Muslimové žádající o azyl v Německu terorizují i v Evropě křesťanské uprchlíky

Muslimové žádající o azyl v Německu terorizují i v Evropě křesťanské uprchlíky Zdroj: profimedia.cz

Muslimové žádající o azyl v Německu terorizují i v Evropě křesťanské uprchlíky

Uprchli před islámským terorismem a přežili ilegální cestu do Evropy. Jsou však v naprostém šoku - ti, před kterými utíkali, je terorizují i v uprchlickém táboře v Německu. Tak se dá ve zkratce popsat tragický příběh rodiny asyrských křesťanů, který byl popsaný v německém deníku Saarbrücker Zeitung.

Nevládní organizace sdružující Asyřany v Německu upozornila média na případ rodiny křesťanských uprchlíků, která je v zařízení pro uprchlíky v německém městě Lebach vystavena zastrašování a čelí výhružkám násilím ze strany muslimských žadatelů o azyl.

Křesťanští uprchlíci také popsali médiím, že byli svědky rozhovoru muslimských azylantů, kteří říkali, že chtějí v Německu dostat své rodiny do bezpečí, načež se vrátí zpět do Sýrie vést džihád proti nevěřícím. „Dohadují se, jestli je lepší podříznout nevěřícímu hrdlo zezadu nebo zepředu,“ říká jeden ze synů křesťanské rodiny. Rodina byla také šokována množstvím radikálních projevů mezi muslimy v Německu a mají obavy o své životy.

Charli Kanoun, pracovník asyrského kulturního spolku ve městě Saarlouis, pak řekl novinářům, že všichni křesťané již byli přesunuti mimo azylové objekty obydlené muslimy. Tato rodina zbyla v objektu jako poslední a z obavy o své bezpečí si bude muset rovněž hledat nové ubytování.

Asyrští křesťané přitom neustále zdůrazňují svou ochotu k rychlé integraci do německé společnosti. „Chceme pracovat v Německu a pro Německo,“ prohlašuje otec rodiny. „Máme všichni v rodině dobré vzdělání,“ dodává.

Do německých médií stále více prosakují zprávy o vzrůstajícím množství radikálních muslimů, kteří se ukrývají mezi žadateli o azyl. Jedná se přitom o velmi citlivé téma, protože na základě své neblahé minulosti je německá společnost opatrná a odmítavá na jakékoliv případné restrikce vůči kterékoliv náboženské menšině. A nikdo si vlastně neví rady s tím, jak zabránit v příchodu do země muslimům, kteří německé ústavy zneužívají dle libosti.