizím společnostem, jako je například Heineken, aby mohly tento symbol používat jako logo. Uvedl to ruský portál lenta.ru. 

Poslanec ruské dumy a hlavní právník komunistické strany Vladimir Solovjov řekl, že jeho soudruzi vyzvou ruského premiéra Dmitrije Medveděva, aby „zajistil ochranu našich symbolů, včetně rudé hvězdy — symbolu vítězství, který se objevuje na našich vojenských praporech“. „Někdy jsou rudé hvězdy používány pro komerční účely, a stát musí chránit státní symboly před komerčním využitím cizími firmami,“ tvrdí Solovjov. „Cizinci nemají nic společného s našimi symboly.“

Ruským společnostem by mělo být užívání rudé hvězdy nadále povoleno — pokud ji nebudou používat nesprávným způsobem nebo vědomě nějak zkreslovat. Nijak dál neupřesnil, jak se určí, co je správné nebo nesprávné použití rudé hvězdy, ale představit si to všichni dovedeme.

Rudá hvězda se objevuje na logu mnoha známých západních značek, užívá ji třeba italský výrobce minerálních vod San Pellegrino, australské aerolinky Jetstar a zmíněný Heineken.

Mnohé z těchto společností působily dříve, než byla Komunistická strana Ruské federace v roce 1993 založena. Její předchůdkyně se od prvního sjezdu v roce 1898 nazývala Sociálně demokratická dělnická strana Ruska (SDDSR), od roku 1917 Sociálně demokratická dělnická strana Ruska (bolševiků) – SDDSR(b). Sedmý sjezd pak roku 1918 přejmenoval partaj na Komunistickou stranu Ruska (bolševiků) – KSR(b) –, čtrnáctý v roce 1925 na Všesvazovou komunistickou stranu (bolševiků) – VKS(b) – a devatenáctý v roce 1952 na Komunistickou stranu Sovětského svazu (KSSS). 

Pěticípá hvězda se používá jako symbol komunismu od roku 1917. Hvězda má podle výkladu různý význam. Může například znamenat pět prstů ruky pracujícího dělníka, stejně tak může znamenat pět kontinentů. Pak jsou tady ještě méně známé výklady, například, že se jedná o pět sociálních skupin, jež povedou Rusko ke komunismu: mládež, armáda, průmysloví dělníci, rolníci a pracující inteligence.

Kdo je autorem rudé hvězdy, se neví. Začala se používat za občanské války, aby bylo možné Rusy (bolševiky) odlišit od Rusů, kteří stáli na straně proti revoluci. Jednou z možností také je, že se jedná o rudou variantu zelené hvězdy esperantistů, protože revolucionář a známý spolupracovník Lva Trockého Nikolaj Krylenko byl zastáncem tohoto umělého jazyka, který by měl sjednotit pět kontinentů světa. Stalin ho nechal během svých čistek popravit, když ho předtím obvinili z toho, že místo aby se věnoval svému úřadu lidového komisaře spravedlnosti, šplhá po horách, cestuje a hraje šachy; a že byl vlastně zrádcem revoluce od počátku, ještě za Lenina. Pokud rudou hvězdu vymyslel Krylenko, byl by to hezký moment světového komunistického hnutí.

Rudá hvězda se stala velmi obecným symbolem stejně jako srp a kladivo a také například píseň Internacionála. Pokud vyjde snaha o copyright na rudou hvězdu, je třeba komunisty upozornit, že také ohledně Internacionály se vedou spory o autorská práva na hudbu, kterou složil v roce 1888 Pierre Degeyter (1848–1932).

Některé země považují nejen nacistické symboly, ale také komunistické za protiprávní. S tím se vyrovnává v poslední době například Ukrajina, kde se bourají staré komunistické pomníky; podobně postupují pobaltské země. U používání komunistických symbolů se ovšem obecně nenaráží na takový odpor, jako je tomu u symbolů hitlerovské moci. Jaký je důvod?

Komunismus přece jenom trval velmi dlouho, jeho ideje sahají ještě zpět před „Velkou říjnovou socialistickou revoluci“, tedy přesněji řečeno bolševický převrat, a zasáhly mnoho lidí i po ní. Rudá hvězda, srp a kladivo jsou také spojeny s představou boje proti fašismu a nacismu, takže u řady lidí mají příznivé konotace. Pro mnohé jde také o symbol jejich mládí, ačkoliv se později od komunismu odvrátili.

Od té doby, co místo komunistů vládnou bývalí komunisté a příslušníci KGB, mají soudruzi skutečně pozoruhodné starosti. Možná časem žádné západní značky v Rusku nebudou a tuto otázku nebude třeba vůbec řešit. Rudá hvězda ale zůstane a to je hlavní. Aspoň něco.